آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > بانك فهرست كتابهای حقوقی > ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
۳۱۹ بازدید
 
   

کتاب مبانی انسان‌شناختی حقوق بشر توسط انتشارات خرسندی منتشر شد.


کتاب مبانی انسان شناختی حقوق بشر به قلم سید واحد واحدی با دیباچه محمدجواد جاوید دانشیار دانشگاه تهران ازسوی انتشارات خرسندی منتشر شد.
در مقدمه این کتاب آمده است: نخستین بار «کانت با طرح این سوال که «آیا متافیزیک ممکن است؟ نام خود را در جرگه بزرگان تاریخ اندیشه بشری ثبت کرد و نظریه سوال-محور خود را در فلسفه، هم جنس و همعرض نظریه انقلابی «کپرنیک در علم قلمداد کرد. «اقبال لاهوری متفکر مشرق زمینی هم به تبعیت از کانت، از ممکن بودن «دین پرسش کرد و در ادامه «فون هایک ، فیلسوف علوم انسانی «آیا عدالت اجتماعی (سوسیالیسم) ممکن است؟ را مورد بررسی قرار داد.
در ایران نیز برخی از روشنفکران معاصر، در مورد ممکن بودن یا نبودن «فقه ، طرح سوال کرده اند. ما نیز می توانیم به تبعیت از این روش و برای بررسی صدق وصف ادعاشده «جهان شمولی برای حق های انسانی، سوال اصلی این نوشتار را این گونه طراحی کنیم که: «آیا حقوق بشر، ممکن است؟ آیا آدمیان از یک مشابهت یا طبیعت مشترک فرافرهنگی و جهان شمول به عنوان منبع و متکای مستحکمی برای توجیه حقوق بشر «موثر معاصر، برخوردارند؟ و حتی می توانیم یک گام عقبتر و عمیق تر برداریم و بپرسیم، آیا همین مشابهت، ماهیت و طبیعت فرا فرهنگی انسانی ممکن است؟  مدعای اصلی نوشتار حاضر این است که چنین مشابهت، ماهیت و طبیعت مشترک فرا فرهنگی وجود دارد و در این راستا مبادی تاریخی و مفهومی حقوق بشر و سپس مبانی فلسفی نظریه تناسب حقوق بشر و طبیعت انسانی را مورد کاوش و تحلیل قرار می دهد.


منبع:
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/3647


نام
پست الکترونيک
پيام شما