آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۷
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
اخبار > اخبار قوه قضاییه > ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۱۲۵ بازدید
 
   

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد؛ برخورد با عناصر پشت پرده در تخلفات اقتصادی اخیر


سخنگوی‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دستگیری‭ ‬اخلالگران‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬خودرو،‭ ‬گفت‭: ‬یك‭ ‬دسته‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬دستگیر‭ ‬شده اند‭ ‬كه‭ ‬قبلاً‭ ‬۱۳‭ ‬دستگیری‭ ‬داشتیم‭ ‬كه‭ ‬۵‭ ‬نفر‭ ‬نیز‭ ‬اخیراً‭ ‬بازداشت‭ ‬شده اند‭.‬

‬حجت الاسلام‭ ‬و‭ ‬المسلمین‭ ‬غلامحسین‭ ‬محسنی اژ ه ای‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬جلسه‭ ‬دادستانی‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬با‭ ‬تشریح‭ ‬آخرین‭ ‬وضعیت‭ ‬پرونده‭ ‬اخلالگران‭ ‬ارز‭ ‬ضمن‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬حساسیت‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه،‭ ‬اظهاركرد‭: ‬این‭ ‬چندمین‭ ‬جلسه ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دادستان‭ ‬تهران،‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬ضابطین‭ ‬و‭ ‬قضات‭ ‬پرونده‭ ‬تشكیل‭ ‬می دهند‭ ‬و‭ ‬بنده‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ناظر‭ ‬حضور‭ ‬یافتم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ذی ربط‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات،‭ ‬ناجا،‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬ذی ربط‭ ‬سازمان‭ ‬اطلاعات‭ ‬سپاه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬همچنین‭ ‬بازپرس‭ ‬پرونده،‭ ‬دادستان‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬معاونان‭ ‬دادستانی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سرعت‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬پرونده ها‭ ‬تأكید‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قضات‭ ‬خواستیم‭ ‬نظارت‭ ‬بیشتری‭ ‬بر‭ ‬ضابطین‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬عنصر‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬پرونده ها،‭ ‬خاطرنشان كرد‭: ‬ما‭ ‬نمی گوییم‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سرعتِ‭ ‬رسیدگی‭ ‬باعث‭ ‬كاهش‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬سرعت‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬دقت،‭ ‬فوق العاده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پرونده ها‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬ضابطین‭ ‬و‭ ‬بازپرسان‭ ‬و‭ ‬دادستان‭ ‬تهران،‭ ‬گزارشاتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬ارائه‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬مواردی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬موارد‭ ‬مطروحه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پرونده ها‭ ‬تأكید‭ ‬شود،‭ ‬انجام‭ ‬شد‭.‬

‭ ‬عناصر‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬قرار‭ ‬گیرد

محسنی‭ ‬اژه ای‭ ‬اضافه‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬تعداد‭ ‬دستگیری ها‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیك‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬احضار‭ ‬یا‭ ‬دستگیر‭ ‬شوند‭ ‬نیز‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬برای‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬دستور‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬قبلی‭ ‬است،‭ ‬اجازه‭ ‬دهید‭ ‬در‭ ‬یكی‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬آینده‭ ‬اعلام‭ ‬خواهیم‭ ‬كرد‭.  ‬وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬تأكید‭ ‬كردیم‭ ‬كه‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬تا‭ ‬خدای‭ ‬نكرده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬اجحاف‭ ‬و‭ ‬ظلمی‭ ‬به‭ ‬كسی‭ ‬نشود‭. ‬حقوق‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬بیت المال‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬و‭ ‬صددرصد‭ ‬استیفا‭ ‬شود‭. ‬اگر‭ ‬احیاناً‭ ‬فردی‭ ‬در‭ ‬یك‭ ‬خانواده‭ ‬مرتكب‭ ‬جرم‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬نشود‭ ‬كه‭ ‬سایر‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬لطمه ای‭ ‬ببینند‭. ‬محسنی اژه ای‭ ‬اضافه كرد‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬بیان‭ ‬كردیم‭ ‬كه‭ ‬پرونده ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گونه ای‭ ‬توسعه‭ ‬ندهید‭ ‬كه‭ ‬زمانبر‭ ‬شود‭ ‬چون‭ ‬اینگونه‭ ‬پرونده ها‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬وارد‭ ‬آن‭ ‬می شوید،‭ ‬مداوم‭ ‬گسترش‭ ‬پیدا‭ ‬می كند‭ ‬لذا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬عناصر‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬اول‭ ‬قرار‭ ‬دهید‭ ‬و‭ ‬پرونده ها‭ ‬را‭ ‬تكمیل‭ ‬كنید‭ ‬و‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬كه‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬مرتب‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بگذارید‭.‬

معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬لازمه‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬تمام‭ ‬شدن‭ ‬پرونده هاست،‭ ‬گفت‭: ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬پرونده‭ ‬تمام‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬قانونی‭ ‬دارای‭ ‬معذوریت هایی‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬نمی توانیم‭ ‬اطلاع رسانی‭ ‬كنیم‭.‬

‭ ‬مدیرعامل‭ ‬صوری‭!‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬پرونده های‭ ‬ارز‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬یعنی‭ ‬در‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬آن‭ ‬بررسی‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬پرونده های‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬این ها‭ ‬عناصر‭ ‬اصلی‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‭ ‬مورد‭ ‬تأكید‭ ‬واقع‭ ‬شوند‭.‬

محسنی اژه ای‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬چیزی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اثناءِ‭ ‬رسیدگی ها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رسیده اند،‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مثلاً‭ ‬افرادی‭ ‬آمده اند‭ ‬با‭ ‬كارت‭ ‬ملی‭ ‬یك‭ ‬فرد‭ ‬عادی‭ ‬و‭ ‬احیاناً‭ ‬بی بضاعت‭ ‬ارز‭ ‬گرفته اند‭ ‬اما‭ ‬سود‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬فرد‭ ‬دیگر‭ ‬برده‭ ‬است‭. ‬تأكید‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬عناصر‭ ‬برخورد‭ ‬كنند؛‭ ‬یعنی‭ ‬عناصری‭ ‬كه‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬بوده اند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فردی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كارت‭ ‬ملی اش‭ ‬ارز‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬نیز‭ ‬نداشته‭ ‬است‭. ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬تصریح كرد‭: ‬كسانی‭ ‬آمده اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬شركت‭ ‬تأسیس‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬مذكور‭ ‬یك‭ ‬انسان‭ ‬كم‭ ‬سواد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬از‭ ‬كار ها‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬سمت‭ ‬قرار‭ ‬داده اند‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬كار ها‭ ‬را‭ ‬یك‭ ‬عنصر‭ ‬دیگر‭ ‬انجام‭ ‬می دهد‭. ‬یعنی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬ظاهری‭ ‬و‭ ‬رسمی‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬مدیرعامل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬جوابگو‭ ‬باشد؛‭ ‬چراكه‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬ارز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬پشت‭ ‬قضیه‭ ‬فرد‭ ‬دیگری‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬ما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬اعلام‭ ‬كردیم‭ ‬كه‭ ‬نگویید‭ ‬فقط‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬مسئول‭ ‬است‭. ‬ببینید‭ ‬چه‭ ‬كسی‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬معرفی‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬كسی‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬هیچ گونه‭ ‬شرایطی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬در‭ ‬اختیارش‭ ‬نیست،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬گذاشته اند‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬حساب‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬باز‭ ‬كرده اند‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬دسته‭ ‬چك‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬گرفته اند؛‭ ‬اما‭ ‬دسته‭ ‬چك‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خودشان‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كار های‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬پرده‭ ‬افراد‭ ‬دیگری‭ ‬انجام‭ ‬می دادند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬حتماً‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬

‭ ‬

‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬سوالات‭ ‬پاسخ‭ ‬نداده‭ ‬است

