آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی

رسیدگی به موارد خلاف شئون اخلاقی كاركنان در حین بازرسی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

مقررات حاكم بر سازمان بنادر و كشتیرانی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

طبقه­بندی حساب های جاری و پس­انداز اشخاص و نحوه بررسی آنها
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

وضعیت حقوقی شركت داده­پردازی ایران
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۰۷

تكلیف دفاتر بازرسی در معرفی افراد به پزشكی قانونی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

اشتغال متقاضیان تأسیس شركت­های خصوصی در سازمانهای دولتی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۰۴

چگونگی بازرسی از بیمارستان­های خصوصی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

نحوه بازرسی از شركتهای تعاونی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۸

وظایف شهرداری ها در ازاء تغییر كاربری املاك متقاضیان
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

بازرسی از نهادهای انقلابی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

فروش اقساطی كارخانجات دولتی به مدیران دولتی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۷

حدود وظایف سازمان در قبال ستاد اجرایی فرمان امام «ره»
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۱

بازرسی از شركت­های سرمایه­گذاری
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۱

تعمیم فوق­العاده شغل بازرسان قضایی به بازرسان غیرقضایی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۱

سری بودن حساب­های بانكی اشخاص
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۲۱

نحوه تعلیق كاركنان دستگاه های مورد بازرسی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

نحوه بازرسی از شركت های تعاونی روستایی كشور
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

منع تودیع وثیقه از وجوه و اموال دولتی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۱/۱۹

مطالبه ضرر و زیان ناشی از خیار عیب
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۰۸/۰۸

تعارض تاریخ های مندرج در چک وعده دار
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۰۸/۰۸

تقلید از اختراع ثبت شده
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۰۸/۰۸