آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق جزا و جرم شناسي > ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
۱۰۲۵ بازدید
 
   

نقش طلاق در وقوع جرم - علی حمزه موضوع تحقیق نقش طلاق در وقوع جرم  : استادخانم دکتر قهرمانی افشار تهیه و تنظیم: علی حمزه &#۸۱۹۵;
 فهرست مطالب
 فصل اول
 کلیات مبحث اول: تاریخچه و تعاریف طلاق و ابعاد مختلف آن
 گفتار اول: تعاریف طلاق طلاق چیست
گفتار دوم: تاریچه اجمالی در زمینه طلاق گفتار سوم: انواع یا ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق
مبحث دوم: طلاق در اسلام و فلسفه آن
گفتار اول: طلاق در اسلام
گفتار دوم: فلسفه طلاق در اسلام
فصل دوم: اثرات و علل طلاق و راهکار هایی برای کاهش آن
مبحث اول: اثرات و عوارض طلاق گفتار اول: اثر طلاق بر زن و مرد(زوجین)
گفتار دوم: اثرات و عواض طلاق بر فرزندان آثار دراز مدت طلاق بر فرزندان
 گفتار سوم: اثرات و عوارض اجتماعی طلاق
مبحث دوم: آسیب های روانی و اجتماعی و عوامل ازدیاد و کاهش طلاق
 گفتار اول: آسیب های روانی و اجتماعی طلاق اشاره به واقعیت های دشوار طلاق در امریکا
گفتار دوم: عوامل تسهیل کننده و ازدیاد وقوع طلاق
 گفتار سوم: عواملی که باعث کاهش و احتمال وقوع طلاق می شود
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

فصل اول  مبحث اول تاریخچه و تعاریف طلاق و ابعاد مختلف آن

 گفتار اول: تعاریف طلاق طلاق چیست؟ طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زندگی زناشویی به وسیله زن و شوهر می باشد. طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ـ فرو ریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده اند. در حقیقت همان گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی، اجتماعی و ... با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می شوند. از این نظر خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون های آن را تشکیل می دهند و فروریختن هر ستون استحکام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می کند. طلاق با این دید یکی از غامض ترین پدیده های اجتماعی، ارکان خانواده را درهم ریخته و بیشتر آثار مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می گذارد. بنابراین طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی کانون گرم و آرامش بخش زندگی است که اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می گذارد.

 گفتار دوم: تاریخچه اجمالی در زمینه طلاق تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی گردد به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد به همان گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرد. طلاق را بپذیرد. گفتار سوم: انواع یا ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق
۱ـ طلاق عاطفی: یکی از مهم ترین انواع طلاق، طلاق عاطفی است که در هیچ کجا به ثبت نم رسد و نمود عینی ندارد اما مهم ترین نوع طلاق است که کودکان زیادی از آن رنج می برند. در چنین خانواده های یک تشنج روانی حکم فرما است. این مورد مربوط به خانواده هایی است که به علت مسائل سنتی و عرفی که حاکم بر عقاید آنها است و یا برخی باورهای نادرست و نگرش منفی جامعه نسبت به زنان مطلقه، ترس و نگرانی از تنهایی، از دست دادن فرزندان و یا ناتوانی در تأمین نیازهای زندگی تصمیم می گیرند که به اجبار زیر یک سقف زندگی کنند. در چنین اوضاع نابسامانی، زن انزوا طلبی اختیار کرده و خود را شریک زندگی نمی داند، تنها به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی به زندگی ادامه می دهد.
۲ـ طلاق اقتصادی: وقتی خانواده از هم می باشد تسویه اقتصادی یعنی تقسیم اموال و دارایی آنها در دو سهم ضرورت پیدا می کند.
 ۳ـ طلاق قانونی: در دادگاه پایان رسمی ازدواج و همراه آن شرایط اجازه ازدواج مجدد برای طرفین اعلام می گردد.
 ۴ـ طلاق توافقی والدین: تصمیماتی که درباره حضانت فرزندان، دیدار بعد آنان مسئولیت های هر یک از والدین از نظر مالی و تربیت کودکان و غیره اتخاذ می گردد.
۵ـ طلاق اجتماعی: تغییراتی که در رابطه با دوستان و آشنایان اتفاق می افتد به این معنا که چون از وقوع طلاق اطلاع پیدا می کنند هر یک به گونه ای واکنش نشان می دهند.
۶ـ طلاق روانی: وقتی ازدواجی گسسته می شود، احساس همدلی از بین می رود و مفهوم خود تغییر می کند در اینجا طرفین باید درک کنند که دیگر هیچ کدام یک پیوند را تشکیل نمی دهند زیرا هر یک خود را تنها می بیند و این تنهایی برای هر یک از آنان یک ضربه است.

