آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۳
بازديد امروز: ۳۶۱
بازديد روز قبل: ۴۹۹
بازديد هفته: ۳۰۳۹
بازديد ماه: ۳۷۵۰
بازديد کل: ۶۲۷۸۹۱۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > بانك فهرست كتابهای حقوقی > ۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۱۷۱۸ بازدید
 
   

فهرست کتب حقوقی انتشارات جنگل جاودانه


دریافت فایل مورد نظر

ردیف کد کالا نام کالا
قیمت
۱ ۱۰۰۴۱۰ شادمانی اصیل (ایزدی.عابدی) (چ۷) کاوشیار ۴۵,۰۰۰
۲ ۱۰۰۶۵۰ حقوق جزای عمومی (جلددوم)(مسئوولیت کیفری)(ساکی) چ۳ جنگل ۱۵۰,۰۰۰
۳ ۱۰۲۲۸۱ حقوق جزای عمومی (جلداول)(جرم وپدیده جنایی)(ساکی) چ۳  جنگل ۱۵۰,۰۰۰
۴ ۱۰۳۲۶۳ قانون ناظر بر تخلفات انتظامی قضات-وکلا-کارشناسان ۱۳۹۶ (زاهدی) (چ۳)جاودانه ۷۰,۰۰۰
۵ ۱۰۶۸۳۸ حقوق کاربردی (شرایط عمومی خصوصی ومکاتبات پیمان)(بشیری)  چ۲جنگل ۴۵۰,۰۰۰
۶ ۱۱۰۶۹۰ توانبخشی‏شغلی‏وحرفه‏ای‏معلولین‏ (شفیع آبادی) جنگل چ۵ ۱۰۰,۰۰۰
۷ ۱۲۰۳۶۵ آیین تنظیم قرارداد  (کشاورز)(چ۱۵)انتشارات کشاورز ۱۳۰,۰۰۰
۸ ۱۲۱۷۲۰ حقوق ‏تطبیقی‏ (عرفانی) چ ۲۰(اول از ویرایش جدید)۹۶نشرجنگل ۱۵۰,۰۰۰
۹ ۱۳۸۷۷۷ قانون ازدواج و طلاق ۱۳۹۶ (زاهدی)(چ۵) جاودانه ۱۰۰,۰۰۰
۱۰ ۱۳۸۷۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (باالحاقات ۹۴)(زاهدی)(چ۷)۱۳۹۶جاودانه ۱۰۰,۰۰۰
۱۱ ۱۳۹۷۶۱ هنر دفاع در دادگاه ها (استراتژی و تاکتیک)(بهمن کشاورز)(چ۵) جنگل ۱۴۰,۰۰۰
۱۲ ۱۴۰۱۴۵ قانون اساسی ایران (زاهدی)(چ۱۱) جاودانه ۵۰,۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۴۳۹ قانون امور گمرکی ۱۳۹۶  (زاهدی)(چ۳) جاودانه ۱۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۴۰۴۴۱ قانون وصیت و ارث ۱۳۹۶ (زاهدی) (چ۳) جاودانه ۲۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۴۰۷۴۳ قانون تامین اجتماعی-رفاه اجتماعی ۱۳۹۶ (زاهدی)(چ۶) جاودانه ۲۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۴۰۷۸۷ قانون کار - بیمه بیکاری (گالینگور) ۱۳۹۶ (زاهدی)(چ۶) جاودانه ۲۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۴۰۸۰۷ قانون ثبتی ۱۳۹۶ (زاهدی)(چ۵) جاودانه ۳۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۴۱۳۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۶ جدید (زاهدی)(چ۳) جاودانه ۱۲۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۱۷۶۴ حقوق کاربردی املاک واراضی (بشیری- دکتر براتی)(چ۴) جنگل ۷۰۰,۰۰۰
۲۰ ۱۴۲۲۰۹ نقد نگارش آرای قضایی (خسروی) (چ۲)  قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۲۱ ۱۴۲۳۴۱ گزارش از همایش اشخاص حقوقی:مسئولیت کیفری و آیین دادرسی /قوه قضاییه چ۲ ۵۰,۰۰۰
۲۲ ۱۴۲۳۹۴ دعاوی تخلیه و اجاره بها (کاربردی.قضایی)(محمد باقری) قوه قضاییه چ ۲ ۶۰,۰۰۰
۲۳ ۱۴۲۴۰۴ قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹/۴/۲) با اصلاحات قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۲۴ ۱۴۲۴۰۵ اشتباه درموضوع معاملات وقراردادها (سلمان یادگارصالحی )جاودانه(شمیز) ۱۵۰,۰۰۰
۲۵ ۱۴۲۴۰۶ اشتباه درموضوع معاملات وقراردادها (سلمان یادگارصالحی )جاودانه(گالینگور) ۱۷۰,۰۰۰
۲۶ ۱۴۲۴۰۷ مجموعه قوانین اساسی -مدنی (همراه نظریات مشورتی) قوه قضاییه ۱۳۰,۰۰۰
۲۷ ۱۴۲۴۰۸ عفو قصاص درنظام حقوقی اسلام و ایران (خانمحمدی) جاودانه ۱۶۰,۰۰۰
۲۸ ۱۴۲۴۱۰ مجموعه قوانین آیین دادرسی (امور مدنی) (همراه آیین نامه اجرایی) قوه قضائیه ۱۰۰,۰۰۰
۲۹ ۱۴۲۴۱۱ انحلال وابطال قرارداد(درشرایط عمومی پیمان)(بنی هاشمی) جاودانه ۱۲۰,۰۰۰
۳۰ ۱۴۲۴۱۲ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری بهار۹۳)چ۲قوه قضاییه ۱۸۰,۰۰۰
۳۱ ۱۴۲۴۱۳ مجموعه آرای قضایی تجدیدنظر حقوقی (بهار ۹۳) قوه قضاییه چ۲ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ ۱۴۲۴۱۴ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور حقوقی (بهار۹۳)قوه قضاییه چ۲ ۲۰۰,۰۰۰
۳۳ ۱۴۲۴۱۵ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (بهار۹۳)چ۲قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۳۴ ۱۴۲۴۱۶ قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی کاربردی (دادگستری کل استان اصفهان) جنگل ۱۵۰,۰۰۰
۳۵ ۱۴۲۴۱۷ محشای قانون تجارت (علی رضا فرازنده مهر) جاودانه ۱۷۰,۰۰۰
