آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳۲
بازديد امروز: ۱۳۷۲
بازديد روز قبل: ۱۳۶۹
بازديد هفته: ۱۰۰۳۱
بازديد ماه: ۳۰۷۶۰
بازديد کل: ۵۱۷۱۰۴۴
آي پي: ۵۴.۱۵۸.۱۱۳.۱۴۴

نظریات مشورتی>اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه

در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادسرا و دادگاه عمومي حل اختلاف با دادگاه تجديدنظر استان است
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1395/04/01
مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز يا ماه يا سال محاسبه مي گردد.
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1395/04/01
قبول ماترک از ناحيه وراث، موجب مسؤوليت ورثه در قبال مطالبات اشخاص مي شود
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1395/04/01
در مورد حق درخواست طلاق از ناحيه زوجه، فرقي بين ازدواج موقت و دائم زوجه با همسر ديگر نيست
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1395/04/01
چنانچه درقانون سال۱۳۹۲ تغييراتي در نوع ميزان و ارش يا ديه برخي از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
آيا محاکم قضايي ترکيه نيابت صادره ازمحاکم ايران را اجرا خواهند نمود ياخير؟
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
در پرونده­اي خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت المثل ايام تصرف از ابتداي سال ۱۳۹۰ تا ...
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسيدگي به جرايم قاچاق کالاهاي ممنوعه درصلاحيت دادگاه انقلاب است يا ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
آيا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نيز مي­باشد
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
به موجب قانون آئين دادرسي مدني پرداخت هزينه دادرسي براي کليه خواهانها اعم از اشخاص حقوقي دولتي .....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
در اجراي احکام مدني ديده مي­شود که حکم اجراء شده ولي به علت عدم دسترسي به ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون اعسار که بيان داشته اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعي اعسار بر ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
درماده۱ قانون جرايم رايانه اي اشاره دارد به دسترسي غير مجاز به داده­ها. حال، منظور از ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
احتراماً نظر به اينکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط مي باشند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاريخ ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
در ماده۱۲۶ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح سوء استفاده از موقعيت شغلي را براي نيروهاي مسلح با ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/21
رئيس اداره دولتي که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعاي خواهان را مورد پذيرش ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
احتراماً مستدعي است به منظور ايجاد رويه واحد نظريه آن اداره محترم را درخصوص بندهاي ذيل از درآمد .....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
آيا در مواردي که وکيل دادگستري داراي حق توکيل است و در جلسه رسيدگي حاضر نمي­شود و .....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
نظربه اينکه در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ تاکنون محاکم خانواده تشکيل نشده است
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
درخصوص رسيدگي به پرونده­هاي قاچاق مواد خوراکي که طبق بند ب ماده۲۷ قانون مبارزه با ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
باتوجه به ماده­ي۳۷ قانون مجازات اسلامي جديد بفرماييد چنانچه قاضي دادگاه بخواهد مجازات متهمي را .....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
احتراماً در پرونده­هاي اجرايي خصوصاً پرداخت مهريه که بر اساس نرخ شاخص اعلامي از .....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
به تقاضاي زوجه و احراز تخلف زوج از بندهاي ۱و۲ سند ازدواج و بذل قسمتي از ...
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
چنانچه کارمندي مرتکب فعلي گردد که هم عنوان تخلف اداري و هم دربرگيرنده عنوان مجرمانه باشد و ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
در ماده۲۶ قانون حمايت خانواده مصوب۱۳۹۱ انواع طلاق ذکر شده است که يا با تقاضاي زوج است يا زوجه ...
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/08
آيا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جريان دادرسي موضوع بند ۷ ماده۴۲۶ قانون آيين دادرسي مدني قابليت تسري به ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/07
درعرف زماني سند يا نوشته­اي را منتسب به فرد مي دانند که ذيل آن منقش به امضاء مهر يا اثر انگشت گرديده باشد ...
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/07
احتراماً به استحضار مي­رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون ا.د.ک به محض شروع اجراي حکـم جزايي ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/07
با عنايت به اينکه وفق ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقدر گرديده است که ضابطين پس از ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/07
براساس ماده ۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي رسيدگي دردادگاه خانواده با ....
 نظريات مشورتي/نظرات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه - 1393/10/07