آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
لطفا سال مورد نظر را انتخاب کنید:
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

بیانات حضرت امام خمینی (ره)

وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینی‏
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸ - ۱۳۹۰/۰۹/۲۳

حكم به رئیس دیوانعالی كشور "رسیدگی به پرونده های مربوط به اصل ۴۹" ۲۸/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

نامه تشكر به رئیس جمهور گامبیا "تبریك عید سعید فطر" ۲۵/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

اجازه نامه به آقای سید هاشم شخص موسوی ، در اخذ وجوه شرعیه ۲۰/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

پیام تشكر به رئیس جمهور مالدیو "تبریك عید سعید فطر" ۲۰/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

نامه به آقای احمد احمدی "اداره مدرسه دارالشفای قم توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی " ۱۹/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

نامه به رئیس دیوانعالی كشور "رسیدگی به پرونده غارتگران بیت المال " ۱۹/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

اجازه نامه به آقای حیدرعلی جوادی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۸/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

نامه به آقای احمد جنتی "تامین نیازهای سازمان تبلیغات از محل وجوهات شرعی " ۱۷/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۱۲

پیام به شورای مدیریت حوزه علمیه قم "حفظ اركان فقه و اصول در حوزه ها" ۱۷/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۰۸

حكم به دادستان انقلاب كرمان "واگذاری اختیارات "بنیاد عفت " به سازمان زندانها" ۱۵/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۹/۰۸

نامه به هیات عفو زندانیان "تقدیر از تلاشها و زحمات هیات " ۱۵/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۸/۰۴

اجازه نامه به آقای مرتضی نیكنام ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۳/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

پیام تشكر به نایب رئیس دولت امارات "تبریك عید سعید فطر" ۱۲/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

پیام تشكر به رئیس دولت امارات "تبریك عید سعید فطر" ۱۲/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

نامه به آقای موسوی خوئینی ها"تكلیف حساب بانكی مربوط به اصل ۴۹" ۱۰/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۸/۰۲

نامه به آقای فاضل هرندی "تاكید بر ادامه خدمتگزاری در هیات هفت نفره " ۷/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

نامه به آقای مرتضی مقتدایی "تشكر از ارسال گزارش وضع زندانیان " ۷/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

نامه به آقای علی مشكینی "انتخابات حوزه علمیه قم " ۷/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

نامه به نخست وزیر "اشتغال زندانیان آزاد شده " ۶/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

حكم به آقایان كروبی ، صانعی و عسگر اولادی "رسیدگی به اموال مجهول المالك " ۶/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

حكم به رئیس جمهور "تدوین متمم قانون اساسی " ۴/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

اجازه نامه به آقای سید فخرالدین هدایتی ، در اخذ وجوه شرعیه ۳/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

اجازه نامه به آقای میرزا علی مقبل ، در امور حسبیه و شرعیه ۲/۲/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

حكم تامین آب آشامیدنی مردم سمنان با همكاری روحانیت منطقه ، به استاندار سمنان - اردیبهشت ۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

پیام به ملت ایران و نیروهای مسلح "تجلیل از نیروهای مسلح ارتش " ۲۸/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

پیام تشكر به رئیس جمهور مالدیو "تبریك حلول ماه رمضان " ۲۸/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

پیام تشكر به رئیس دولت امارات "تبریك حلول ماه رمضان " ۲۸/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

اجازه نامه به آقای سید عبدالله غریفی ، در امور حسبیه و شرعیه ۲۷/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

پاسخ استفتا نماینده امام در ژاندارمری "جمع آوری تصاویر شهدا از اتوبان قم " ۲۶/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

نامه به نمایندگان مجلس و وزرا "دلایل بركناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری " ۲۶/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

اجازه نامه به آقای فاضل گلپایگانی ، در امور حسبیه و شرعیه ۲۳/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

حكم به نخست وزیر "معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و موسسات وابسته " ۲۰/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

نامه به آقای مرعشی نجفی "احداث ساختمان كتابخانه ایشان توسط جهاد در قم " ۲۰/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

حكم لزوم ارسال درخواست عفو زندانیان از طریق رئیس دیوانعالی كشور ۱۹/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

حكم به آقای محمدعلی رحمانی "تحویل و صرف كمكهای مردمی به جبهه ها" ۱۸/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

نامه به رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی "حضور نمایندگان روحانی در دانشگاهها" ۱۷/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

حكم به دادستان كل و رئیس دیوانعالی كشور "رسیدگی به درخواست وزیر بهداشت " ۱۴/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

حكم انتصاب آقای احمد جنتی به سمت ریاست سازمان تبلیغات اسلامی ۱۴/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

اجازه نامه به آقای یعقوبعلی توسلی ، در امور حسبیه و شرعیه ۱۳/۱/۱۳۶۸
 بیانات حضرت امام خمینی (ره)/بیانات امام خمینی (ره) در سال ۶۸  - ۱۳۹۰/۰۷/۲۰