۳۶ ۱۴۲۴۱۸ تشریفات ثبت رسمی والکترونیکی (ازدواج وطلاق)(علی مظفری) جاودانه ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ ۱۴۲۴۲۰ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (سال ۹۴) جنگل ۶۰۰,۰۰۰
۳۸ ۱۴۲۴۲۱ انتقال محکومان به حبس در حقوق بین الملل و حقوق ایران (حسن برقی) جنگل ۱۰۰,۰۰۰
۳۹ ۱۴۲۴۲۲ پیشینه رویه قضایی درایران درارتباط بان قانون مدنی (۴جلدی)قوه قضاییه ۱,۵۶۰,۰۰۰
۴۰ ۱۴۲۴۲۳ پیشینه رویه قضایی درایران درارتباط باآیین دادرسی مدنی (۳جلدی )قوه قضاییه ۱,۰۹۰,۰۰۰
۴۱ ۱۴۲۴۲۴ پیشینه رویه قضایی درایران در ارتباط با دادرسی کیفری (۳جلدی)قوه قضاییه ۱,۱۸۰,۰۰۰
۴۲ ۱۴۲۴۲۵ شرح کامل دعاوی طاری و ویژگی های آن ها (صباغیان)  جنگل ۲۰۰,۰۰۰
۴۳ ۱۴۲۴۲۶ نظام حقوقی نمایندگی شورای اسلامی شهر و روستا (پورمحمود-معافی-آئینه افروز) جاودانه ۲۰۰,۰۰۰
۴۴ ۱۴۲۴۲۷ هزاراختیار،وظیفه ونمایندگی دادستان،قوانین،مقررات،دستورالعمل ها ونظریه های مشورتی مربوط (ذبحی) قوه قضاییه ۳۵۰,۰۰۰
۴۵ ۱۴۲۴۲۸ تحقیقات قضایی (۸) قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۴۶ ۱۴۲۴۲۹ تحقیقات قضایی (۹) (حقوق عمومی) قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۴۷ ۱۴۲۴۳۰ مجموعه قوانین ومقررات کیفری (قوه قضاییه) ۲۵۰,۰۰۰
۴۸ ۱۴۲۴۳۱ گزیده مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۳ (قوه قضاییه) ۲۰۰,۰۰۰
۴۹ ۱۴۲۴۳۲ محکومیت های اشتباه  (مرتضی حسینی) جاودانه ۱۲۰,۰۰۰
۵۰ ۱۴۲۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۹۲/۱۲/۴)(نصرت حسن زاده) جاودانه ۱۴۰,۰۰۰
۵۱ ۱۴۲۴۳۴ شرحی انتقادی برقانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰بوستانی نشرجاودانه ۱۰۰,۰۰۰
۵۲ ۱۴۲۴۳۵ حق شفعه (سلطانی-طاهریان-لطفیانی)  جاودانه ۸۰,۰۰۰
۵۳ ۱۴۲۴۳۶ تعزیرات در نظام قضایی اسلام / دا.علوم قضایی ۱۵۰,۰۰۰
۵۴ ۱۴۲۴۳۷ دادرسی پزشکان در پزشکی قانونی در منظر قضات (سمساری) جنگل ۷۰,۰۰۰
۵۵ ۱۴۲۴۳۸ محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده (لطف.طالبی) قوه قضاییه ۱۸۰,۰۰۰
۵۶ ۱۴۲۴۳۹ شرح مبسوط قانون مجازات (بخش دیات) جلد چهارم (زراعت) جاودانه ۳۰۰,۰۰۰
۵۷ ۱۴۲۴۴۰ شرح مبسوط قانون مجازات (بخش دیات) جلد پنجم (زراعت) جاودانه ۳۰۰,۰۰۰
۵۸ ۱۴۲۴۴۳ رویه قضایی دادگاه های عمومی در امور مدنی (۳) الزام به تحویل مبیع دعوی تنفیذ مبایعه نامه (۲۷)(زندی) جنگل ۲۰۰,۰۰۰
۵۹ ۱۴۲۴۴۴ هم سنجانه های حقوق عمومی (رحیمی مقدم.گرجی ازندریانی) جنگل ۱۲۰,۰۰۰
۶۰ ۱۴۲۴۴۵ مسئولیت مدنی ناشی از سوانح ریلی (امید محمدی) جاودانه ۱۵۰,۰۰۰
۶۱ ۱۴۲۴۴۶ حدود با رویکرد قانون مجازات اسلامی (واعظی نژاد) جاودانه ۱۰۰,۰۰۰
۶۲ ۱۴۲۴۴۷ مقایسه مقررات حاکم بر بازار فارکس در حقوق تجارت داخلی و بین المللی (مقدسی فر.آرامش) جنگل ۱۵۰,۰۰۰
۶۳ ۱۴۲۴۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (برنامه پنجم ساله ششم توسعه) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۶۴ ۱۴۲۴۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی (باختر.معین) جاودانه ۵۰۰,۰۰۰
۶۵ ۱۴۲۴۵۰ حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل (ج۹)(محمود عرفانی) جنگل ۴۰۰,۰۰۰
۶۶ ۱۴۲۴۵۱ ادله اثبات در مقام دعوا در امور مدنی و کیفری (نعمت رستمی) جاودانه ۱۲۰,۰۰۰
۶۷ ۱۴۲۴۵۲ اعتراض به عوارض شهرداری ها (رسول زاده.محمدزاده.محمدی) جاودانه ۲۰۰,۰۰۰
۶۸ ۱۴۲۴۵۳ یکصد و سی نکته کلیدی در مدیریت (کمالیان) جنگل ۴۰,۰۰۰

لیست کتب پژوهشگاه  قوه قضاییه

ردیف کد کالا نام کالا قیمت
۱ ۱۰۱۳۸۵ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی)(شهریور۹۱)(چ۲) قوه قضاییه ۱۲۰,۰۰۰
۲ ۱۰۱۳۸۷ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (مهر۹۱) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۳ ۱۰۲۲۸۴ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی)(مهر۹۱) قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۴ ۱۰۲۲۸۵ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی)(آبان ۹۱) قوه قضاییه ۷۵,۰۰۰
۵ ۱۰۲۲۹۶ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی)(آذر ۹۱) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۶ ۱۰۲۴۴۹ بررسی تحلیلی دادگاه کیفری استان (جدید)(علائیان) قوه قضائیه ۶۰,۰۰۰
