آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > بانك فهرست كتابهای حقوقی > ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۲۷۰ بازدید
 
   

انتشار کتاب نشست‌های قضایی در مسایل حقوق مدنی توسط مرکز آموزش قوه‌قضاییه


کتاب نشست های قضایی در مسایل حقوق مدنی توسط مرکز آموزش قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده و در سال ۹۶ از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به تیراژ یک هزار و ۵۰۰ نسخه، منتشر شد.
یکی از مسایل مورد بحث در کتاب مجموعه نشست های قضایی در مسایل حقوق مدنی، پیدایی رویه قضایی از عادات دادگاه ها است. عادات دادگاه ها، بستر پدیداری رویه قضایی است. این بستر، هنگامی مستعد رویش می شود که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و هدف عدالت گستری را دنبال کند و از پشتوانه علمی نیز برخوردار باشد.
پیدایی این نظریات و برداشت ها در گرو تضارب آرا و اندیشه های قضایی است و نیازمند بحث، سؤال و کنکاش حرفه ای در چند و چون مواد قانونی بوده و از اینجا است که اهمیت «نشست های قضایی هویدا می شود زیرا در این نشست ها، سؤال و تحقیق مطرح می شود و برداشت های مختلف پدید می آید و غنای علمی و حرفه ای هر نظریه محک زده می شود و «نظریات برین جای خود را به عنوان «عادات دادگاه ها پیدا می کنند و بر آن پایه «رویه قضایی استوار می شود.
موضوعی دیگری که در این کتاب می توان مطالعه کرد، کارکرد های رویه قضایی است. رویه قضایی به معنای عام، آثار و کارکرد های گسترده ای در سطوح مختلف نظام سیاسی و اجتماعی حاکم دارد و علاوه بر آن، بر سطوح مختلف نظام حقوقی کشور نیز تأثیر مستقیم دارد.
برخی از عناوین این آثار و کارکرد ها شامل تعهد به حقیقت، عدالت و دادگستری به گونه ای که نظریه حقوقی در خدمت عدالت قرار گیرد نه بر سر راه آن؛ پاسداری از اهداف و توجه به ضرورت های مورد نظر قانونگذار؛ سازگارسازی قوانین کلی با خواست، نیاز و اقتضائات گونه گون و متفاوت محیط اجتماعی؛ هدف گراسازی فن تفسیر قانون؛ روان سازی و تسهیل اجرای قانون و قدرت تحرک بخشیدن به قوانین تازه تصویب؛ ایجاد و توسعه نظام حقوقی کشور؛ اصلاح قوانین؛ حل معضل در موارد نقص، سکوت، اجمال یا تعارض قوانین؛ وحدت حقوقی کشور و تسهیل تعاملات حقوقی با سایر کشورها؛ بهبود روش ها و رویه ها؛ تولید دانش بومی و سازمانی ویژه دستگاه قضایی؛ توسعه حرفه قضاوت و استقلال آن از زمینه مادر (دانش حقوقی) و توسعه علمی منابع انسانی قوه قضاییه از طریق تسهیل آموختن رویه های بهینه و مشورتی است.
مصادر و مراجع مرتبط با شناسایی و ثبت عادات محاکم، موضوع دیگری است که می توان در کتاب مجموعه نشست های قضایی در مسایل حقوق مدنی، مورد مطالعه قرار داد. در این خصوص باید گفت در کشور ما ظاهراً به دلیل تبعیت از نظام «حقوق نوشته ، مصادر و مراجع مشخصی برای شناسایی، ثبت و ترویج «عادات محاکم تعیین نشده است البته مراجعی همچون اداره کل حقوقی و مرجع تنظیم بخشنامه های قضایی و دیوان عالی کشور به لحاظ مأموریت سازمانی خود با این مسأله در ارتباط هستند. این مراجع، خصوصاً اداره کل حقوقی، منابع ارزشمندی در اختیار جامعه حقوقی قرار داده اند که مورد استقبال فراوان نیز واقع شده است.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/11508


نام
پست الکترونيک
پيام شما