آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۵۱
بازديد هفته: ۱۶۸
بازديد ماه: ۵۸۱
بازديد کل: ۶۲۸۶۱۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي قوانين و مقررات > ۱۳۸۷/۰۵/۲۱
۴۷۰ بازدید
 
   

و


واحد آموزشی

واحد آموزشی عبارت است از یك ناحیه آموزش و پرورش یا دانشگاه یا مجتمع آموزشی. (تبصره ۱ ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

 

واحد اداری
واحد اداری عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتی و ارگان عمومی كه خدمات اداری و رفاهی ارائه می دهد. (تبصره ۵ ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسـلامـی مـوضــوع قانـون فعـالـیت احـزاب، جمعیت ها و انجمــن هـای سیاسـی و صنفی و انجمـن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

 
 

واحد اداری
واحد اداری عبارت است از وزارتخانه، سازمان و اداره دولتی و ارگان عمومی كه خدمات اداری و رفاهی ارائه می دهد. (تبصره ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

 

 

واحد پول ایران
واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است. (بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)

 
 

واحد پول ایران
واحد پول كشور ایران ریال است كه به یكصد دینار تقسیم می شود. (ماده ۱۱ قانون بانكی و پولی كشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹)

 

واحد تحقیقات صنعتی
واحدی است غیرتولیدی كه جهت انجام تحقیقات صنعتی كاربردی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد می شود و ممكن است مشتمل بر آزمایشگاه و كارگاه وابسته به آن بوده و در بخش صنایع و معادن به صورت مطالعاتی، آزمایشگاهی، طراحی و كارگاهی با هدف حل مشكلات تولید، بالا بردن كیفیت و كمیت تولیدات و اقتصادی كردن آن، گسترش و كاربرد مواد و تجهیزات و كاهش وابستگی در جهت اصلاح ساختار صنعتی و نیل به خوداتكایی از طریق زیر انجام پذیرد. (بند الف مقدمه آیین نامه كمك های مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقات صنعتی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۶۶ هیأت وزیران

 

واحد حق برداشت مخصوص
واحد حق برداشت مخصوص واحد محاسبه در معاملات صندوق بین المللی پول است كه در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) رسماً معادل ۲۴۲۵/۸۲ ریال بوده است و در حال حاضر طبق ضوابط مصوب هیأت مدیره صندوق بین المللی پول نرخ روزانه آن معتبر می باشد. (تبصره ماده واحده قانون افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول مصوب ۷/۱۰/۱۳۵۶)

 

واحد دامی
عبارت از یك رأس گوسفند است، بز و سایر دام ها هر كدام معادل چهار واحد دامی محسوب می شود. (بند ۱ (۲۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۰/۱/۱۳۴۸)

 

واحد دولتی
واحد دولتی در این آیین نامه واحدی است كه بیش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت یا شركت های دولتی باشد، واحد تحت مدیریت دولت واحدی است كه مدیریت آن توسط دولت، شركت های دولتی یا شركت های تحت مدیریت دولتی تعیین گردد. (ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی قانون
شوراهای اسلامی كار مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴ هیأت وزیران)

 

واحد صنفی
واحدهای اقتصادی یا خدمات كه فعالیت آن ها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه كسب یا پروانه اشتغال دایر شده و یا بشود واحد صنفی شناخته می شوند. (ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی كه توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه های آن به عمل آمده است مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب)

 

واحد صنفی
واحدهای اقتصادی یا خدمات كه فعالیت آن ها در محل ثابت یا با وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب یا پروانه اشتغال دایر شده یا بشود واحد صنفی شناخته می شوند. (ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰)

 

واحد صنفی
واحد صنفی به مجموعه ای از افراد اطلاق می گردد كه دارای یك نوع كسب، پیشه، حرفه و تجارت معین باشند. (تبصره ۲ ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

 

 

واحد صنفی
 واحد صنفی به مجموعه ای از افراد اطلاق می گردد كه شامل یك نوع كسب، پیشه، حرفه و تجارت معین باشند. (تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

 
 

واحد كشاورزی
واحد كشاورزی عبارت است از یك مجتمع كشاورزی یا دامپروری، در مجتمع هایی كه تعدادی واحد كشاورزی را تحت پوشش دارند تشكیل انجمن اسلامی در هر یك از این واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پیشنهاد انجمن های اسلامی و توافق مقام مسئول و با تشخیص وزارت كشور، یك انجمن مركزی در آن مجتمع به وجود خواهد آمد. (تبصره ۴ ماده ۱ متن اصلاحی آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۷/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۳ هیأت وزیران)

 

