آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲۸۲
بازديد روز قبل: ۴۲۵
بازديد هفته: ۳۲۵۷
بازديد ماه: ۵۹۷۶
بازديد کل: ۶۲۸۱۰۶۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
نظريات مشورتي > نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه > ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۱۰۸۸ بازدید
 
   

اولاً: رأی وحدت رویه ۶۷۲ ـ ۱۳۳۸/۱۰/۱ در کلیه دعاوی خلع ید کاربرد دارد. ‏ثانیاً: دعوی خلع ید باستناد قولنامه قابل پذیرش نیست. ثالثاً : رأی وحدت رویه ‏هم در دادگاه بدوی و هم در تجدیدنظر رعایت می شود. رابعاً : در دعوی اثبات ‏مالکیت کاربرد ندارد


سؤال ـ ۱ـ آیا رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۳۸/۱۰/۱ در کلیه دعاوی خلع‌ید ‏قابل استناد است؟
        ‏۲ـ آیا باستناد قولنامه می‌توان دادخواست خلع‌ید مطرح کرد؟
        ‏۳ـ آیا رأی وحدت رویه مذکور در دادگاه تجدیدنظر نیز قابل استناد است؟
        ‏۴ـ آیا برای اثبات مالکیت نیز رأی وحدت رویه مورد بحث کاربرد دارد؟ ‏

نظریه شماره۷/۷۳۰ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۱‏

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

        اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت ‏عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع‌ید صادر شده است، این ‏رأی در کلیه دعاوی خلع‌ید، اعم از این که در مورد اراضی یا اعیان ‏باشد، لازم‌الرعایه است.‏
        ثانیاً: صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی ‏بیع‌نامه بدون این که رأی قطعی بر صحت آن صادرشده باشد، توجیه ‏قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع‌ید فاقد سند رسمی مالکیت ‏باشد، قبل از طرح دعوی خلع‌ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و ‏مسجل نماید. اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر ‏دعاوی خلع‌ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم ‏قرار دهد.‏
        ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ همانطور که در بند ۱ ‏بیان شد، در کلیه دعاوی خلع‌ید لازم‌الرعایه است. صرف‌نظر از این که ‏پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.‏
        رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع‌ید تفاوت ‏دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و ‏اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی ‏در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی ‏که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی ‏قابل‌پذیرش نخواهدبود.نام
پست الکترونيک
پيام شما