آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

نظریات مشورتی>نظریات مشورتی

وضعیت حقوقی مؤسسات سه گانه جهاد نصر، استقلال و توسعه
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۲۷

مجاز بودن وزارت بازرگانی به تأسیس شركت جدید
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

شغل تلقی نشدن عضویت در كمیسیون معاملات
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

چگونگی اشتغال به كار بازنشستگان در شركت های دولتی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۲۰

مرجع واگذاری اراضی خالصه داخل محدوده شهری
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۱۴

ماهیت حقوقی شركت های تشكیل شده از محل سرمایه گذاری بانك ها
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۱۴

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان مؤسسات عمومی غیر دولتی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۱۴

دولتی یا غیردولتی بودن شركت های آب و فاضلاب
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۹۰/۰۱/۱۴

تطبیق عملكرد مجامع عمومی شركت­های دولتی با قانون تجارت
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

اعطای نیابت قضایی توسط مدیران دفاتر بازرسی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری صاحبان حرف پزشكی
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

شمول نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر دیوان محاسبات كشور
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴

بازرسی از فروشگاه­های زنجیره­ای رفاه
 نظریات مشورتی/نظریات مشورتی - ۱۳۸۹/۱۲/۱۴