واحدكشاورزی
واحد كشاورزی عبارت است از یك مجتمع كشاورزی یا دامپروری. (تبصره ۴ ماده ۱ آیین نامه اجرایی فعالیت انجمن های اسلامی مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۲ هیأت وزیران)

 

واحدهای عملیاتی نفتی
عبارت است از هر سازمان، مؤسسه یا شركتی كه عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار باشد. (ماده ۱ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶)


 
واحدهای وابسته به چاپ
واحدهای وابسته به چاپ كارگاه هایی هستند كه به امور چاپ مربوط می شوند از قبیل لیتوگرافی، گراورسازی و حروفچینی. (تبصره ماده ۱ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)

 
واخواهی
محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است. (ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)

 
واردات قطعی
حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده ۲ قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص می شود. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)
 
وانت دوكابین
وسیله نقلیه موتوری مختلط كه اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار و اشخاص به كار می رود و مشمول ردیف ۰۲/۸۷ الف تعرفه گمركی است. (از بند ۲ آیین نامه تبصره ۱۲ آیین نامه های اجرایی قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی سود بازرگانی و مالیات.... مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
 
 
وانت یك كابین
وسیله نقلیه موتوری كه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن كم تر از ۳۵۰۰ كیلوگرم است و مشمول ردیف ۰۲/۸۷ ج تعرفه گمركی می گردد. (بند ۲ آیین نامه تبصره ۱۲ آیین نامه های اجرایی قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی سود بازرگانی و مالیات.... مصوب سال ۱۳۷۱ مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
 
 
واهب
هبه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیك می كند تملیك كننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را كه مورد هبه است عین موهوبه می گویند. (ماده ۷۹۵ قانون مدنی)
 
 
وجه الضمان
عبارت است از ودیعه نقدی یا ضمانتنامه بانكی به صورت فردی یا جمعی تضامنی یا بیمه نامه كه به منظور تضمین انجام تعهدات گمركی كالای عبوری از طرف عبوردهنده به گمرك تودیع می شود. (بند خ ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۷ هیأت وزیران)
 
وجوه اداره شده
وجوهی است كه از محل حساب ارزی براساس ضوابط این آیین نامه در اختیار بانك های عامل قرار می گیرد تا بر اساس مقررات این آیین نامه به متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و كارآفرینی صنعتی، معدنی، كشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی - مهندسی بخش غیردولتی
(تعاونی و خصوصی) به صورت تسهیلات اعطا شود. (ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۸/۱۳۷۹ هیأت وزیران)
 
 
وجوه اداره شده
وجوه اداره شده اعتباراتی است كه طی قراردادهای منعقد شده با بانك های عامل در اختیار آن ها قرار می گیرد تا براساس ضوابط این آیین نامه برای سرمایه گذاری به منظور اجرای سیاست های اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) قرار گیرد. (بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی جز ۲ بند ب تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور مصوب ۱۳/۷/۱۳۷۹ هیأت وزیران)
 
 
وجوه عمومی
وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان های مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد. (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶)
 
 
ودیعه
ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن كه آن را مجاناً نگاهدارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. (ماده ۶۰۷ قانون مدنی)
 
 
وراث قانونی
وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری كه در كفالت متوفی بوده اند همچنین نوادگانی كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شرایط زیر: (از بند ۲۲ لایحه قانونی اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام كشوری مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۵۱)
 
وراث قانونی
وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری كه در كفالت متوفی بوده اند و همچنین نوادگانی كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفی هستند با دارا بودن شرایط زیر: (از ماده ۸۶ قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)
 
 
ورثه
مراد از ورثه در این جا عبارت است از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری كه در كفالت متوفی باشد و همچنین نواده كه پدر و مادرش فوت كرده و در كفالت متوفی باشد. (ماده ۳ قانون وظایف مصوب ۱/۲/۱۲۸۷)
 
 
ورشكستگی
ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهده او است حاصل می شود. حكم ورشكستگی تاجری را كه حین الفوت در حال توقیف بوده تا یك سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. (ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)
 
ورشكستگی به تقلب
هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی كرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود. (ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)
 
ورشكستگی به تقلب
هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی كرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلان و.... (از ماده ۳۶۵ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴)
 
 
ورشكسته به تقصیر
تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقصیر اعلان می شود: ۱- در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. ۲- در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز كرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این كه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. ۴- اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده ۵۴۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)
 
ورشكسته به تقصیر
تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقصیر اعلان می شود: ۱- در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. ۲- در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروش نازل تر از مظنه روز كرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این كه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد. ۴- اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. (ماده ۳۵۸ قانون تجارت مصوب ۱۲/۳/۱۳۰۴
 