 مبحث دوم طلاق در اسلام و فلسفه آن

گفتار اول: طلاق در اسلام از آنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون های خانوادگی است طلاق را مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می شمارد و آن را امری مغبوض خداوند معرفی کرده است. از طرفی باید گفته که اسلام مایل نمی باشد آرامش و آزادی انسان ها از بین رفته و در سختی و عذاب به سر برند و هیچ وجدانی هم این براین مسئله رضایت نمی دهد. از این رو برخلاف مسیحیت که طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرایطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد. طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اینکه به عنوان هدف باشد زیرا همانگونه که گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و کینه الهی می باشد.

 گفتار دوم : فلسفه طلاق در اسلام از نظر اسلام طلاق آخرین راه حل مداوای ناسازگاری زن و شوهر می باشد. اسلام معتقد است اگر راهی برای جدایی زن و شوهر نباشد زندگی ایشان دشوار و عذاب آور خواهد بود و ممکن است نتایج ویران کننده ای مثل انتقام ـ خودکشی ـ فساد و قتل داشته باشد. امروزه مردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می آورند چرا که طلاق برای آنان در حکم بیمه ای تلقی می شود و می توان از آن به عنوان بیمه ازدواج نام برد. طلاق پدیده ای چد بعدی است شاید کمتر پدیده ای به پیچیدگی طلاق وجود داشته باشد آن روز که خانواده ای از هم پاشید به نظر می رسد یک دعوای ساده عامل این انفجار بوده است حال آنکه چنین نیست و مجموعه ای از عوامل روانی ـ اجتماعی و اقتصادی پدید آمد به هم پیوسته اند و بنیان خانواده را برباد داده اند.

 فصل دوم اثرات و علل طلاق و راهکارهایی برای کاهش آن

 مبحث اول اثرات و عوارض طلاق
با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای پرهیز از خطراتی پذیرفته شده است و با این وجود چون از عوامل گسستگی و از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده است به ناچار عواقب اجتماعی آن را باید انتظار داشت طلاق از منظر جرم شناسی در وقوع جرم و جنایات و بزه بی تأثیر نیست و از عوامل جرم زا به حساب می آید. میزان طلاق را در یک جامعه می توان به مثابه تزلل اجتماعی و عدم ثبات آن تلقی کرد و از نظر جرم شناسی نتایج وضعیت طلاق را باید به این شرح بررسی کرد.

