آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۸
بازديد هفته: ۱۴۳
بازديد ماه: ۱۵۴۴
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > بانك فهرست كتابهای حقوقی > ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
۳۳۵ بازدید
 
   

جلد پنجم کتاب نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد


جلد پنجم کتاب نظریات مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با عنوان «آیین دادرسی کیفری به همت معاونت قضایی و حقوقی منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر شش بخش شامل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری و رسیدگی صدور رأی، اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و سایر مقررات است.

در این مجموعه، ۲۶۸ نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از سال ۱۳۸۶ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ گردآوری شده است.

۱۱۶ نظریه این کتاب به موضوع «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که موضوعاتی مانند دادسرا و حدود صلاحیت آن، ضابطان دادگستری و تکالیف آنان، وظایف و اختیارات دادستان، وظایف و اختیارات بازپرس، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی، احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان، قرارهای تأمینی و نظارت قضایی و اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات را شامل می شود.

در بخش دوم این کتاب با عنوان «دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای ۴۸ نظریه با موضوعات؛ تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری، رسیدگی به ادله اثبات، رسیدگی در دادگاه های کیفری، احاله و رد دادرس گردآوری شده است.

در بخش سوم این کتاب با عنوان «اعتراض به آراء نیز ۲۲ نظریه با موضوعات کلیات، کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و اعاده دادرسی به رشته تحریر درآمده است.

«اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی بخش چهارم این کتاب را شامل می شود که در این بخش۴۱ نظریه با موضوعات؛ کلیات، اجرای مجازات حبس، اجرای محکومیت های مالی، اجرای سایر احکام کیفری، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و هزینه های دادرسی تدوین شده است.

۴۱ نظریه نیز در بخش پنجم با موضوع «آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و بخش ششم با موضوع «سایر مقررات درج شده است.

گفتنی است که جلد اول این مجموعه با عنوان «پرسش های قضایی و حقوقی و نظریات مشورتی در اردیبهشت سال ۱۳۸۱، جلد دوم با موضوع «آیین دادرسی کیفری در اردیبهشت سال ۱۳۸۶، جلد سوم با موضوع «حقوق جزای اختصاصی در اسفند ۱۳۸۷ و جلد چهارم با موضوع «حقوق جزای عمومی در سال ۱۳۹۱ گردآوری و منتشر شده است.


منبع:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960129000305


نام
پست الکترونيک
پيام شما