 
ورقه اختراع
هر قسم اكتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به كاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد كه بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اكتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر این كه اكتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. نوشته كه در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود. (ماده ۲۶ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰)

وزارتخانه

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود. (ماده ۲ قانون محاسبات عمومی كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶
 
 
وزارتخانه
وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می شود. (از بند ۲ اصلاح پاره ای از مواد قانون استخدام كشوری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۳)
 
 
وزارتخانه
 وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است. (ماده ۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹)
 
 
وزارتخانه
 وزارتخانه عبارت از واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است. (بند ب ماده ۱ قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)
 
وزارتخانه
 در ایالات و ولایات و بلوكات برای ترتیب و تنظیم كلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی كه مطابق نظامنامه انجمن ها مذكوره تكالیفشان معین است دوایری تشكیل می شود كه به دوایر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوایر مركزیه كه عبارت از وزارتخانه ها است) این دوایر از حیث وظایف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یكدیگر متمایزند چنان كه از حیث وظایف كلیه منقسم می شوند به دوایر اداریه و عدلیه و از حیث قلمرو به دوایر ایالتی و ولایتی و بلوكی و از حیث اختیارات به دوایر تابعه و متبوعه چنان كه بلوك در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه تابع اداره بلوك. (ماده۴ قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)
 
وزارت دفاع
 وزارت بخشی از دولت است كه مسئولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی كل بر عهده دارد. (ماده ۳ قانون تشكیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۵/۱۳۶۸)
 
 
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بخشی از دولت است كه مسئولیت پشتیبانی ارتش را به عهده دارد. (ماده ۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)
 
وسایل ارتباط جمعی خارجی
وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل كلیه مؤسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری آژانس های عكسی رادیو، تلویزیون و هرگونه مؤسسه یا سازمانی می شود كه به كار انتشار یا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آن ها در خارج از كشور باشد و در این آیین نامه اختصاراً به آن ها وسایل ارتباط جمعی خارجی اطلاق می شود. (بند الف ماده ۱ آیین نامه صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن ها مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۸ هیأت وزیران)
 
 
وسایل تبلیغ عمومی
منظور از وسایل تبلیغ عمومی در این ماده عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو یا تلویزیون، انتشار اعلامیه، چاپ و نشركتاب و روزنامه و مجله، نمایش فیلم و امثال آن ها است. (تبصره ۱ ماده ۱ قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۶)
 
 
وسایل كمك پزشكی
 وسایل كمكی پزشكی (پروتزواتز) وسایلی هستند كه به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یكی از حواس به كار می روند. (بند ۱۰ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴)
 
وسیله نقلیه خارجی
منظور از وسیله نقلیه خارجی وسیله نقلیه ای است كه در یكی از كشورهای خارجی ثبت و شماره گذاری شده باشد. (تبصره ۲ ماده ۱ لایحه قانونی اخذ عوارض از وسایل نقلیه جاده ای مسافری و باری خارجی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب
 
 
وصیت
 وصیت بر دو قسم است: تملیكی و عهدی. (ماده ۸۲۵ قانون مدنی)
 
 
وصیت تملیكی
 وصیت تملیكی عبارت است از این كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیك كند. وصیت عهدی عبارت است از این كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. (ماده ۸۲۶ قانون مدنی)
 
وصیت شفاهی
 افراد و افسران نظامی و كسانی كه در ارتش اشتغال به كاری دارند می توانند نزد یك نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند. (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
 
وصیت عهدی
 وصیت تملیكی عبارت است از این كه كسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیك كند. وصیت عهدی عبارت است از این كه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. (ماده ۸۲۶ قانون مدنی)
 
وصیتنامه
وصیت نامه اعم از این كه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیكی منقول یا غیرمنقول ممكن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود. (ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
 
وصیتنامه
 وصیت نامه اعم از این كه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیكی منقول یا غیرمنقول ممكن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود. (ماده ۱ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)
 
 
وصیت نامه خودنوشت
 وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است كه تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد. (ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
 
وصیت نامه خودنوشت
 وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است كه تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.(ماده سوم قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)
 
 
وصیت نامه رسمی
 ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است كه برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. (ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
 
 
وصیت نامه رسمی
 ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است كه برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. (ماده ۲ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)
 
وصیت نامه سری
وصیت نامه سری ممكن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد و به ترتیبی كه برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری كه در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود امانت گذارده می شود. (ماده ۲۷۹ قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹)
 
 
وصیت نامه سری
وصیت نامه سری ممكن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد و به ترتیبی كه برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری كه در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود امانت گذارده می شود. (ماده ۴ قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷)
 