گفتار اول : اثر طلاق بر زن و مرد(زوجین) اثرات طلاق در مردان بدین شکل است که آنان را افرادی غیر متعهد به بار می آورد. آمار جنایی نشان می دهد تعداد اینگونه افراد غیرمتعهد در زندانیان قابل ملاحظه است. اثر طلاق در زنان بخصوص آنانی که پناه گاه ندارند و فاقد استقلال اقتصادی هستند سخت خطرناک است. زنان از همسر جدا شده(مطلقه) احتمال دارد دخیلی دیر به خانه بخت دوم پای بگذارد و چه بسا این امید هرگز جامه عمل نپوشد و احتمالاً راه را برای انحراف و سقوط آنان به پرتگاه های مختلف بگشاید. حتی در مردان هم این طور است که پس از طلاق دادن همسر خود شانس ازدواج مطلوبشان به مراتب کمتر خواهد بود مخصوصاً اگر پای فرزندانی در میان باشد لذا غالباً ناچار می شوند تن به ازدواجی در دهند که از نظر واقع آنها را تأمین نکند و از این نظر تا پایان عمر رنج می برند. همچنین عوارض دیگری که زن و مرد بعد از طلاق ممکن است برای آنها به وجود بیاید عبارتند از موارد زیر:
 ۱ـ احساس خشم ـ
۲ـ احساس گناه
 ۳ـ ترس
۴ـ فریب خوردگی
 ۵ـ احساس تنهایی
۶ـ غم از دست رفتن عمر و سرمایه زندگی
۷ـ مشکلات جسمی و روانی: مشکلات روحی به مراتب بیشتر از مشکلات جسمانی بعد از طلاق است. کمبود معاشرت و تفریح به علت مسائل شهرنشینی در کلانشهرها مشکلا عاطفی زن را می افزاید.
۸ـ مشکلات اقتصادی بعد از طلاق مخصوصاً برای زنان کم سواد و فاقد مهارت به صورت حادتری جلوه گری می کند بسیاری از زنان مطلقه و همچنین مردان مطلقه، پس از طلاق شغل خود را از دست می دهند و از دیگر مشکلات زنان مطلق تهیه مسکن و مکانی برای زندگی است کمتر کسی حاضر است به یک زن مطلق اتاقی اجاره دهد.
 ۹ـ مشکل اجتماعی: در اجتماع نگرش منفی نسبت به فرد مطلق وجود دارد گویا آنان افرادی بوده اند که از تمایلات و خواهش های خود پیروی کرده اند و از برخورد با واقعیات زندگی فرار کرده اند و منافع خود را بر منافع خانواده ترجیح داده اد. ارتکاب به جرم و بزهکاری(افراد مطلقه ـ اعم از زن و مرد): پس از طلاق زن و مرد احتمال دارد به سوی ارتکاب جرم و بزهکاری روی آورد. همه مواردی که در بالا به آن به عنوان عوارض بعد از طلاق به آن اشاره شد به نوعی در ارتکاب زن و مرد به جرم ها و بزهکاری تأثیر دارد. مانند عدم ازدواج مجدد به نوعی منجر به ارتکاب جرایم جنسی می شود چرا چون یکی از کارکردهای خانواده ارضاء جنسی مواجه می شود که ممکن است به سوی جرایم جنسی سوق پیدا کند و چون ارضاء تمایلات جنسی این گونه افراد به مراتب بیشتر در افراد مطلق افزایش می یابد. در صورت عدم ازدواج مجدد این جرایم گسترش خواهد یافت. همچنین مشکل اقتصادی ممکن است زن ز لحاظ اقتصادی آنچنان در تنگنا قرار گیرد در صورت عدم استقلال اقتصادی و نداشتن شغل مانند زنان خانه دار، به سمت سوی خرید و فروش موادمخدر و سرقت و کیف قاپی و دزدی روی می آورد و همچنین روسی گری که این مورد بیشتر در مورد زنان امریکا و اروپایی دیده می شود. و همچنین مشکلات اقتصادی ممکن است مفاسد اخلاقی را به بار آورد. احساس خشم نیز به نوعی منجر به قتل می شود به خاطر کینه و انزجاری که زن و مرد نسبت به همدیگر خواهند داشت. نکته ای دیگر اینکه قابل ذکر است این است که: زوجین یا والدین باید آگاه باشند که تشنج و از هم پاشیدگی ناشی از طلاق منحصر به یک یا چند هفته یا حتی چند ماه نیست اغلب دو سال طول می کشد تا شوهر یا زن جدا شده بار دیگر اعتماد به نفس بیابد و به راحتی با خودش کنار بیاید لذا زن و شوهری که از هم جدا می شوند نیاز دارند در مدت سخت و دشوار جدایی به نحوی مورد حمایت قرار گیرند تا به ارتکاب جرایم و بزه کاری راه پیدا نکنند. مهم ترین راه رسیدن به این هدف رها کردن آنها از احساس گناه و تقصیر است.

