آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲۱
بازديد امروز: ۱۱۲۲
بازديد روز قبل: ۱۶۳۹
بازديد هفته: ۹۹۴۹
بازديد ماه: ۳۱۳۳۳
بازديد کل: ۵۱۶۶۹۱۳
آي پي: ۵۴.۱۶۷.۱۶۴.۱۹۶
لطفا سال مورد نظر را انتخاب کنید:

بيانات حضرت امام خميني (ره)

وصيتنامه سياسى- الهى امام خميني‏
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/23
حكم به رئيس ديوانعالي كشور "رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اصل ۴۹" ۲۸/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
نامه تشكر به رئيس جمهور گامبيا "تبريك عيد سعيد فطر" ۲۵/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
اجازه نامه به آقاي سيد هاشم شخص موسوي ، در اخذ وجوه شرعيه ۲۰/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
پيام تشكر به رئيس جمهور مالديو "تبريك عيد سعيد فطر" ۲۰/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
نامه به آقاي احمد احمدي "اداره مدرسه دارالشفاي قم توسط شورايعالي انقلاب فرهنگي " ۱۹/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
نامه به رئيس ديوانعالي كشور "رسيدگي به پرونده غارتگران بيت المال " ۱۹/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
اجازه نامه به آقاي حيدرعلي جوادي ، در امور حسبيه و شرعيه ۱۸/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
نامه به آقاي احمد جنتي "تامين نيازهاي سازمان تبليغات از محل وجوهات شرعي " ۱۷/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/12
پيام به شوراي مديريت حوزه علميه قم "حفظ اركان فقه و اصول در حوزه ها" ۱۷/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/08
حكم به دادستان انقلاب كرمان "واگذاري اختيارات "بنياد عفت " به سازمان زندانها" ۱۵/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/09/08
نامه به هيات عفو زندانيان "تقدير از تلاشها و زحمات هيات " ۱۵/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/08/04
اجازه نامه به آقاي مرتضي نيكنام ، در امور حسبيه و شرعيه ۱۳/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/08/02
پيام تشكر به نايب رئيس دولت امارات "تبريك عيد سعيد فطر" ۱۲/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/08/02
پيام تشكر به رئيس دولت امارات "تبريك عيد سعيد فطر" ۱۲/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/08/02
نامه به آقاي موسوي خوئيني ها"تكليف حساب بانكي مربوط به اصل ۴۹" ۱۰/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/08/02
نامه به آقاي فاضل هرندي "تاكيد بر ادامه خدمتگزاري در هيات هفت نفره " ۷/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/30
نامه به آقاي مرتضي مقتدايي "تشكر از ارسال گزارش وضع زندانيان " ۷/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/30
نامه به آقاي علي مشكيني "انتخابات حوزه علميه قم " ۷/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/30
نامه به نخست وزير "اشتغال زندانيان آزاد شده " ۶/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/30
حكم به آقايان كروبي ، صانعي و عسگر اولادي "رسيدگي به اموال مجهول المالك " ۶/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/30
حكم به رئيس جمهور "تدوين متمم قانون اساسي " ۴/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/30
اجازه نامه به آقاي سيد فخرالدين هدايتي ، در اخذ وجوه شرعيه ۳/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
اجازه نامه به آقاي ميرزا علي مقبل ، در امور حسبيه و شرعيه ۲/۲/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
حكم تامين آب آشاميدني مردم سمنان با همكاري روحانيت منطقه ، به استاندار سمنان - ارديبهشت ۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
پيام به ملت ايران و نيروهاي مسلح "تجليل از نيروهاي مسلح ارتش " ۲۸/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
پيام تشكر به رئيس جمهور مالديو "تبريك حلول ماه رمضان " ۲۸/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
پيام تشكر به رئيس دولت امارات "تبريك حلول ماه رمضان " ۲۸/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
اجازه نامه به آقاي سيد عبدالله غريفي ، در امور حسبيه و شرعيه ۲۷/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/27
پاسخ استفتا نماينده امام در ژاندارمري "جمع آوري تصاوير شهدا از اتوبان قم " ۲۶/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
نامه به نمايندگان مجلس و وزرا "دلايل بركناري آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري " ۲۶/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
اجازه نامه به آقاي فاضل گلپايگاني ، در امور حسبيه و شرعيه ۲۳/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
حكم به نخست وزير "معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و موسسات وابسته " ۲۰/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
نامه به آقاي مرعشي نجفي "احداث ساختمان كتابخانه ايشان توسط جهاد در قم " ۲۰/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
حكم لزوم ارسال درخواست عفو زندانيان از طريق رئيس ديوانعالي كشور ۱۹/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
حكم به آقاي محمدعلي رحماني "تحويل و صرف كمكهاي مردمي به جبهه ها" ۱۸/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
نامه به رئيس شورايعالي انقلاب فرهنگي "حضور نمايندگان روحاني در دانشگاهها" ۱۷/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
حكم به دادستان كل و رئيس ديوانعالي كشور "رسيدگي به درخواست وزير بهداشت " ۱۴/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/24
حكم انتصاب آقاي احمد جنتي به سمت رياست سازمان تبليغات اسلامي ۱۴/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/20
اجازه نامه به آقاي يعقوبعلي توسلي ، در امور حسبيه و شرعيه ۱۳/۱/۱۳۶۸
 بيانات حضرت امام خميني (ره)/بيانات امام خميني (ره) در سال 68  - 1390/07/20