معاون‭ ‬اول‭ ‬دستگاه‭ ‬قضا‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسشی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬آیا‭ ‬پاسخ‭ ‬سوالات‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬اختلالات‭ ‬ارز‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬داده‭ ‬شد،‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نامه ای‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬من‭ ‬رسید‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ارز هایی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬افرادی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬صرافی های‭ ‬مجاز‭ ‬یا‭  ‬غیر‭ ‬از‭ ‬سیستم‭ ‬بانك ها‭ ‬توزیع‭ ‬شده‭ ‬بود‭ (‬عوامل‭ ‬شخصی‭ ‬و‭ ‬حقیقی‭ ‬بدون‭ ‬داشتن‭ ‬مجوز‭ ‬صرافی‭) ‬گزارش‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقطع‭ ‬زمانی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬۱۵۹‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬۸۰۰‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اشتباه‭ ‬نكنم‭ ‬۵۱‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬داده اند‭. ‬وی‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬البته‭ ‬بعضی‭ ‬سوالات‭ ‬را‭ ‬پاسخ‭ ‬نداده اند؛‭ ‬مثلا‭ ‬ما‭ ‬گفته‭ ‬بودیم‭ ‬بگویید‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬ریال‭ ‬این‭ ‬پول ها‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬می داده‭ ‬است؟‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬تضمینی‭ ‬داشته اید‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬تخلف‭ ‬نكند‭ ‬و‭ ‬مكانیزم‭ ‬نظارتی‭ ‬شما‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬چگونه‭ ‬بوده‭ ‬است؟

محسنی‭ ‬اژه ای‭ ‬اضافه كرد‭: ‬یكی‭ ‬دیگر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬نامه‭ ‬گفته‭ ‬بودیم‭ ‬كه‭ ‬علی القاعده‭ ‬او‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬ارز ها‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬قیمت‭ ‬بازار‭ ‬ارائه‭ ‬می كرده‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬بدهد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬هم‭ ‬جواب‭ ‬داده‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬این‭ ‬هستیم‭ ‬كه‭ ‬پاسخ‭ ‬این‭ ‬پرسش ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بدهند‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬ارز های‭ ‬دریافتی‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬قیمت‭ ‬بازار‭ ‬ارائه‭ ‬داده‭ ‬است؟‭ ‬خودش‭ ‬می گوید‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬همین‭ ‬را‭ ‬می گوید‭. ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬اجازه‭ ‬شما‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬استدلالی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بدون‭ ‬اجازه‭ ‬شما‭ ‬بوده،‭ ‬بحث‭ ‬نظارت‭ ‬مطرح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬سوالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬پاسخ‭ ‬نداده اند‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسشی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬نتیجه‭ ‬سوال‭ ‬دستگاه‭ ‬قضایی‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬آن ها‭ ‬گفت‭: ‬آن ها‭ ‬هم‭ ‬یكسری‭ ‬پاسخ ها‭ ‬داده اند‭ ‬و‭ ‬دادستان‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تكمیل‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬یكی‭ ‬از‭ ‬سوالات‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خودشان‭ ‬در‭ ‬نامه هایی‭ ‬كه‭ ‬داده اند،‭ ‬گفته اند‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬تجارت‭ ‬اعلام‭ ‬داشته‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تیرماه‭ ‬سال‭ ‬۹۶،‭ ‬مطلع‭ ‬شدیم‭ ‬تخلفاتی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مشخصا‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬۲۵‭ ‬بهمن‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬محرز‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬تخلفاتی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬لذا‭ ‬نامه نگاری‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تعزیرات‭ ‬اطلاع‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬كردیم‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬تأمینی‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬پرسش‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬موقع‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬رسیدید،‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬نامه نگاری،‭ ‬آیا‭ ‬متوجه‭ ‬شدید‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬تشكیلات‭ ‬خودتان‭ ‬نیز‭ ‬تخلفی‭ ‬كرده اند‭ ‬یا‭ ‬خیر؟‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬رسیدید‭ ‬با‭ ‬آن ها‭ ‬چه‭ ‬برخوردی‭ ‬شده؟‭ ‬آیا‭ ‬آن ها‭ ‬را‭ ‬عزل‭ ‬یا‭ ‬معرفی‭ ‬كردید؟‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش ها‭ ‬هنوز‭ ‬دقیق‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬دارند‭ ‬پیگیری‭ ‬می كنند‭. ‬محسنی‭ ‬اژه ای‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬بدوا‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬می رسد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬تخلف‭ ‬نمی تواند‭ ‬بدون‭ ‬همكاری‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬باشد‭. ‬سخنگوی‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه‭ ‬افزود‭: ‬افرادی‭ ‬البته‭ ‬دستگیر‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بازداشت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اینكه‭ ‬آیا‭ ‬دستگیری ها‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬فعلا‭ ‬بازداشت‭ ‬هستند،‭ ‬می شود‭ ‬یا‭ ‬اینكه‭ ‬بعدا‭ ‬افراد‭ ‬دیگری‭ ‬هم‭ ‬بازداشت‭ ‬می شوند،‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بعدا‭ ‬در‭ ‬تحقیقات‭ ‬روشن‭ ‬می شود‭.‬