گفتار دوم: اثرات و عوارض طلاق بر فرزندان طلاق و فروپاشی خانواده ضمن برهم خردن تعادل روانی ـ عاطفی افراد خانواده موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود. مانند: اعتیاد ـ فرار از خانه ـ خودکشی ـ میل به جرایم جنسی. طلاق به هر دلیلی درست یا نادرست پیامدهایی برای فرد و جامعه دارد. تحقیقات نشان می دهد که اثرات طلاق بستگی به سن فرزند هنگام طلاق دارد همچنین اثر طلاق بر کودک به جنسیت، شخصیت ـ میزان ناسازگاری ـ درگیری والدین و حمایت خانواده و دوستان کودک بستگی دارد. واکنش بچه ها در سنین پیش از دبستانی(۲ تا ۵ سالگی) به صورت خشم و افسردگی نمایان می گردد. پسرها معمولاً ناآرام تر خشن تر و شیطان تر می شوند. در بعضی از موارد به اندازه سابق شوقی به بازی با سایر کودکان نشان نمی دهند. و اغلب ترجیح می دهند تنها باشند. بعضی از دخترهای کمتر از هفت سال عصبی مزاج می شوند اما بعضی دیگر رفتار بزرگترها را در پیش می گیرند. بچه های این سن و سال اغلب غمگین و افسرده به نظر می رسند و زود به گریه می افتند و زیاده طلب می شوند. بچه های ۶ تا ۸ ساله اغلب پس از جدایی پدر و مادر دچار افسردگی شدید می شوند. واکنش پسرها معمولاً از دخترها شدیدتر است پسر بچه ها زود به گریه می افتند و سراغ پدر را می گیرند. هر چه سن این بچه ها زیادتر شود احساس غم و افسردگی جای خود را به خشم و خشونت می دهد. بچه های ۹ تا ۱۲ ساله پس از جدایی والدین واکنش های خشم آلودی را از خود نشان می دهند. پسرها از بازدید و ملاقات با پدر استقبال نمی کنند و کارکرد آنها در مدرسه پایین می آید و بعضی از پسران و دختران با معلمین خود درگیری هایی پیدا می کنند. در جوانان در مقایسه با خردسالان سازش پذیری بیشتری نسبت به مسئله طلاق نشان می دهند شاید به این دلیل باشد که در این سن استقلال بیشتری پیدا می کند و ارتباط نزدیکی با والدین ندارند. جدایی پدر و مادر یک اثر آنی و زودگذر نیست بلکه در تمام مراحل زندگی فرزندان اثرات منفی و زیانباری را بر جای خواهد گذاشت. پراکنده شدن اعضای خانواده ـ محرومیت فرزندان از سرپرستی مشترک والدین پس از فروپاشی و از هم گسیختگی خانواده آنان را ا داشتن مواهب و مزایای زندگی خانوادگی محروم می کند و هویت فردی و خانوادگی فرزندان طلاق را مختل می کند. آسیب شناسان اجتماعی بر این باورند که پس از جدایی والدین مسائل روحی و روانی بسیاری برای فرزندان ایجاد می شود از جمله بدبینی به جنس والده دیگر. بی خبر ماندن از ورحیات و ساختاری وجود او که آسیب های آن بعدها در ازدواج چنین فرزندانی آشکار می شود. مشکلات روانی و جسمانی ـ تربیتی ـ احساس گناه و سردرگمی اختلال در هویت و احتمال گرایش به ارتکاب جرایم و بزهکاری را می توان از جمله آثار مخرب و زیان بار معنوی و مادی طلاق روی فرزندان برشمرد. به عبارت دقیق تر طلاق را می توان پیش زمینه ارتکاب جرایم و بزهکاری بر فرزندان طلاق دانست زیرا آنان از داشتن یک پناه گاه امن خانوادگی منع شده و مجبور شده اند برای رهایی از شرایط نابسامان خانوادگی از خانه فرار کنند که این مهم ترین اثر طلاق بر فرزندان است. براساس تحقیقات و بررسی های دجرم شناسان و آسیب شناسان