۷ ۱۰۶۸۶۷ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر(حقوقی)(اسفند۹۱)(چ۲) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۸ ۱۰۶۹۰۵ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(دی ۹۱) قوه قضاییه ۷۵,۰۰۰
۹ ۱۰۷۹۷۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر (ج دوم)(ذبحی)(چ۲) قوه قضائیه ۲۰۰,۰۰۰
۱۰ ۱۰۸۲۰۸ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (بهمن۹۱) چ۲ قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۱ ۱۰۸۲۱۱ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (دی ۹۱) چ۲ قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۲ ۱۰۸۴۴۲ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (آذر۹۱) چ۲ قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۳ ۱۰۸۹۶۶ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (اسفند ۹۱) چ۲ قوه قضاییه ۱۲۰,۰۰۰
۱۴ ۱۱۳۱۳۸ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (آبان۹۱) قوه قضاییه ۵۵,۰۰۰
۱۵ ۱۱۳۱۴۰ م آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی-کیفری)(پاییز ۹۱)(چ۲) قوه قضاییه ۷۵,۰۰۰
۱۶ ۱۱۳۱۴۱ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (کیفری)(شهریور۹۱)(چ۲) قوه قضاییه ۹۰,۰۰۰
۱۷ ۱۱۳۴۵۶ م آرای قضایی دادگاه های  تجدید نظر (کیفری)(دی ۹۱) قوه قضاییه ۷۵,۰۰۰
۱۸ ۱۱۳۴۷۷ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(اسفند۹۱) قوه قضاییه ۷۵,۰۰۰
۱۹ ۱۱۵۷۴۳ م آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری)(دی ۹۱) قوه قضاییه ۱۱۰,۰۰۰
۲۰ ۱۲۶۷۳۹ م آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی)(زمستان ۹۱) قوه قضاییه ۱۱۰,۰۰۰
۲۱ ۱۲۸۷۹۰ بررسی تطبیقی درسرمایه گذاری رقابت وخصوصی سازی اصل ۴۴قانون اساسی قوه قضاییه ۹۰,۰۰۰
۲۲ ۱۳۰۴۱۳ م آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی)(بهمن۹۱) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۲۳ ۱۳۰۷۵۶ نکته های کلیدی (۱) امور اتفاقی (چ ۳)  جاودانه ۳۰,۰۰۰
۲۴ ۱۳۱۰۶۵ نشست‏های قضایی ‏مجازات‏اسلامی ‏(۱) معاونت آموزش ۸۵,۰۰۰
۲۵ ۱۳۱۰۶۶ نشست‏های ‏قضایی ‏مجازات‏اسلامی ‏(۲) معاونت آموزش ۱۰۵,۰۰۰
۲۶ ۱۳۱۰۶۷ نشست های قضایی قانون مدنی (چاپ۲) معاونت آموزش ۲۶۰,۰۰۰
۲۷ ۱۳۱۰۶۸ نشست‏های ‏قضایی ‏آیین‏دادرسی‏کیفری‏ (۱) معاونت آموزش (چ۲) ۲۳۰,۰۰۰
۲۸ ۱۳۱۰۶۹ نشست‏های ‏قضایی‏ آیین‏دادرسی‏کیفری ‏(۲) معاونت آموزش چ ۲ ۲۰۰,۰۰۰
۲۹ ۱۳۱۰۷۱ نشست‏های ‏قضایی ‏آیین‏دادرسی‏مدنی ‏(۲)  (چ۲)معاونت آموزش ۲۰۰,۰۰۰
۳۰ ۱۳۱۳۰۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر (ج اول)(ذبحی)(چ۳) قوه قضائیه ۲۰۰,۰۰۰
۳۱ ۱۳۱۴۱۴ م‏مطالعه‏موردی‏ روابطموجرومستاجر (حقوقی۱) (چ۳)معاونت آموزش ۳۵,۰۰۰
۳۲ ۱۳۱۴۱۵ مطالعه موردی مسائل جزایی جعل و کلاهبرداری (محمدزاده) مرکز آموزش قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۳۳ ۱۳۱۵۳۳ نکته های کلیدی (۲)جرم کلاهبرداری چ ۳ ۱۵,۰۰۰
۳۴ ۱۳۱۷۸۶ راهنمای‏حقوقی‏مشاوران‏خودرو(معاونت آموزش) جاودانه ۳۵,۰۰۰
۳۵ ۱۳۱۷۸۷ راهنمای ‏حقوقی ‏مشاوران ‏املاک (معاونت آموزش)(چ۶) جاودانه ۱۲۰,۰۰۰
۳۶ ۱۳۱۸۳۰ بررسی ‏توصیفی ‏جرایم ‏مواد مخدر (لطیفی)(چ۲) قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۳۷ ۱۳۱۸۹۲ سیاست‏جنایی-تقنینی ایران در جرایم اقتصادی (معاونت آموزش) ۳۰,۰۰۰
۳۸ ۱۳۱۹۰۶ بررسی تحلیلی جرایم‏ مطبوعاتی (معاونت آموزش)(شیخ السلامی) جاودانه ۲۷,۰۰۰
۳۹ ۱۳۲۰۷۷ وظایف‏واختیارات‏قاضی‏ناظرزندان‏(معاونت آموزش) جنگل ۲۵,۰۰۰
۴۰ ۱۳۲۰۷۸ توصیف ‏و تحلیل ‏آرای ‏قضایی‏ جزایی (۱) قتل عمد معاونت آموزش ۴۰,۰۰۰
۴۱ ۱۳۲۲۲۹ توصیف ‏و تحلیل ‏آرای ‏قضایی‏ حقوقی (۱) خانواده معاونت آموزش ۵۰,۰۰۰
۴۲ ۱۳۲۲۳۰ توصیف‏ و تحلیل آرای قضایی جزایی  (۲) اراضی زراعی و باغ ها معاونت آموزش ۴۰,۰۰۰
۴۳ ۱۳۲۲۶۳ راهنمای مراجعین به دادگستری (دادخواست وشکواییه )معاونت چ۳ ۷۵,۰۰۰
۴۴ ۱۳۲۳۹۰ نگرشی ‏کاربردی ‏به‏ دستور موقت‏ (عباس موسوی) قوه قضائیه ۴۰,۰۰۰
۴۵ ۱۳۲۵۴۴ طبقه بندی  مواعدقانونی (معاونت آموزش) (چاپ۳) جاودانه ۱۰,۰۰۰
۴۶ ۱۳۲۵۴۵ مصادیق دعاوی مالی وغیرمالی (چ۳) (معاونت آموزش) جاودانه ۲۰,۰۰۰
۴۷ ۱۳۲۵۴۶ نکته هایی از مقالات حقوقی درامورمدنی (۲)(چ۲) معاونت آموزش ۵۵,۰۰۰
