آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۶
بازديد امروز: ۲۲۷
بازديد روز قبل: ۱۰۰۶
بازديد هفته: ۱۰۳۹۷
بازديد ماه: ۴۳۸۳۸
بازديد کل: ۵۲۸۹۲۷۹
آي پي: ۵۴.۱۴۵.۲۳۲.۹۹

معاضدت حقوقی>نمونه اظهارنامه ها

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمكین
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملك
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه خریدار ملك به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه الزام
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه خریدار ملك به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخیر تادیه
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقی متعلق به شركت
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه انحلال شركت
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتی
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای كسری های پاركینگ
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه به مستاجر جهت تخلیه یك باب مغازه به علت نیاز شخصی
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه تخلیه یك باب به جهت تغییر شغل
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر
 معاضدت حقوقی/نمونه اظهارنامه ها - ۱۳۸۷/۰۶/۱۳
<<   ۱۰-   [ ۱ ]   ۱۰+  >>