بیشتر کودکانی که در خیابان ها به تکدی گری اشتغال دارند و هم چنین کودکان خیابانی و کارتن خواب دارای تک سرپرست بوده اند. به عبارت دیگر مادرشان طلاق گرفته یا اینکه پدرشان فوت کرده یا حتی برعکس. بنابراین آنهایی که فاقد پدر و مادر هستند یا پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند در یک زمان تحت چنین شرایطی این کودکان با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شده و چون نان آور خانواده محسوب می شوند به مشاغلی نظیر سیگارفروشی ـ دست فروشی و خرید و فروش مواد مخدر دزدی و جیب بری و باندهای سرقت و ... گرایش پیدا کنند. این کودکان طلاق و خیابانی در جامعه یکی از اهداف اصلی داعمال مجرمان محسوب می شوند و در معرض بزهکاری و بزه دیده گی های فراوانی قرار می گیرند. مانند: قتل ـ فحشاء ـ دیگر آزاری ـ بروز انواع خشونت های اجتماعی. آثار دراز مدت طلاق بر فرزندان اکثریت قریب به اتفاق فرزندان طلاق احساس اندوه ـ سرگشتگی ـ خشم ـ گناه تضاد می کند. هنگامی که چنین احساس های به شیوه های سالم و مفید ابراز و پذیرفته نشود نگاه فرزندان به خود و دیگران دچار آسیب می شوند به همین دلیل است که ده ها سال پس از جدایی والدین هنوز فرزندان طلاق از آن به عنوان مخرب ترین رویداد کودکی و شاید هم زندگی شان یاد می کند. کودکان طلاق با وجود پیوستن به بزرگترین جمع کشور هنوز احساس می کنند متفاوت هستند و اغلب باور دارند که هیچ کس آنها را واقعاً درک نمی کند آنها نگران هستند که خانواده یشان به خوبی خانواده ای منسجم دو والدی نباشد و از آنها کمتر نباشد. نوجوانان اغلب از این می ترسند که آنها نیز به همان سرنوشت پدر و مادرشان دچار شوند و روابط آتی آنها با همسرشان نیز به شکست بینجامد در دوره ای که کودکان باید به اعتماد به خود دنیای اطراف و تواناییشان در ایجاد روابط مثبت و سالم را بیاموزید چنین احسا س هایی می تواند ویرانگر باشد. گفتار سوم: اثرات و عوارض اجتماعی طلاق گذشته از اعضای خانواده آثار و پیامدهای ناشی از طلاق می تواند اجتماع را تحت تأثیر قرار دهد و تبعاتی را در جامعه به همراه داشته باشد. افزایش جرایم اجتماعی ـ تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه فروپاشی خانواده به عنوان مهم ترین و اولین نهاد اجتماعی ـ افزایش هزینه های اجتماعی برای کنترل جرایم و ناهنجاری ها و انحرافات ناشی از طلاق ـ افزایش کودکان خیابانی و سایر آسیب های اجتماعی همچون فرار از منزل ـ تکدی گری ـ قتل ـ خودکشی ـ اعتیاد ـ قاچاق و ... افزایش زنان خود سرپرست و مشکلات معیشتی، روانی، اجتماعی و اخلاقی آنان و سایر نابسامانی های شخصیتی، اجتماعی و رفتاری افراد مطلقه و فرزندان آنان از جمله اثرات و عوارض اجتماعی ناشی از طلاق می باشد. طلاق همچنین پدیده ای جمعیتی است که به لحاظ کمی و کیفی بر ساخت جمعیت اثر می نهد. زیرا تنها واح مشروع و اساسی تولید مثل، خانواده، می باشد که با وقوع طلاق از هم می پاشد. از سوی دیگر به کیفیت جمعیت اثر می گذارد. چون فرزندان و نسلی که از نعمت خانواده محروم هستند به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در احراز شهروند مسئول خواهند بود.

