آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۵۶
بازديد ماه: ۲۲۳۸
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۲۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
آموزش های حقوقی > حقوق به زبان ساده > ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
۲۲۳ بازدید
 
   

حکم ارتکاب قتل در حین دفاع مشروع


یکی از مهمترین مباحث مطروحه در دنیای حقوق، بحث علل موجهه جرم است. منظور از علل موجهه جرم، علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است. قانونگذار در عین حال که برخی از رفتار ها را ممنوع اعلام و به عنوان جرم تعیین کرده، موقعیت هایی را نیز پیش بینی کرده است که اگر در این موقعیت ها این رفتار ها تحقق پیدا کند، دیگر جرم نخواهد بود و نمی توان شخص مرتکب را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.
مقصود از دفاع مشروع به کار بردن نیرویی است که از لحاظ قانونی برای دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم مجاز است. دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم است یعنی اگر شخصی در مقام دفاع مشروع دست به ارتکاب رفتاری بزند که در حالت عادی جرم است (مثل قتل)، نمی توان گفت که مرتکب جرم شده است و در نتیجه مجازات هم نخواهد شد. به گزارش مهداد، برای مثال اگر شخصی برای دفاع از خودش دست به قتل شخصی دیگر بزند، نمی توان او را به دلیل ارتکاب این قتل مجازات کرد حتی اگر به صورت عمدی واقع شده باشد اما باید توجه داشت که هر دفاعی، مشروع نیست. به همین دلیل پرسش اصلی این است که چه زمانی می توان گفت ارتکاب یک رفتار مجرمانه در حالت دفاع مشروع بوده است؟
برای تحلیل دفاع مشروع باید ابتدا ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را بررسی کرد که در آن آمده است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. اگر مدافع (دفاع کننده) بتواند فرار کند یا از راه های دیگر مانند فریاد زدن بتواند از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلاً اگر شخصی به دیگری حمله کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته است، بتواند از مأموران انتظامی کمک بگیرد اما به جای کمک گرفتن از آنها خودش به دفاع بپردازد و در حین دفاع رفتاری انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی توان گفت چنین دفاعی مشروع است. در واقع یکی از مهمترین شرایط برای مشروع بودن دفاع این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله ای ممکن نباشد. فرض کنید شخصی با قمه به دیگری حمله می کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته است قمه را از دست او بگیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را بکشد.  در این حالت نمی تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته است زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده است و نمی توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. شاید شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده است اما در واقع این رفتار بیش از آن که با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. طبق صدر ماده ۱۵۶ زمانی دفاع را می توان مشروع تلقی کرد که خطر و حمله تحقق (فعلیت) پیدا کرده باشد یا این که خطر، قریب الوقوع بوده و با قرائنی معلوم باشد. در صورت قریب الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام دهد. در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط مشخص می شود که آیا خطر قریب الوقوع بوده است یا خیر. پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. اگر شخصی رفتاری انجام دهد که موجب شود دیگری تحریک شده و به او حمله کند، نمی تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع تلقی کند. از این رو به دلیل مشروع نبودن چنین دفاعی، اگر در جریان آن دست به قتل یا ضرب و جرح مهاجم بزند، مسئول رفتار خود بوده و به دلیل آن مجازات خواهد شد زیرا خود او با انجام رفتار های تحریک آمیز زمینه آن هجمه و حمله را فراهم کرده بود.  برای مثال اگر شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند، فردی که در ابتدا تهاجم کرده بود و حالا مورد حمله واقع شده است، نمی تواند دفاع خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. اگر شخصی که مورد حمله واقع شده است بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی خطر و تجاوز ایجادشده را از خود دفع کند، دیگر حق نخواهد داشت که شخصاً خطر یا تجاوز ایجادشده را دفع کند زیرا دفاع وظیفه اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد بنابراین اگر شخصی در مقام دفاع از خود، دست به ارتکاب قتل بزند در صورتی که شرایط چهرگانه بالا وجود داشته باشد، این قتل را در مقام دفاع مشروع مرتکب شده است و چون دفاع مشروع از علل موجهه جرم است، نمی توان این شخص را به مجازات قتل محکوم کرد حتی اگر به صورت عمدی مرتکب این قتل شده باشد.

قتل در مقام دفاع از دیگران
گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می دهد اما در صورتی می توان گفت قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد: دفاع شونده از نزدیکان دفاع کننده باشد؛ مسئولیت دفاع از او (دفاع شونده) برعهده دفاع کننده باشد؛ دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند و نیز اینکه دفاع شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه (در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه شخص دیوانه از بیت المال پرداخت خواهد شد.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/19081


نام
پست الکترونيک
پيام شما