آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۸
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
اخبار > اخبار دولت > ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
۱۹۹ بازدید
 
   

از سوی سازمان برنامه و بودجه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۷ مشخص شد


دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۷ و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به دستگاه ها ابلاغ شد.

در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و با استناد به توضیحات مندرج در ذیل جدول شماره (۷) قانون مذکور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۷ و پیش بینی اختیار مربوطه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ (رسمی، پیمانی و قراردادی) به شرح ذیل ابلاغ می شود:

۱- در سال ۱۳۹۷، برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، هیچ گونه جابه جایی و ابلاغ اعتباری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام نمی گیرد.

۲- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) مکلف است اعتبار حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نماید. پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) از تاریخ انتقال بر عهده دستگاه اجرایی مقصد ملی استانی می باشد. بدیهی است مابه التفاوت پرداختی، ناشی از تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی ( اعم از کاهش / افزایش )، در پیش بینی تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای دستگاه اجرایی مبدأ لحاظ می شود.

توجه : دستگاه اجرایی مقصد موظف است هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی کارکردی و یا تغییر در احکام کارگزینی آنان را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

۳- در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی، دستگاه اجرایی مقصد (ملی استانی ) مکلف است از تاریخ انتقال، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیر مستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداختهای پرسنلی) آنان را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نماید.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۳۹۷ را ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی مبدأ و مقصد (ملی و استانی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

۵- دستگاههای اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفند، فرم های تکمیل و تأیید شده پیوست را تا پایان مهر ماه ۱۳۹۷ جهت بررسی و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مطابق با مفاد بند (۷) این دستورالعمل، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

توجه: در صورت ناخوانا بودن فرم ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن و یا عدم تأیید هر یک از مسئولان ذیربط، هیچ گونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد.

 


منبع:
https://www.farsnews.com/news/13970416000464


نام
پست الکترونيک
پيام شما