آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۳۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
لطفا سال مورد نظر را انتخاب کنید:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

بیانات حضرت امام خمینی (ره)

حكم انتصاب آقای رسول منتجب نیا به ریاست سازمان عقیدتی - سیاسی شهربانی ۲۴/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

حكم به رئیس دیوانعالی كشور "برخورد قاطع با اعمال خلاف عفت در تنكابن " ۲۴/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

حكم به آقای خامنه ای "دعوت از اعضای شورایعالی قضایی در جلسه سران سه قوه " ۲۳/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

اجازه نامه به آقای حسنعلی ابراهیمی "حل مشكلات شرعی طلاب غیرایرانی "۲۳/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

اجازه نامه به آقای خورشید انور جوادی ، در اخذ وجوه شرعیه ۱۹/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

حكم به وزیر اطلاعات "عفو زندانیان وابسته به گروهكها" ۱۹/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

پاسخ استفسار رئیس دیوانعالی كشور درباره شخص محكوم به اعدام۱۸/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

اجازه نامه به سید ساجد علی نقوی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۷/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷

نامه به مدیرعامل صدا و سیما "اعتراض به توهین به مقدسات و تنبیه عاملین آن " ۹/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷

نامه به رئیس دیوانعالی كشور "تقدیر دلجویی از اعضای شورایعالی قضایی " ۹/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۷

حكم به نخست وزیر "برخورد شایسته با مردم در فرودگاهها" ۳/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

نامه به آقایان نیری و رئیسی "اجرای "حدود" و "قصاص " ۲/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

حكم به آقایان نیری و رئیسی "رسیدگی به پرونده های راكد در شورایعالی قضایی " ۱/۱۱/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

اجازه نامه به آقای سید یاسین موسوی ، در امور حسبیه و شرعیه ۲۸/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

اجازه نامه به آقای سید ضیاالدین رضوی پاكستانی ، در اخذ وجوه شرعیه ۲۸/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

نامه به شورایعالی قضایی "تذكراتی به اعضای آن شورا" ۲۷/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

نامه به شورایعالی قضایی "تایید طرح پیشنهادی سران سه قوه "
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۱۳

نامه به آقای سید حمید روحانی "ماموریت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی " ۲۵/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵

نامه به خانم فاطمه طباطبایی "قرآن كتاب كامل - ارزش كتب عرفا"۲۵/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵

پیام تشكر به رئیس جمهور بلغارستان "تبریك سال جدید میلادی " ۲۴/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵

حكم به آقایان نیری و رئیسی "رسیدگی به مشكلات قضایی سیرجان و دورود" ۲۳/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵

اجازه نامه به آقای حسین مظفری ، در امور حسبیه و شرعیه ۲۰/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۶/۰۵

پیام به كاركنان صنعت نفت "تجلیل از كاركنان مراكز صنعتی در امر بازسازی " ۲۰/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

پیام تشكر به رئیس جمهور آلمان شرقی "تبریك سال جدید میلادی " ۱۸/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

پاسخ استفتا آقای مجید انصاری "استفاده از درآمد ملك موقوفه به مدارس خواهران " ۱۷/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

اجازه نامه به آقای فاضل مالكی ، در اخذ وجوه شرعیه ۱۳/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

حكم به آقایان نیری و رئیسی "رسیدگی به وضعیت قضایی شهرهای سمنان و . . . " ۱۱/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

پیام به آقای میخائیل گورباچف "دعوت به اسلام و پیش بینی شكست كمونیسم " ۱۱/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۹

حكم به نخست وزیر "عفو زندانیان و محكومین مواد مخدر به نحو مشروط" ۱۰/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۹

پیام به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام "اختیارات مجمع " ۸/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۹

حكم انتصاب آقای غلامحسین جمی به سمت امامت جمعه و نماینده در آبادان ۷/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۹

نامه به آقای محسن رضایی "ادامه ماموریت مبارزه با هواپیماربایی " ۱/۱۰/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۹

اجازه نامه به آقای حسین شریعتی ، در امور حسبیه و شرعیه ۲۶/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نامه به آقای هادی مروی "ابقای رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات " ۲۵/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نامه به آقای محمود محمدی عراقی "قانونمند كردن تصمیمات و ضوابط در سپاه " ۲۴/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نامه به آقای علی رازینی "موافقت با استفاده از اموال مكشوفه " ۲۳/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

اهدانامه به آقای علی خمینی "اهدای كتاب صحیفه سجادیه " ۲۲/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

اجازه نامه به آقای اسدالله بیات ، در امور حسبیه و شرعیه ۲۱/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

نامه به آقای محمدرضا توسلی "اجازه در امور شرعیه " ۲۱/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳

اجازه نامه به آقای رسول منتجب نیا، در امور حسبیه و شرعیه ۱۵/۹/۱۳۶۷
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۷  - ۱۳۹۰/۰۵/۲۳