  ‬احاله‭ ‬پرونده های‭ ‬خودرو‭ ‬از‭ ‬شهرستان ها‭ ‬به‭ ‬دادسرای‭ ‬تهران‭ ‬

وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسشی‭ ‬مبنی‭ ‬جدیدترین‭ ‬آمار‭ ‬دستگیری ها‭ ‬نیز‭ ‬گفت‭: ‬این ‭ ‬دستگیری ها‭ ‬دو‭ ‬دسته‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬دسته‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬دستگیر‭ ‬شده اند‭ ‬كه‭ ‬قبلا‭ ‬۱۳‭ ‬دستگیری‭ ‬داشتیم‭ ‬كه‭ ‬۵‭ ‬نفر‭ ‬نیز‭ ‬اخیراً‭ ‬بازداشت‭ ‬شده اند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬روز‭ ‬گذشته‭ ‬حكم‭ ‬جلب‭ ‬افرادی‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬افراد‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬دستگیر‭ ‬شده اند،‭ ‬بنده‭ ‬اطلاع‭ ‬ندارم؛‭ ‬ولی‭ ‬ابتدا‭ ‬۱۳‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬بازداشت‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬۵‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬اخیرا‭ ‬دستگیر‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬بازداشت‭ ‬هستند‭. ‬البته‭ ‬تعداد‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬دستگیر‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬باشند‭ ‬یا‭ ‬احضار‭ ‬شده،‭ ‬ولی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬بازداشتشان‭ ‬نشده،‭ ‬بیشتر‭ ‬است،‭ ‬ولی‭ ‬كسانی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازداشت‭ ‬هستند،‭ ‬همین‭ ‬تعداد‭ ‬است‭. ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬دستگیری های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تخلفات‭ ‬اخیر‭ ‬بازار‭ ‬در‭ ‬شهرستان ها‭ ‬نیز‭ ‬اظهاركرد‭: ‬آمار‭ ‬دقیقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬ندارم؛‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬استان ها‭ ‬بازداشتی‭ ‬داریم‭ ‬یا‭ ‬كسانی‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬بازداشت‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬با‭ ‬قرار،‭ ‬آزاد‭ ‬شدند‭. ‬محسنی‭ ‬اژه ای‭ ‬از‭ ‬احاله‭ ‬پرونده های‭ ‬خودرو‭ ‬از‭ ‬شهرستان ها‭ ‬به‭ ‬دادسرای‭ ‬تهران‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬مقرر‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬پرونده ها‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مساله‭ ‬خودرو‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬احاله‭ ‬شود؛‭ ‬چون‭ ‬ارتباط‭ ‬زیادی‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬منشا‭ ‬كار‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬صورت‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پرونده هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬واردات‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬شهرستان ها‭ ‬یا‭ ‬استان های‭ ‬مختلف‭ ‬مطرح‭ ‬هست،‭ ‬درخواست‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬یكجا‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬رسیدگی‭ ‬شود‭.‬

