آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۹۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
محدوده جستجو: متن جستجو:
نوع جستجو:

بانك موضوعات پژوهشی>پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس

اولویت قانونگذاری از طریق لایحه یا طرح؟ بررسی آماری نقش قوای مجریه و مقننه در ابتکار قانونگذاری
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۹۳/۰۲/۲۲

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۲۱) وضعیت منابع و شاخص های مالی لایحه بودجه
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۲۰) وضعیت بودجه سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱۹) بودجه آموزش و پرورش
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱۸) ارزیابی بودجه شركتهای دولتی
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱۶) قانون مدیریت خدمات كشوری و برنامه پنجم توسعه
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۲۱

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱۵) چگونگی و میزان انتشار اوراق مشاركت ارزی
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱۴) وضـــعیت طــرحــهای تمــلك دارایــی های سرمــایه ای
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱۰)تحلیلی بر مصارف بودجه
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۹) تصاویری كلی از لایحه
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۸) اعتبارات پیش بینی شده برای رسانه ها
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور (۷) بررسی اعتبارات بخش بهداشت و درمان
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۲) بررسی بودجه بخش فرهنگ در مركز پژوهشها
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

دربارة لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ (۱) نكات مهم و محورهای تصمیم گیری
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۹/۱۲/۱۵

وضعیت اعتبارات بخش فرهنگ
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

بودجه ریزی عملیاتی در نظریه و عمل
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

مشاركت انتخاباتی مطالعه موردی ایران
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

تحولات پرونده هسته ای ایران از ۱۷۳۷ تا ۱۷۴۷
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

رویكرد ایران در قبال تشدید تروریسم در پاكستان و افغانستان
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

تغییر ساعت رسمی كشور ۴ جمع بندی و پیشنهاد
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

سیاست خارجی فرانسه در لبنان
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

ایران و سیاست خاورمیانه ای روسیه
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

تغییر ساعتی رسمی كشور ۳ بهره گیری از روشنایی روز
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع اشكالات شورای نگهبان در لایحه مدیریت خدمات كشوری
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

بررسی پوشش حفاظتی خط لوله انتقال گاز ساوه – همدان مطالعه موردی
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

بهبود عملكرد شركت های دولتی
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

جذب سرمایه های انسانی و مالی ایرانیان خارج از كشور وضعیت موجود و راهكارها
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

آیین نامه های مورد نیاز در متن مصوب كمیسیون مشترك لایحه مدیریت خدمات كشوری
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

بررسی تطبیقی نحوه آمارگیری نیروی كار ، محاسبه جمعیت شاغل و فعال اقتصادی در ایران
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

بررسی ویژگی ها و قابلیت های شهرستان ها ممسنی
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

نگرانی های سیاسی – امنیتی عربستان در قبال ایران : راهكارها
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴

روند دولت – ملت سازی در افغانستان چالش ها ، فرصت ها و تهدیدها
 بانك موضوعات پژوهشی/پژوهشهای قانونی مرکز پژوهشهای مجلس  - ۱۳۸۷/۰۷/۲۴