۴۸ ۱۳۲۵۴۷ نکته هایی ازمقالات حقوقی درامورجزایی (۱) معاونت آموزش ۵۵,۰۰۰
۴۹ ۱۳۲۵۴۸ گزیده آزمونهای کارآموزی قضایی (معاونت آموزش) جاودانه ۵۰,۰۰۰
۵۰ ۱۳۲۶۱۶ پاسخ به سوالات قضایی مربوط به دادسرا (معاونت آموزش)(چ۳) جاودانه ۳۰,۰۰۰
۵۱ ۱۳۲۶۱۷ نکته های کلیدی (۳) دادرسی فوری (چاپ۳) جاودانه ۱۵,۰۰۰
۵۲ ۱۳۲۶۵۵ نکته های کلیدی (۴)  کلیات و صلاحیت  (چ ۳) جاودانه ۲۰,۰۰۰
۵۳ ۱۳۲۶۶۱ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۱) (حدود اختیارات اولیای دم) معاونت آموزش قوه قضاییه ۲۰,۰۰۰
۵۴ ۱۳۲۶۶۲ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۴) (بیع زمانی) معاونت آموزش قوه قضاییه ۲۰,۰۰۰
۵۵ ۱۳۲۶۸۰ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۲) (جایگاه لوث-وحدت قاتل) معاونت آموزش قوه قضائیه ۲۵,۰۰۰
۵۶ ۱۳۲۶۸۱ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۵) (عفو و گذشت در حدود) معاونت آموزش قوه قضائیه ۲۰,۰۰۰
۵۷ ۱۳۲۶۸۲ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۶) (قتل نفس-حدوداختیارات-حبس) معاونت آموزش قوه قضائیه ۳۰,۰۰۰
۵۸ ۱۳۲۶۸۳ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۳) (معاونت در جرم)  معاونت آموزش قوه قضائیه ۲۵,۰۰۰
۵۹ ۱۳۲۶۸۴ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۷) (بایسته های فقهی اجرای قصاص) معاونت آموزش قوه قضائیه ۲۵,۰۰۰
۶۰ ۱۳۲۶۸۵ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۸)(اعتبار سند و تعارض آن)  معاونت آموزش قوه قضائیه ۳۵,۰۰۰
۶۱ ۱۳۲۶۸۶ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۹) (ثبات و تغیر در مجازاتها) معاونت آموزش قوه قضائیه ۴۰,۰۰۰
۶۲ ۱۳۲۶۸۷ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۱۰) (جبران کاهش ارزش پول) معاونت آموزش قوه قضائیه ۲۰,۰۰۰
۶۳ ۱۳۲۶۸۸ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (۱۱) (حق الله و حق الناس)  معاونت آموزش قوه قضائیه ۴۰,۰۰۰
۶۴ ۱۳۲۷۱۷ نکته های کلیدی درپزشکی قانونی (معاونت آموزش)  چ ۳جنگل ۱۲۰,۰۰۰
۶۵ ۱۳۲۷۶۰ مستثنیات دین در حقوق ایران نگرشی کاربردی (شهبازی راد) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۶۶ ۱۳۲۷۷۷ آسیب شناسی فقهی قوانین (حقوقی۱-قانون مدنی) معاونت آموزش ۳۰,۰۰۰
۶۷ ۱۳۲۷۷۸ آسیب شناسی فقهی قوانین (حقوقی۲-قانون مدنی) معاونت آموزش ۳۰,۰۰۰
۶۸ ۱۳۲۷۷۹ آسیب شناسی فقهی قوانین (حقوقی۳-مسئولیت مدنی و دادرسی) معاونت ۱۵,۰۰۰
۶۹ ۱۳۲۷۸۲ آسیب شناسی فقهی قوانین (بررسی موضوعات(۱) معاونت آموزش ۴۰,۰۰۰
۷۰ ۱۳۲۷۸۳ آسیب شناسی فقهی قوانین (کیفری۱-قانون مجازات اسلامی) معاونت ۳۰,۰۰۰
۷۱ ۱۳۲۷۸۴ آسیب شناسی فقهی قوانین (کیفری۲-مجازات و دادرسی) معاونت ۲۵,۰۰۰
۷۲ ۱۳۲۸۶۲ نکته های کلیدی (۵)آ. د. م تامین دلیل اظهارنامه (چاپ سوم) معاونت ۲۲,۰۰۰
۷۳ ۱۳۲۸۹۲ مجموعه نظریات مشورتی امورحقوقی(۱) معاونت آموزش ۱۵,۰۰۰
۷۴ ۱۳۲۸۹۳ مجموعه نظریات مشورتی امورحقوقی(۲) معاونت آموزش ۲۵,۰۰۰
۷۵ ۱۳۲۸۹۴ مجموعه نظریات مشورتی امورحقوقی(۳) معاونت آموزش ۲۵,۰۰۰
۷۶ ۱۳۲۸۹۵ مجموعه نظریات مشورتی امورحقوقی(۴) معاونت آموزش ۳۵,۰۰۰
۷۷ ۱۳۲۸۹۶ مجموعه نظریات مشورتی امورحقوقی(۵) معاونت آموزش ۳۰,۰۰۰
۷۸ ۱۳۲۸۹۷ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۱) معاونت آموزش ۲۰,۰۰۰
۷۹ ۱۳۲۸۹۸ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۲) معاونت آموزش ۲۰,۰۰۰
۸۰ ۱۳۲۸۹۹ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۳) معاونت آموزش ۳۵,۰۰۰
۸۱ ۱۳۲۹۰۰ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۴) معاونت آموزش ۴۰,۰۰۰
۸۲ ۱۳۲۹۰۱ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۵) معاونت آموزش ۳۰,۰۰۰
۸۳ ۱۳۲۹۰۲ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۶) معاونت آموزش ۳۰,۰۰۰
۸۴ ۱۳۲۹۰۳ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۷) معاونت آموزش ۳۰,۰۰۰
۸۵ ۱۳۲۹۰۴ مجموعه نظریات مشورتی امورکیفری(۸) معاونت آموزش ۴۵,۰۰۰
۸۶ ۱۳۳۱۲۸ تحلیل آرای قضایی  (معاونت آموزش)  (چاپ دوم) جنگل ۴۷,۰۰۰
۸۷ ۱۳۳۱۲۹ نکته های کلیدی (۶)آ۰د۰م  وکالت دردعاوی چ۲ ۱۵,۰۰۰
۸۸ ۱۳۳۱۳۰ نکته های کلیدی (۷) آ۰د۰م  ابلاغ ومواعد (چاپ سوم) معاونت ۱۵,۰۰۰
۸۹ ۱۳۳۱۴۲ نکته های کلیدی (۸) آ.د.م  اقرار چ۲ ۱۰,۰۰۰
