آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۶
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۷۲
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۸۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
آموزش های حقوقی > گفتمان حقوقی > ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۳۰۸ بازدید
 
   

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟


عمده وظایف روزنامه رسمی که مستخرج از مواد متفرقه قانون اساسی به شرح ذیل است:
۱- انتشار مذاکرات مجلس شورای اسلامی، طبق اصل ۶۹ قانون اساسی

۲- انتشار قوانین وفق ماده ۳ قانون مدنی

۳- انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق ماده ۱ قانون مدنی

۴- انتشار نتیجه همه پرسی، پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به ریاست جمهوری و امضاء آن و دستور انتشار در روزنامه رسمی وفق ماده ۱ قانون مدنی

۵- انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون مدنی

۶- انتشار اعلان لازم جهت صدور موت فرضی در مورد غایت مفقود الاثر وفق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی

۷- انتشار مفاد دادخواست در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را تعیین نماید وفق ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی

۸- احضار متهم به وسیله روزنامه کثیر الانتشار یا محلی در صورتیکه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت در امر جزائی ابلاغ ممکن نشود به استناد ماده ۱۱۵ قانون آئین دارسی کیفری

۹- انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت

۱۰- انتشار مفاد وصیت نامه که به موجب قانون، قابل ترتیب اثر است در صورت معلوم نبودن توافق و اختلاف ورثه نسبت به آن وفق بند ۸ آئین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری

۱۱- انتشار آگهی دعوت هیات بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۴ مصوب ۱۳۱۱ وزارت دادگستری

۱۲- انتشار خلاصه نامه شرکت شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده ۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰/۳/۲

۱۳- انتشار مواد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب یکم تیر ماه ۱۳۱۰

۱۴- انتشار اساسنامه و مرامنامه گروه ها پس از صدور پروانه وفق ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و ... مصوب ۱۳۱۰/۶/۷

۱۵- انتشار آگهی موضوع ثبت اختراع وفق ماده ۳۲ آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱

۱۶- انتشار برخی از آراء دادگاه ها همچون آراء موضوع تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۸ قانون آیین دارسی کیفری

۱۷- انجام کلیه سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سازمان های تابعه برابر ماده ۴ اساسنامه قانون روزنامه رسمی

۱۸- نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

۱۹- نشر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲۰- انتشار مصوبات هیات دولت

۲۱- انتشار آئین نامه های اجرایی مصوب هیات دولت

۲۲- انتشار آئین نامه های احرایی مصوب ریاست قوه قضاییه

۲۳- انتشار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۴- انتشار مصوبات شورای عالی اداری

۲۵- انتشار مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۲۶- انتشار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲۷- انتشار عهدنامه های منعقده فی ما بین دولت ایران و سایر دول وفق ماده ۹ قانون مدنی


منبع:
http://www.mizanonline.ir/fa/news/384313


نام
پست الکترونيک
پيام شما