 مبحث دوم آسیب های روانی و اجتماعی و عوامل ازدیاد و کاهش طلاق
 گفتار اول: آسیب های روانی و اجتماعی طلاق
۱ـ پرخاشگری و ناسازگاری فرزندان ـ فرار از خانه ـ ولگردی
۲ـ اعتیاد مردان و زنان، آسیب پذیرتر کردن در برابر وابستگی به مواد مخدر و سوء استفاده از آن در توزیع مواد مخدر
۳ـ بزهکاری کودکان ـ نوجوانان و رفتارهای ضد اجتماعی آنان
 ۴ـ کشیده شدن زنان به فحشاء و روسپیگری در نتیجه فقر و ناآگاهی
 ۵ـ خودکشی زنان و شوهر و حتی فرزندان
۶ـ مسامحه و سهل انگاری والدین در تعلیم و تربیت فرزندان و در نتیج افت تحصیلی و ناکامی در امر تحصیل
 ۷ـ ایجاد اختلال در رشد طبیعی ـ عاطفی ـ روانی ـ اجتماعی، جسمی کودکان
 ۸ـ ایجاد اختلالات رفتاری و شخصیتی در فرزندان پسر و شیوع افسردگی و اعتیاد بین آنان
 ۹ـ مشکل ازدواج مجدد والدین ـ دوری از مادر مطلقه ـ احساس کمبود محبت و عاطفه و ناسازگاری با نامادری
۱۰ـ کاهش اعتماد به نفس و میل به ازدواج در بچه های طلاق و نیز بی اعتنایی به مسایل و افراد پیرامون خود اشاره ای به واقعیت های دشوار طلاق در آمریکا در امریکا از هر دو ازدواج یکی به طلاق منج می شود. دو سوم این خانواده ها کودکانی کمتر از هجده سال دارند. در نتیجه هر سال تقریباً یک میلیون کودک و نوجوان به خیل فرزندان طلاق می پیوندند. طلاق که از استفاده از مواد مخدر یا مرگ والد شایع تر است رایج ترین مشکل کودکان امروز هم بشمار می آیند فقط حدود ۴۰ درصد نوزادانی که در نیمه دهه ۱۹۸۰ به دنیا آمده اند می توانند انتظار داشته باشند که در کنار پدر و مادر واقعی خود بزرگ شده آند روندی که اداره آمار امریکا پیش بینی می کند در قرنهای دیگر هم ادامه می یابد. در حال حاضر تقریباً ۳۷ درصد کل کودکان امریکایی پیش از رسیدن به هجده سالگی مدتی را در خانواده های ناتنی سپری خواهند کرد. دو سوم این کودکان برادران و خواهران ناتنی خواهند داشت. درصد بیشتری از فرزندان طلاق در مقایسه با خانواده منجسم(یعنی پدر و مادر واقعی) به افسردگی ـ فعالیت جنسی ـ استفاده از مواد مخدر ـ اختلال های رفتاری ـ مشکل در مدرسه و رفتار بزهکارانه دچار هستند. گفتار دوم: عوامل تسهیل کننده و ازدیاد وقوع طلاق متأسفانه در کشور ما شمار جدایی زن و شوهر روبه افزایش است در حال حاضر در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته میزان طلاق تا رقم پنجاه درصد افزایش یافته است. این گفته بدان معنی است که نیمی از مردان و زنان که روزی با شوق و اشتیاق و هیجان ازدواج کرده اند. تصمیم می گیرند این پیوند را بعد از مدتی از هم بگسلانند. شاید اگر این مردها و زنها فرزندی نداشتند دشواری های تربیتی ـ تحصیی آنان مطرح نبود چندان سخت نبود و تنها به سرخوردگی یا افسردگی زودگذر آن دو پایان می یافت لیکن در بیشتر مواقع این قضیه به این سادگی نیست به دلیل تأثیرات منفی، جدا شدن والدین، سرنوش کودکان را بازیچه دست خود و انتقام جویی آنان قرار می گیرد. در ایران اسلامی ما به ندرست در زمینه طلاق تحقیقی همه جانبه و عمیق صورت گرفته است. عواملی که باعث ازدیاد و تسهیل کننده وقوع طلاق می شود عبارتند از:
 ۱ـ شیوع و گسترش بیکاری مخصوصاً در قشر جوان
۲ـ اعتیاد
 ۳ـ اختلافات طبقاتی
۴ـ پایین بودن درآمدهای خانوار و گرانی و تورم
۵ـ فقر و ناتوانی مالی اکثریت جوانان
 ۶ـ ضعف مکانیزم آموزش های اجتماعی قبل از ازدواج
 ۷ـ ناکارآمدی مراکز مشاوره خانواده
 ۸ـ بی توجهی به تقویت بنیان شخصیتی نسل جدید توسط خانواده و مدرسه
 ۹ـ توقعات بی جا و فزاینده و پیش رونده زوجین از یکدیگر که با واقع گرایی همراه نیست
 ۱۰ـ خارج شدن ازدواج از مدار هنجاری و خیابانی شدن ارتباطات و همسر گزینی
۱۱ـ ترویج فرهنگ خودپرستی ـ خودبینی و خودمحوری
 ۱۲ـ تغییر در الگوی مصرف رسانه ای که با نوعی هنجار گریزی همراه است
 ۱۳ـ درک غیر واقع بینانه از نقش همسری در دو جنس
 ۱۴ـ کاهش اعتقادات دینی و مذهبی در جوانان
 ۱۵ـ فاصله طبقاتی
 ۱۶ـ رتبه های تحصیلی و غیره امروزه اعتیاد و مشکلات اقتصادی و بیکاری مهم ترین عوامل در طلاق زوجین است.

