آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۱۰
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۹۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

مقالات حقوقی>حقوق اداری و استخدامی

بررسی آثار برخی تخلفات مرتبط با کارمندان دولت
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

نحوه تنظیم قراردادهای اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۹۳/۰۶/۰۹

بررسی معضل فساد اداری با تاکید بر سرمایه اجتماعی در سازمان
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶

اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ضرورت های پیش رو
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۹/۰۳/۰۱

مشاركت مردم در تصمیم گیری های اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۸/۰۵/۱۱

مسئله نظارت و كنترل در دستگاه اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۸/۰۵/۱۰

مقایسه اجمالی بین دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۳/۰۶

مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۳/۰۶

مراجع اداری یا اختصاصی در ایران
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۳/۰۶

قیمومت اداری در حقوق ایران (مورد شوراهای اسلامی شهر)
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۳/۰۲

نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۲/۳۰

مبارزه با فساد مالی در قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۲/۲۸

تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۲/۲۵

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری
 مقالات حقوقی/حقوق اداری و استخدامی - ۱۳۸۷/۰۲/۱۷

<<   ۱۰-   [ ۱ ]   ۱۰+  >>