۹۰ ۱۳۳۱۶۱ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(بهمن ۹۱) قوه قضاییه ۹۰,۰۰۰
۹۱ ۱۳۳۳۹۷ حقوق شهروندی (۱) درامورخانواده (چاپ۲)  آموزش قوه قضائیه ۴۲,۰۰۰
۹۲ ۱۳۳۳۹۸ حقوق شهروندی (۲) درامورحقوق عمومی معاونت ۳۰,۰۰۰
۹۳ ۱۳۳۳۹۹ حقوق شهروندی (۳) امور املاک,عقداجاره (چ۲) آموزش قوه قضائیه ۳۲,۰۰۰
۹۴ ۱۳۳۴۰۰ حقوق شهروندی (۴) درامورآیین دادرسی کیفری ۴۵,۰۰۰
۹۵ ۱۳۳۴۰۱ حقوق شهروندی (۵) درامورآیین دادرسی مدنی ۴۰,۰۰۰
۹۶ ۱۳۳۴۰۲ حقوق شهروندی (۶) درامورحقوق کیفری ۴۵,۰۰۰
۹۷ ۱۳۳۴۰۳ حقوق شهروندی (۷) درامورحقوق مدنی ۲۵,۰۰۰
۹۸ ۱۳۳۴۰۴ حقوق شهروندی (۸) امورچک وسفته (چ۲) آموزش قوه قضائیه ۱۷,۰۰۰
۹۹ ۱۳۳۴۰۵ حقوق شهروندی (۹) درامورموضوعات متفرقه ۲۵,۰۰۰
۱۰۰ ۱۳۵۶۲۵ نکته های کلیدی (۹) داوری (چاپ دوم) ۱۵,۰۰۰
۱۰۱ ۱۳۵۶۲۶ توصیف وتحلیل قرارهای قضایی جزایی(۳) کلاهبرداری معاونت آموزش ۱۵,۰۰۰
۱۰۲ ۱۳۵۶۳۹ قواعد حقوق تجارت الکترونیک (معاونت آموزش) جاودانه ۵۰,۰۰۰
۱۰۳ ۱۳۵۶۴۱ توصیف و تحلیل قرارهای قضایی جزایی(۴)خیانت در امانت معاونت آموزش ۲۰,۰۰۰
۱۰۴ ۱۳۵۹۱۸ تست گفت وگوی علمی قضات دردوره خدمت آزمایشی(معاونت قوه)جنگل ۱۲,۰۰۰
۱۰۵ ۱۳۵۹۳۳ نحوه اجرای احکام حدود (معاونت آموزش) جاودانه ۴۰,۰۰۰
۱۰۶ ۱۳۸۴۶۰ م مشاوره های قضایی ج۱(آیین دادرسی مدنی,اجرای احکام) (چ۲) جنگل ۳۰۰,۰۰۰
۱۰۷ ۱۳۸۴۶۳ مشاوره های قضایی ج۲ (قانون مدنی و تجارت)  جنگل ۱۶۰,۰۰۰
۱۰۸ ۱۳۹۷۹۲ نمونه سوالات گفت وگوی علمی قضات(جلددوم) جنگل ۱۵,۰۰۰
۱۰۹ ۱۳۹۸۵۶ نکته های کلیدی(۱۰)اسناد    جاودانه ۲۰,۰۰۰
۱۱۰ ۱۴۱۰۲۰ م آرای قضایی دیوان عالی کشور (کیفری)(اسفند ۹۱) قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۱۱ ۱۴۱۹۷۲ پرسش و پاسخ قضایی قانون حمایت خانواده (تقی زاده...)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۱۲ ۱۴۱۹۷۳ نشست های نقد (۱) تحصیل دلیل در دعاوی مدنی (ابراهیمیان...)(جیبی)چ۲ قوه قضاییه ۲۵,۰۰۰
۱۱۳ ۱۴۱۹۷۴ نشست های نقد (۲) رای حقوقی هموفیلی ها (امرایی فرد...)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۱۴ ۱۴۱۹۷۵ نشست های نقد (۳) پرداخت دین از جانب غیر مدیون (رحیمی...)(جیبی)چ۲ قوه قضاییه ۲۵,۰۰۰
۱۱۵ ۱۴۱۹۷۶ نشست های نقد (۴) اسید پاشی (رایجیان اصلی...)(جیبی) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۱۱۶ ۱۴۱۹۷۷ نشست های نقد (۵) اختلاس (گلدوست جویباری)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۱۷ ۱۴۱۹۷۸ نشست های نقد (۶) قتل به اعتقاد مهدور الدم (فرج الهی...)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۱۸ ۱۴۱۹۷۹ نشست های نقد (۷) حادثه میدان کاج (آقایی نیا...)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۱۹ ۱۴۱۹۸۰ نشست های نقد (۸) خودداری ازارائه اطلاعات مهم شرکت به بورس (میر سعیدی...)(جیبی) قوه قضاییه ۴۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱۴۱۹۸۱ نشست های نقد (۹) رهانمودن مصدومین خودداری از کمک به آنها (میر محمد صادقی)(جیبی) قوه قضاییه ۴۵,۰۰۰
۱۲۱ ۱۴۱۹۸۲ نشست های نقد (۱۰) جرم جعل کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر (آزمایش...)(جیبی)چ۲ قوه قضاییه ۳۵,۰۰۰
۱۲۲ ۱۴۱۹۸۳ نشست های نقد (۱۱) مفهوم عنف درجرایم منافی عفت (فرجی ها...)(جیبی)چ۲ قوه قضاییه ۲۰,۰۰۰
۱۲۳ ۱۴۲۰۲۰ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(فروردین ۹۲) قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۲۴ ۱۴۲۰۲۱ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(اردیبهشت ۹۲) قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۱۲۵ ۱۴۲۰۲۲ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(مهر ۹۱) قوه قضاییه ۴۵,۰۰۰
۱۲۶ ۱۴۲۰۲۴ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(آبان۹۱) قوه قضاییه ۴۰,۰۰۰
۱۲۷ ۱۴۲۰۲۹ م آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)(بهمن ۹۱) قوه قضاییه ۹۰,۰۰۰
۱۲۸ ۱۴۲۰۳۰ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (فروردین.اردیبهشت ۹۲) قوه قضاییه ۱۴۰,۰۰۰
۱۲۹ ۱۴۲۰۳۳ دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری (پاییزوزمستان۹۳) قوه قضائیه ۶۰,۰۰۰
۱۳۰ ۱۴۲۰۳۷ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(سال ۹۱) تک جلدی قوه قضاییه ۵۰۰,۰۰۰