گفتار سوم: عواملی که باعث کاهش و احتمال وقوع طلاق می شود:
۱ـ مدت زمان مناسب لازم برای شناخت طرفین قبل از ازدواج به ویژه در شهرها
 ۲ـ ازدواج در سن ۲۵ سال و بالاتر برای پسران و ۲۰ سال و بالاتر برای دختران
 ۳ـ زندگی در خانواده هایی که در آنها والدین ازدواج موفقی داشته اند.
 ۴ـ تأیید ازدواج توسط خانواده ـ خویشاودان و نزدیکان
 ۵ـ شباهت فرهنگی زوجها
 ۶ـ دارا بودن مذهب یکسان
 ۷ـ شرکت در مراسم و مناسک مذهبی و ارشادی
 ۸ـ توافق زوجین نسبت به تعهدات و نقش های خویش
 ۹ـ تفاهم، گذشت از خطاهای کوچک و عدم اعتنایی به سعایت بدگویان. نتیجه گیری با توجه به اینکه پدیده طلاق اثرات و عوارضی را در زوجین و فرزندان و همچنین اجتماع به وجود می آورد از جمله آثار روانی و عاطفی، مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی. به عنوان مثال فراری شدن کودکان از خانه و تبدیل شدن آنان به کودکان خیابانی و کارتن خواب، همچنین روی آوردن زوجین(زن و مرد) و کودکان به باندهای خرید و فروش مواد مخدر ـ سرقت و بزهکاری های دیگری از جمله جرایم جنسی. از سوی دیگر گرفتار شدن کودک در دست نامادری در نتیجه ازدواج مجدد پدر مشکلات جدی دیگری را در کودک به وجود می آورد از جمله مشکلات عاطفی شدید. در نهایت با توجه به اثرات و عوارضی که پدیده طلاق در زن و مرد(زوجین) و فرزندان و همچنین اجتماع ایجاد می کند باید بگویم به احتمال زیاد نزدیک به ۷۰ درصد در بزهکاری مخصوصاً فرزندان با توجه به اینکه مخرب ترین رویداد آنان به حساب می آید می تواند تأثیر داشته باشد.
فهرست منابع
 ۱ـ دکتر هوشنگ شامبیانی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، اتشارات مجد، تهران سال۱۳۷۹.
 ۲ـ دکتر لی نیا، مهدی، پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق، قم، انتشارات مطبوعات دینی، چاپ اول، سال۱۳۷۳.
 ۳ـ گری نیومن و پاتریشا رمانوسکی، تأثیر طلاق بر فرزندان، مترجم: فرناز فرود، چاپ دوم، ۱۳۸۶، مؤسسه انتشارت صابرین.
 ۴ـ ادوارد تایبر، بچه های طلاق، مترجم: توران دخت تمدن، انتشارات روشن فکران، ۱۳۶۹.
 ۵ـ دکتر ابهری، مجید، علل و عوامل بروز و رشد آسیب های اجتماعی و راهکاری مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰
 ۶ـ کلرودین، روانشناسی ناکامی در زندگی زناشویی و عوامل آن، مترجم: محمدجوادی، انتشارات ماهی طلایی، چاپ اول، سال۱۳۸۵.
 ۷ـ دکتر علی نجفی توانا، جرم شناسی، نشر آموزش و سنجش، چاپ یازدهم، ۱۳۹۰
 ۸ـ دکتر ساروخانی، باقر، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل، انتشارات دانشگاه تهران.
۹ـ www. Pnuba.com
۱۰ـ روزنامه اعتماد شماره ۱۱۲۲ به تاریخ ۴/۳/۸۵ صفحه ۷ نام
پست الکترونيک
پيام شما