سخنگوی‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسشی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬آیا‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬دستگیری ها‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پرونده‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬موبایل‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬مواردی‭ ‬كه‭ ‬دستگیر‭ ‬شده اند‭ ‬هم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تلفن‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭. ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬درباره‭ ‬ثبت‭ ‬سفارش ها‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬لذا‭ ‬این ها‭ ‬فقط‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خودرو‭ ‬نیست‭. ‬وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسشی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬نحوه‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬فرد‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬‮«‬سلطان‭ ‬سكه‮ ‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۹۱‭ ‬و‭ ‬۹۲‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬موارد‭ ‬مشابه‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬حراست‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬رسما‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همكاری‭ ‬می كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬كار ها‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است؛‭ ‬بنابراین‭ ‬وقتی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كتبی‭ ‬و‭ ‬همینطور‭ ‬در‭ ‬دادگاه‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬كردند،‭ ‬دادگاه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬كرد‭. ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فردی‭ ‬كه‭ ‬ادعا‭ ‬شده‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬ادعا‭ ‬می كند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬همكاری‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬فعالیت های‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ما‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬دستگیر‭ ‬می شود،‭ ‬بعد‭ ‬۵‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬گفته‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬و‭ ‬اصرار‭ ‬آنها،‭ ‬با‭ ‬وثیقه‭ ‬آزاد‭ ‬می شود؛‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ابهاماتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬بنده‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬عالی‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬صحبت‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬سوالات‭ ‬و‭ ‬ابهاماتی‭ ‬كه‭ ‬بود،‭ ‬خودشان‭ ‬پاسخی‭ ‬نداشتند،‭ ‬بنابراین‭ ‬این‭ ‬فرد‭ ‬مجددا‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬جدیدی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد،‭ ‬دستگیر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬بازداشت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پرونده‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬نهایی‭ ‬رسیدگی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬ببینم‭ ‬آیا‭ ‬اتهامی‭ ‬متوجه‭ ‬مسئولان‭ ‬عالی‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬هست‭ ‬یا‭ ‬خیر‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تحقیقات‭ ‬آینده‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬عباس‭ ‬جعفری‭ ‬دولت آبادی،‭ ‬دادستان‭ ‬تهران‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسشی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬پرونده های‭ ‬اخیر‭ ‬تخلفات‭ ‬بازار،‭ ‬متهمان‭ ‬چه‭ ‬اعترافاتی‭ ‬داشته اند‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬دیگر‭ ‬دخیل‭ ‬هستند‭ ‬یا‭ ‬خیر؟‭ ‬تصریح كرد‭: ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬دستگاه‭ ‬قضا‭ ‬عنوان‭ ‬كردند‭  ‬تحقیقات‭ ‬این‭ ‬پرونده ها‭ ‬وسیع‭ ‬و‭ ‬گسترده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬تحقیقات‭ ‬جلوتر‭ ‬رفت،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اظهارات‭ ‬متهمان‭ ‬اطلاع رسانی‭ ‬خواهیم‭ ‬كرد‭.‬

جعفری‭ ‬دولت‭ ‬آبادی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینكه‭ ‬اظهارات‭ ‬متهمان‭ ‬نشان‭ ‬می دهد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬اتفاقات‭ ‬بدون‭ ‬همكاری‭ ‬برخی‭ ‬عوامل‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬دستگاه ها‭ ‬امكان پذیر‭ ‬نبوده‭ ‬است،‭ ‬گفت‭: ‬روز های‭ ‬شنبه‭ ‬معمولاً‭ ‬جلسه‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مشورت های‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬قوه قضاییه‭ ‬نیز‭ ‬مرتبا‭ ‬استفاده‭ ‬می كنیم‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬هم‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دادستانی‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬وی‭ ‬تشریف‭ ‬بیاورند‭ ‬و‭ ‬جلسه‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬بود،‭ ‬ان شاءالله‭ ‬این‭ ‬جلسات‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وی‭ ‬یا‭ ‬خود‭ ‬دادستانی‭ ‬ادامه‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اولویت ها‭ ‬و‭ ‬دسته بندی ها‭ ‬مشخص‭ ‬می شود‭. ‬وی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬اطمینان‭ ‬خاطر‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬عزم‭ ‬دستگاه‭ ‬قضا‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرونده ها‭ ‬جزم‭ ‬است‭.‬


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/18607


نام
پست الکترونيک
پيام شما