۱۳۱ ۱۴۲۰۳۸ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(سال۹۱) تک جلدی قوه قضاییه ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۲ ۱۴۲۰۳۹ م آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی کیفری)(سال۹۱) تک جلدی قوه قضاییه ۴۰۰,۰۰۰
۱۳۳ ۱۴۲۰۴۰ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال۹۱) تک جلدی قوه قضاییه ۴۵۰,۰۰۰
۱۳۴ ۱۴۲۰۷۲ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(بهار ۹۲) قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۱۳۵ ۱۴۲۰۷۳ م آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی)(بهار ۹۲) قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۳۶ ۱۴۲۰۷۴ م آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)(بهار ۹۲) قوه قضاییه ۲۲۰,۰۰۰
۱۳۷ ۱۴۲۰۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ (رقعی)(چ۴) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۳۸ ۱۴۲۰۸۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (ج سوم)(ذبحی)(چ۲) قوه قضاییه ۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹ ۱۴۲۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۹۲/۰۲/۰۱)(چ۳) رقعی قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۴۰ ۱۴۲۱۱۰ مدیریت راهبردی پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی (ذوالقدر) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۱۴۱ ۱۴۲۱۱۲ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(خرداد ۹۲) قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۴۲ ۱۴۲۱۱۷ مروری بر مسائل اجتماعی ایران خانواده،اقتصاد،اجتماع و فرهنگ (سوختانلو.نظری) قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۱۴۳ ۱۴۲۱۲۱ آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ (توجهی)(((شومیز))) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۱۴۴ ۱۴۲۱۲۲ آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ (توجهی) گالینگور (چ۳) قوه قضاییه ۱۲۰,۰۰۰
۱۴۵ ۱۴۲۱۳۳ م آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر(حقوقی)(فروردین،اردیبهشت،خرداد۹۲) قوه قضائیه ۲۲۰,۰۰۰
۱۴۶ ۱۴۲۱۳۴ م آرای قضایی دیوان عالی (حقوقی)(تیر،مرداد،شهریور۹۲) قوه قضائیه ۱۱۰,۰۰۰
۱۴۷ ۱۴۲۱۳۵ م آرای قضایی دیوان عالی (کیفری)(تیر،مرداد،شهریور۹۲) قوه قضائیه ۱۹۰,۰۰۰
۱۴۸ ۱۴۲۱۳۶ م آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر (کیفری)(تیر،مرداد،شهریور۹۲) قوه قضائیه ۱۳۰,۰۰۰
۱۴۹ ۱۴۲۱۴۰ کتاب دستی قانون مبارزه با مواد مخدر با ترجمه انگلیسی (ذبحی) قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱۴۲۱۵۲ نشست های نقد (۱۲) تعدد جرم (فرج اللهی...)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۵۱ ۱۴۲۱۵۳ نشست های نقد (۱۳) نقدرای اصراری درباره امریت در قتل عمدی (کشکولی..)(جیبی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۵۲ ۱۴۲۱۵۴ نشست های نقد (۱۴) جواز استناد به فقه درپرونده های جزایی (فرج اللهی.)(جیبی) قوه قضاییه ۴۰,۰۰۰
۱۵۳ ۱۴۲۱۵۵ نشست های نقد (۱۵) جعل، استفاده ازسند مجعول و کلاهبرداری (اردبیلی..)(جیبی) قوه قضاییه ۴۰,۰۰۰
۱۵۴ ۱۴۲۱۵۶ نشست های نقد (۱۶) معاملات تاجر دردوران توقف واعتراض ثالث به آن (کلانتریان..)(جیبی) قوه قضاییه ۴۰,۰۰۰
۱۵۵ ۱۴۲۱۵۹ م آرای قضایی  شعب دیوان عالی (حقوقی ۹۲)(مهروآبان وآذر)قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۱۵۶ ۱۴۲۱۶۰ م آرای قضایی شعب دیوان عالی (کیفری ۹۲)(مهروآبان وآذر)قوه قضاییه ۲۳۰,۰۰۰
۱۵۷ ۱۴۲۱۶۹ گزیده مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ قوه قضاییه ۱۶۰,۰۰۰
۱۵۸ ۱۴۲۱۹۳ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(مهر.آبان.آذر) ۹۲ قوه قضاییه ۱۲۰,۰۰۰
۱۵۹ ۱۴۲۱۹۴ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر(کیفری)(مهر.آبان.آذر) ۹۲ قوه قضاییه ۱۳۵,۰۰۰