وضع استخدامی
وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یكی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است كه در پست معینی انجام وظیفه می كند. ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است كه از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۴۷ یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ۴۹ این قانون استفاده می كند. پ- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است كه از مرخصی استعلاجی موضوع ماده ۴۸ این قانون استفاده می كند. ت- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است كه طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث- حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است كه به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد. ج- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است كه طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است كه امتحانات ورودی به استخدام كشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده ۱۷ این قانون است. ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است كه طبق قانون به موجب حكم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می كند. خ- حال از كارافتادگی و آن وضع مستخدمی است كه طبق مفاد مواد ۷۹ یا ۸۰ قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می كند. د- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است كه طبق حكم مقامات صلاحیتدار به علت صدور كیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می شود. ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است كه به موجب حكم قطعی دادگاه اداری یا كیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است كه طبق مواد ۶۴ و ۶۵ این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است كه به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد. (ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)
 
 
وظایف دیوان محاسبات
دیوان محاسبات به كلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت های دولتی و سایر دستگاه هایی كه به نحوی از انحا از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یاحسابرسی می كند كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. (اصل ۵۵ قانون اساسی)
 
 
وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظایف زیر است: ۱- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانك مركزی ایران. ۲- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. ۳- رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذكور در این قانون. ۴- اظهارنظر در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود. ۵- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانكی و پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری كشور مؤثر خواهد بود. ۶- اظهارنظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بانك مركزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد. (بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانكی كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱)
 
 
 
وظایف و اختیارات رهبر
 ۱- تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام. ۳- فرمان همه پرسی. ۴- فرماندهی كل نیروهای مسلح. ۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. ۶- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالیترین مقام قوه قضاییه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترك. هـ- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. ۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. ۸- حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹- امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم. ۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند. (اصل یكصد و دهم قانون اساسی)
 
 
وظیفه
مقصود از وظیفه مذكوره در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه ای است كه به موجب قانون یا نظامنامه های اداری معین شود بلكه هر كار و وظیفه كه مستخدم (رسمی و غیررسمی) عملاً یا به امر مافوق انجام می دهد وظیفه او باید شناخته شود، (از بند ۸ ماده ۱ قانون متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰/۸/۱۳۰۸)
 
 
وظیفه سازمان بازرسی كل كشور
وظیفه سازمان بازرسی كل كشور عبارت است از بازرسی وزارتخانه ها اعم از كشوری و لشكری و سازمان ها و مؤسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شكایت اشخاص از سازمان ها و مؤسسات مذكور و كاركنان آن ها در امور مربوط به وظایفی كه برعهده دارند. (ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۷/۱۲/۱۳۵۷ شورای انقلاب)
 
 
وفا به عهده
 وفا به عهد وقتی محقق می شود كه متعهد چیزی را كه می دهد مالك یا ماذون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد. (ماده ۲۶۹ قانون مدنی)
 
وقف
وقف عبارت است از این كه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. (ماده ۵۵ قانون مدنی)
 
وكالت
وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. (ماده ۶۵۶ قانون مدنی)
 
 
وكالت انتخابی
مقصود از وكالت انتخابی وكالتی است كه از طرف محكمه در موارد جزایی و از طرف كانون در امور حقوقی به آن ها ارجاع می شود. (تبصره ماده ۳۱ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵)
 
 
وكالت انتخابی
مقصود از وكالت انتخابی وكالتی است كه از طرف محكمه در موارد جزایی و از طرف كانون در امور حقوقی به آن ها ارجاع می شود. (تبصره ماده ۳۰ قانون وكالت مصوب ۲۰/۶/۱۳۱۴)
 
وكالت در اقرار
وكالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است كه كاملاً قاطع دعوی باشد) (بند ۹ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵/۶/۱۳۱۸)
 
 
ولایت
ولایات قسمتی از مملكت است كه دارای یك شهر حاكم نشین و توابع باشد اعم از این كه حكومت آن تابع پایتخت یا تابع مركز ایالتی باشد. (ماده ۳ قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب ۲۷/۹/۱۲۸۶)
 
ولایت
ولایت قسمتی از مملكت است كه دارای یك شهر حاكم نشین و توابع باشد اعم از این كه حكومت آن تابع پایتخت یا تابع مركز ایالتی باشد. (بند ۱۱۵ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب ۱/۲/۱۲۸۶)
 
 
ولگرد
كسانی كه وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی در صدد تهیه كار برای خود بر نمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده ۲۷۳ قانون اصلاح مواد ۱۰-۱۱-۱۲-۱۷۳-۲۷۳ قانون كیفر عمومی مصوب ۴/۵/۱۳۲۲)
 
 
ولی خاص
پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یكی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود. (ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی)


نام
پست الکترونيک
پيام شما