آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق تطبيقي > ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
۵۶۰ بازدید
 
   

آشنایی با كانون وكلای دادگستری آلمان


كانون وكلای دادگستری آلمان(مقررات مربوط به شغل وكالت دادگستری و وظایف و اهداف)
مقررات مربوط به شغل وكالت دادگستری و وظایف و اهداف
 كانون های وكلا در كشور آلمان
 در كشور آلمان، شغل وكالت دادگستری و جایگاه آن در دولت و جامعه در قانون اساسی ذكر و تضمین شده و به طور جامع به وسیله قانون فدرال(قانون مجلس) وضع گردیده است.
۱- قانون وكالت آلمان:
قانون وكالت آلمان(BRADO) قانونی است كه توسط مجلس وضع شده و تعیین كننده مقررات وكالت و جزئیات آن می باشد. قانون وكالت، شغل وكالت را یك شغل آزاد و مستقل می داند و وكلای دادگستری در كشور آلمان، كاملاً از نفوذ دولت در انجام وظایفشان مستقل می باشند. حقوق وكلای دادگستری در دفاع از شهروندان فقط از طریق قانون فدرال می تواند محدود شود.
شرایط ورود به این حرفه و دستیابی به آن به صراحت بوسیله قانون تعیین شده است. در جهت حفظ صلاح جامعه و حفظ دستگاه قضایی مقتدر و منظم، یك وكیل دادگستری تابع وظایف قانونی از جمله، استقلال حرفه ای، رازداری، اجتناب از تعارض منافع و اعمال وظیفه حرفه ای خود به طور موثر و واقعی می باشد. دخالت و تعدی دولت در كار متكی به ذات وكیل دادگستری، ممنوع است هرگونه مجازاتی نسبت به شغل آزاد و مستقل وكالت از طریق قانونی و به وسیله دادگاه مخصوص خود انجام می پذیرد. بعلاوه، مسئولیت حرفه ای وكلا و همكاری و ارتباط آنها با دیگر مشاغل و تعهد به پرداخت غرامت بر طبق قانون تعیین مبالغ، همگی توسط قانون تعیین شده است.
تخلف وكیل از هر یك از این وظایف حرفه ای مجازات خواهد شد. ابتدا كانون محلی كه وكیل متخلف عضو آن است در این مورد تصمیم می گیرد و سپس یك صلاحیت اختصاصی كه بخشی از صلاحیت دولتی است، تصمیم گیرنده خواهد بود. از سال۱۹۹۴، یك سازمان ویژه متشكل از وكلای دادگستری به نام«هیئت قانونگذاری»(ماده۱۹۱(a) قانون وكالت آلمان) كه به وسیله یك انتخابات دمكراتیك تشكیل می گردد مجاز شد تا مقررات قانونی را برای حرفه وكالت تعیین نماید این اختیار محدود می باشد و دامنه آن توسط قانون مشخص شده. مصوبات«هیئت قانونگذاری» كه باید توسط یك اكثریت متخصص(وكلای دادگستری) تصویب شود در قسمت مربوط مقررات حرفه وكالت تعریف شده است.
مصوبات هیئت قانونگذاری و مقررات مربوط به حرفه وكالت توسط وزارت دادگستری فدرال جهت تطابق با قانون اساسی، بررسی می شود. وزارت دادگستری فدرال می تواند مصوبات هیئت قانونگذاری را به دلیل مخالفت با قانون و قانون اساسی، ابطال نماید.
علی رغم این امكان كنترل، خیلی از مقررات حرفه ای توسط دادگاه فدرال قانون اساسی به دلیل شكایت وكلای دادگستری به جهت تخلف از قانون و قانون اساسی، ابطال شده است.
۲- كانون های وكلای منطقه ای
 مجلس قانونگذاری آلمان در جهت حفظ عرف و سنت موجود در قانون آلمان، اجرا و انجام قانون وكالت را در صلاحیت مقام ویژه ای به نام كانون های وكلای منطقه ای قرار داده است كه متشكل از وكلای دادگستری می باشند.
در جمهوری فدرال آلمان۲۸ كانون وكلای منطقه ای وجود دارد. كانون های وكلای منطقه ای شخصیت حقوق عمومی هستند.
مقررات وكالت فقط در مواقعی دچار محدودیت می شود كه به نفع مصلحت جامعه باشد، دادگاه ها و دادگاه قانون اساسی فدرال در خصوص هرگونه اختلافی در این زمینه رسیدگی می نمایند.