۱۶۰ ۱۴۲۱۹۵ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(تیر.مرداد.شهریور) ۹۲ قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۱۶۱ ۱۴۲۲۰۶ آشنایی با جرم پول شویی (ساکی) چ ۲ قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۱۶۲ ۱۴۲۲۰۷ هزینه خدمات قضایی (شهین جعفری)(چ۳) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۶۳ ۱۴۲۲۰۸ پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران (کوشکی) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۱۶۴ ۱۴۲۲۰۹ نقد نگارش آرای قضایی (خسروی) (چ۲)  قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۱۶۵ ۱۴۲۲۱۷ پرسش و پاسخ حقوقی (امور مدنی - تجاری) قوه قضائیه ۶۰,۰۰۰
۱۶۶ ۱۴۲۲۱۸ پرسش و پاسخ حقوقی (امور خانواده) قوه قضائیه ۷۰,۰۰۰
۱۶۷ ۱۴۲۲۱۹ پرسش و پاسخ حقوقی (امور جزایی) قوه قضائیه ۵۰,۰۰۰
۱۶۸ ۱۴۲۲۲۰ پرسش و پاسخ حقوقی (امور اجتماعی) قوه قضائیه ۷۰,۰۰۰
۱۶۹ ۱۴۲۲۲۳ گفتارهایی دردیوان عدالت اداری تا پایان سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه ۱۷۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱۴۲۲۲۸ ضابطان قضایی (وظایف.اختیارات و مسئولیت ها)(صادق منش) قوه قضاییه ۱۲۰,۰۰۰
۱۷۱ ۱۴۲۲۲۹ دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری (بهار.تابستان ۹۴) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۱۷۲ ۱۴۲۲۳۱ آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی (کانادا) قوه قضاییه ۵۵,۰۰۰
۱۷۳ ۱۴۲۲۳۲ آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی (آلمان) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۷۴ ۱۴۲۲۳۳ آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی (عربستان) قوه قضاییه ۴۰,۰۰۰
۱۷۵ ۱۴۲۲۳۴ آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی (هلند) قوه قضاییه ۳۵,۰۰۰
۱۷۶ ۱۴۲۲۳۵ آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی (کرواسی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۷۷ ۱۴۲۲۳۷ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (حقوقی)(سال ۹۲) تک جلدی قوه قضاییه ۷۰۰,۰۰۰
۱۷۸ ۱۴۲۲۳۸ م آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر (کیفری)(سال ۹۲) تک جلدی قوه قضاییه ۶۲۰,۰۰۰
۱۷۹ ۱۴۲۲۳۹ م آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (سال ۹۲) تک جلدی قوه قضاییه ۴۰۰,۰۰۰
۱۸۰ ۱۴۲۲۴۰ م آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی)(سال ۹۲) تک جلدی قوه قضاییه ۵۷۰,۰۰۰
۱۸۱ ۱۴۲۲۴۱ م آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری)(سال ۹۲) تک جلدی قوه قضاییه ۷۵۰,۰۰۰
۱۸۲ ۱۴۲۲۶۱ مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری (مالمیری) قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۱۸۳ ۱۴۲۲۶۲ قانون حمایت خانواده و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی چ۲ (قوه قضاییه) ۳۰,۰۰۰
۱۸۴ ۱۴۲۲۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و نظریه های مشورتی چ۲ (قوه قضاییه) ۴۰,۰۰۰
۱۸۵ ۱۴۲۲۷۵ تحقیقات قضایی (۱) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۱۸۶ ۱۴۲۲۷۶ تحقیقات قضایی (۲) قوه قضاییه ۱۲۰,۰۰۰
۱۸۷ ۱۴۲۲۷۸ گاهنامه راهبرد پژوهی تطبیقی شماره (۱)(مرکز مطالعات راهبردی و مدیریت تحول) ۷۰,۰۰۰
۱۸۸ ۱۴۲۲۸۰ تحقیقات قضایی (۳) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۱۸۹ ۱۴۲۲۸۱ تحقیقات قضایی (۴) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۱۹۰ ۱۴۲۲۸۲ ارزیابی نظام های قضایی اروپا در(سال ۲۰۱۲) قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۱۹۱ ۱۴۲۳۱۲ درآمدی براجرای احکام دیوان عدالت اداری (علمی-کاربردی)(نژادی) قوه قضائیه ۶۰,۰۰۰
۱۹۲ ۱۴۲۳۱۳ فساد در نظام های قضایی (سازمان شفافیت بین الملل ۲۰۰۷) قوه قضائیه ۸۰,۰۰۰
۱۹۳ ۱۴۲۳۲۰ تحقیقات قضایی (۵) قوه قضاییه ۲۲۰,۰۰۰
۱۹۴ ۱۴۲۳۲۱ تحقیقات قضایی (۶) قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۱۹۵ ۱۴۲۳۲۲ مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق (دکتر راسخ) قوه قضائیه ۵۰,۰۰۰
۱۹۶ ۱۴۲۳۳۲ اماره مدیونیت در پرتو آراء قضایی (میرزانژاد جویباری)(چ۲) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۹۷ ۱۴۲۳۳۴ چالش های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت ( قوه قضاییه ۸۰,۰۰۰
۱۹۸ ۱۴۲۳۳۵ جایگاه مددکاری اجتماعی (بایدها و ضرورت ها)(خدادی.حسینی) قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۱۹۹ ۱۴۲۳۴۱ گزارش از همایش اشخاص حقوقی:مسئولیت کیفری و آیین دادرسی /قوه قضاییه چ۲ ۵۰,۰۰۰
