آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۲۹۰
بازديد روز قبل: ۱۶۰۱
بازديد هفته: ۹۱۵۶
بازديد ماه: ۳۰۵۴۹
بازديد کل: ۵۱۶۲۸۳۳
آي پي: ۵۴.۱۴۵.۲۲۲.۱۶۱

مقالات حقوقي>حقوق اداري و استخدامي

شخصيت خواهان در ديوان عدالت اداري
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1393/06/09
بررسي معضل فساد اداري با تاکيد بر سرمايه اجتماعي در سازمان
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1392/04/06
اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ضرورت هاي پيش رو
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1389/03/01
مشاركت مردم در تصميم گيري هاي اداري
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1388/05/11
مسئله نظارت و كنترل در دستگاه اداري
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1388/05/10
مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/03/06
مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/03/06
مراجع اداري يا اختصاصي در ايران
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/03/06
قيمومت اداري در حقوق ايران (مورد شوراهاي اسلامي شهر)
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/03/02
نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/02/30
مبارزه با فساد مالي در قوانين کشور و وظايف دستگاه نظارت
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/02/28
تصويب و اجراي بودجه در قانون محاسبات عمومي
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/02/25
شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
 مقالات حقوقي/حقوق اداري و استخدامي - 1387/02/17
<<   ۱۰-   [ ۱ ]   ۱۰+  >>