هر شخصی كه وكیل دادگستری می شود الزاماً عضو كانون وكلای منطقه ای می شود و در خصوص فعالیت خود نسبت به كانون مربوطه مسئول است. اعضای كانون وكلای منطقه ای ارگان های كانون وكلا را انتخاب می كنند و هم چنین مقررات قانونی و مصوبات را وضع می نماید و اقدامات اجرائی لازم را انجام می دهد و در این راستا آنها بودجه مستقل خود را دارند و حق دارند حق عضویت وكلا را دریافت نمایند وظایف كانون های وكلای منطقه ای با جزئیات در قانون وكالت آلمان(BRAO) آمده است علاوه بر وظایف سازمانی و حق عضویت نظارت انتظامی به وكلا را نیز برعهده دارد تنها مرجع انتظامی وكلا كانون های وكلای منطقه ای هستند.
بعلاوه كانون های وكلای منطقه ای وظیفه تعیین اعضای دادگاه انتظامی وكلا و هم چنین انتخاب وكلایی كه جهت آموزش پرسنل اداری خود هستند هم چنین نظارت تخصصی خود را به مقامات دولتی و وزارتخانه ها در خصوص مسائل كانون های وكلا ارائه می دهند.
۳- كانون وكلای فدرال آلمان(BRAK)
۲۸ كانون وكلای محلی از طریق سطح فدرال در كانون وكلای فدرال آلمان به هم پیوسته شده اند و در آن عضویت اجباری دارند.
كانون وكلای فدرال آلمان باید وظایف خودش را كه در قانون به آن اختصاص داده شده انجام دهد از میان وظایفی كه دارد این۲ مورد به خصوص است:
۱- در مورد موضوعاتی كه تمام كانون های وكلای محلی تحت تاثیر قرار می گیرند، جمع آوری تصمیمات كانون های وكلای محلی و اخذ تصمیم واحدی از طریق اكثریت.
۲- در تمام موضوعاتی كه مربوط به كانون های وكلای محلی است ارائه دهنده نظرات كانون وكلای فدرال به مقامات صلاحیت دار،دادگاه ها و سازمان ها و نمایندگی كلیه كانون های محلی در این ارگان ها.
هیئت قانونگذاری كه قبلاً ذكر شد از طریق كانون وكلای فدرال صورت می گیرد.
رئیس كانون وكلای فدرال و روسای كانون های وكلای محلی هیچكدام در این هیئت قانونگذاری حق رای ندارند و وكلای دارای حق رای از اعضای كانون های وكلای محلی انتخاب می شوند.
كانون وكلای فدرال حق ندارد كه حق عضویت بگیرد و از طریق وجوه كانون های وكلای محلی تامین مالی می شود.
نمایندگی اقتصادی و سیاسی و منافع حرفه ای وكلا در جامعه و دولت و در قلمرو سیاست در حیطه وظایف كانون وكلای فدرال و كانون های وكلای محلی نمی باشد.
۴- كانون وكلای آلمان(DAV)
كانون وكلای آلمان نماینده اقتصادی، سیاسی و منافع حرفه ای وكلای دادگستری در جامعه، دولت و قلمرو سیاست می باشد.
كانون وكلای محلی یك تشكل صنفی مستقل حرفه وكالت در آلمان است كه به صورت دمكراتیك و عضویت داوطلبانه تشكیل می گردد.
تعداد۲۴۳ كانون وكلای محلی تشكیل دهنده كانون وكلای آلمان می باشند، هر وكیل دادگستری ممكن است عضو كانون وكلای محلی باشد و عضویت در كانون وكلای محلی برخلاف عضویت كانون وكلای منطقه ای كه اجباری می باشد اختیاری و داوطلبانه است. هر كانون وكلای محلی هیئت مدیره خود را تعیین می نماید.
كانون های وكلای محلی مسئول تصویب مصوبات كانون وكلای آلمان در جلسات اعضاء می باشد و هر كدام حق رای نسبت به تعداد اعضای خود دارند. جلسه اعضاء كانون وكلای آلمان، هیئت مدیره را تعیین می نماید و حساب های سالیانه و مبالغ حق عضویت ها را تعیین می نماید و بالاترین مرجع تصمیم گیرنده كانون می باشد.
هیئت مدیره كانون وكلای آلمان مسئول هر امری كه مربوط به كانون است می باشد. به جز آنهایی كه در صلاحیت جلسه اعضاء یا ارگان های دیگر كانون می باشد. هیئت مدیره ممكن است وظایف اضافی(دیگری) را به رئیس یا هیئت رئیسه منتقل كند. رئیس كانون، نماینده كانون و اداره كننده روز به روز اوضاع كانون است.
رئیس، ریاست جلسه اعضاء و هیئت رئیسه را برعهده دارد و در خصوص تمام موضوعات اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت رئیسه اموال كانون و امور مالی و سرمایه گذاری را اداره می كند و جلسات هیئت مدیره را تعیین و آماده می نماید.
اداره مالی كانون وكلای آلمان توسط حق عضویت های كانون های وكلای محلی كه باید به واسطه عضویتشان در كانون وكلای آلمان بپردازند می باشد.
 

 

 

 


منبع:
http://www.daneshju.ir/forum/f889/78039-print.html


نام
پست الکترونيک
پيام شما