۲۰۰ ۱۴۲۳۴۲ م مقالات حقوق خصوصی به همراه نقد آراء وحدت رویه و اصراری هیات عمومی دیوان عالی (صدقی) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۱ ۱۴۲۳۴۴ تحقیقات قضایی (۷) قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۲۰۲ ۱۴۲۳۴۵ شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوقی (ج۱)(ذبحی) قوه قضاییه ۳۲۰,۰۰۰
۲۰۳ ۱۴۲۳۴۶ شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر در نظم حقوقی (ج۲)(ذبحی) قوه قضاییه ۳۲۰,۰۰۰
۲۰۴ ۱۴۲۳۵۰ اندیشه های قضایی (۱)(القاصی مهر.اشرافی) قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۲۰۵ ۱۴۲۳۵۱ اندیشه های قضایی (۲)(القاصی مهر.اشرافی) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰
۲۰۶ ۱۴۲۳۶۲ گزارش پژوهشی دادرسی کیفری و عارض شدن جنون پس از ارتکاب جرم (فتحی.طهماسبی) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۲۰۷ ۱۴۲۳۶۳ نشست های نقد (۱۷) بررسی فقهی ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (جوکار.صبوری..) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۲۰۸ ۱۴۲۳۶۴ نشست های نقد (۱۸) قلمروی ضمان درک بایع (محمودی.جوکار) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۲۰۹ ۱۴۲۳۷۵ مطالعه موردی مسائل حقوقی روابط موجر و مستاجر / مرکز آموزش قوه قضائیه ۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰ ۱۴۲۳۷۶ م قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و اسناد بین الملل /قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۲۱۱ ۱۴۲۳۷۷ گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (رفیعی.عبدالهیان...) قوه قضاییه ۴۰۰,۰۰۰
۲۱۲ ۱۴۲۳۸۰ م قوانین و مقررات اداری استخدامی (دفتر اول)(شهبازی راد) قوه قضاییه ۱۳۰,۰۰۰
۲۱۳ ۱۴۲۳۹۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحات مصوب (۹۲/۱۰/۳)(۹۴/۷/۲۱) (چاپ۲) قوه قضاییه ۶۰,۰۰۰
۲۱۴ ۱۴۲۳۹۴ دعاوی تخلیه و اجاره بها (کاربردی.قضایی)(محمد باقری) قوه قضاییه چ ۲ ۶۰,۰۰۰
۲۱۵ ۱۴۲۴۰۰ مفهوم و قلمرو استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری و نظارت موجه دولت بر آن با تمرکز بر قوه قضاییه (برلیان.تنگستانی) قوه قضاییه ۷۰,۰۰۰
۲۱۶ ۱۴۲۴۰۳ مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی کاربردی (۵جلدی) قوه قضائیه ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۱۷ ۱۴۲۴۰۴ قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹/۴/۲) با اصلاحات قوه قضاییه ۵۰,۰۰۰
۲۱۸ ۱۴۲۴۰۷ مجموعه قوانین اساسی -مدنی (همراه نظریات مشورتی) قوه قضاییه ۱۳۰,۰۰۰
۲۱۹ ۱۴۲۴۱۰ مجموعه قوانین آیین دادرسی (امور مدنی) (همراه آیین نامه اجرایی) قوه قضائیه ۱۰۰,۰۰۰
۲۲۰ ۱۴۲۴۱۲ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر کیفری (بهار۹۳)چ۲ قوه قضاییه ۱۸۰,۰۰۰
۲۲۱ ۱۴۲۴۱۳ مجموعه آرای قضایی تجدیدنظر حقوقی (بهار ۹۳) چ۲ قوه قضاییه ۲۵۰,۰۰۰
۲۲۲ ۱۴۲۴۱۴ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور حقوقی (بهار۹۳) چ۲ قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۲۲۳ ۱۴۲۴۱۵ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری (بهار۹۳) چ۲ قوه قضاییه ۱۵۰,۰۰۰
۲۲۴ ۱۴۲۴۲۲ پیشینه رویه قضایی درایران درارتباط بان قانون مدنی (۴جلدی) قوه قضاییه ۱,۵۶۰,۰۰۰
۲۲۵ ۱۴۲۴۲۳ پیشینه رویه قضایی درایران درارتباط باآیین دادرسی مدنی (۳جلدی ) قوه قضاییه ۱,۰۹۰,۰۰۰
۲۲۶ ۱۴۲۴۲۴ پیشینه رویه قضایی درایران در ارتباط با دادرسی کیفری (۳جلدی) قوه قضاییه ۱,۱۸۰,۰۰۰
۲۲۷ ۱۴۲۴۲۷ هزاراختیار،وظیفه ونمایندگی دادستان،قوانین،مقررات،دستورالعمل ها ونظریه های مشورتی مربوط (ذبحی) قوه قضاییه ۳۵۰,۰۰۰
۲۲۸ ۱۴۲۴۲۸ تحقیقات قضایی (۸) قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۲۲۹ ۱۴۲۴۲۹ تحقیقات قضایی (۹) (حقوق عمومی) قوه قضاییه ۲۰۰,۰۰۰
۲۳۰ ۱۴۲۴۳۰ مجموعه قوانین و مقررات (کیفری) قوه قضاییه ۲۵۰,۰۰۰
۲۳۱ ۱۴۲۴۳۸ محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده (لطف.طالبی) قوه قضاییه ۱۸۰,۰۰۰
۲۳۲ ۱۴۲۴۴۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (برنامه پنجم ساله ششم توسعه) قوه قضاییه ۱۰۰,۰۰۰

 

 

 نام
پست الکترونيک
پيام شما