آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
لطفا سال مورد نظر را انتخاب کنید:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

بیانات حضرت امام خمینی (ره)

نامه به وزیر اطلاعات "چگونگی رسیدگی به جرایم عادی پرسنل این وزارت " ۲/۱۰/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

پاسخ استفتا مسئولان صدا و سیما "برنامه های نمایشی و فیلمهای تلویزیون " ۳۰/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۳۱

نامه به بانوان عراقی "اعلام وصول كمكهای نقدی آنها به جبهه ها" ۲۸/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

نامه عرفانی - اخلاقی به آقای سید احمد خمینی "وصیت " ۲۸/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

نامه به آقای لطف الله صافی ، دبیر شورای نگهبان "حدود اختیارات دولت " ۲۶/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

حكم اجرای قانون قصاص ، حدود و دیات به رئیس دیوانعالی كشور ۱۹/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

اجازه نامه به آقای محمود محمدی عراقی ، در مصرف وجوه شرعیه ۱۸/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

اجازه نامه به آقای محمدرضا نجفی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۸/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۷

پاسخ استفتا "حق دولت در تعیین شروط برای واحدهای بهره مند از خدمات دولتی " ۱۶/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

اجازه نامه به آقای علی اكبر آشتیانی "استفاده از صندوق قرض الحسنه ژاندارمری " ۱۴/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

پیام تشكر به رئیس جمهور مالدیو "تبریك میلاد رسول اكرم "ص " ۱۰/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

اجازه نامه به آقای سیدمحمدحسن موسوی ، در اخذ و صرف وجوه شرعیه ۹/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

اجازه نامه به آقای سید مرتضی موسوی ، در امور حسبیه و شرعیه ۳/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

اجازه نامه به آقای نوروز علی نجفی ، در امور حسبیه و شرعیه ۲/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

اجازه نامه به آقای یاسین عیسی ، در اخذ و صرف وجوه شرعیه ۲/۹/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

بیانات در جمع اعضای تیپ امام جعفر صادق "ع " مركب از طلاب رزمی - تبلیغی قم ۲۸/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۲۱

نامه به آقایان كروبی و علیخانی "تامین هزینه اردوگاه و مدرسه احداثی شاهد" ۲۸/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

حكم ترفیع درجه فرمانده ژاندارمری به درجه سرتیپی به وزیر كشور ۲۸/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

حكم ترفیع درجه فرمانده ژاندارمری و شهربانی به وزیر كشور ۲۵/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

حكم شمول تعزیرات برای متخلفین از مقررات شهرداری به رئیس دیوانعالی كشور ۲۵/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

حكم واگذاری اختیار صدور دستور اجرای احكام به رئیس دیوانعالی كشور ۲۳/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

نامه و موافقت با پیشنهاد شورایعالی پشتیبانی جنگ در مورد عملیات ۲۱/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

سخنرانی در جمع مسئولین نظام "معرفی حق تعالی با تمام صفاتش " ۱۹/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

اجازه نامه به آقای غلامحسین غلامی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۰/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

اجازه نامه به آقای محمد حسن ثقفی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۰/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

اجازه نامه به آقای محمد حسن ثقفی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۰/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

نامه به آقای غلامحسین خردمند "حكم اراضی موات واقع در محدوده شهر" آبان ۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

اجازه نامه به آقای حسین انصاریان ، در امور حسبیه و شرعیه ۵/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

پاسخ استفتا دبیر شورای نگهبان "معادن مكشوفه در املاك شخصی " ۲/۸/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

حكم به آقای علی رازینی "صرف اموال مجهول المالك برای خانواده زندانیان " ۲۶/۷/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳

نامه به مسئولان صندوقهای قرض الحسنه "توسعه و ترویج سنت قرض الحسنه " ۱۵/۷/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

اجازه نامه به آقای سید ابوفاضل رضوی اردكانی ، در اخذ و صرف وجوه شرعیه ۱۲/۷/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

حكم اعدام شخص مفسد به رئیس دیوانعالی كشور ۹/۷/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

سخنرانی در جمع ائمه جمعه سراسر كشور "رسیدن به مقام قرب خداوندی " ۷/۷/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

حكم به آقای مهدی كروبی "ادامه بهره برداری از واحدهای صنعتی به بنیاد شهید" ۲/۷/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

پیام به ملت ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس "تجلیل از رزمندگان و شهدا" ۳۱/۶/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

اجازه نامه به نخست وزیر "موافقت با پیشنهاد انتقال شركت شیلات به وزارت جهاد" ۳۰/۶/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

پاسخ استفتا آقای رمضانی در مورد اخذ اجاره بهای منازل مصادره شده ۲۶/۶/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

پیام تشكر به رئیس جمهور مالدیو "تبریك عید سعید قربان " ۲۵/۶/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰

پیام تشكر به رئیس جمهور الجزایر "تبریك عید سعید قربان " ۲۵/۶/۱۳۶۶
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۶  - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