آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۱۳
بازديد هفته: ۱۳۰
بازديد ماه: ۱۳۲۳
بازديد کل: ۶۲۸۵۵۸۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > فلسفه حقوق > ۱۳۸۷/۰۲/۲۶
۳۴۶ بازدید
 
   

تاریخچه ارث


تاریخچه ارث
آنچه از اسناد و نوشته ها بدست آمده است. نشان می دهد كه ارث در تمامی ادیان و مذاهب و ملل مختلف وجود داشته، چنانچه در بابل مطابق قانون نامه حمورابی ارث میان فرزندان پسر تقسیم می شد و دختران تنها حق جهیزیه داشتند.
بدین ترتیب آنچه ازاموال میت باقی می ماند همه اموال به فرزندان ذكور تعلق می گرفت و فقط از مال میت جهیزیه ای برای دختر تهیه می شد و دیگر دختر هیچ سهمی در تركه میت نداشت.
در قانون یهود، دختر با بودن پس از ارث محروم می شد و سهم پسر ارشد دوبرابر سهم سایر پسران میت می باشد و با بودن پسران، دختران فقط حق جهیزیه داشتند.
در قانون مسیحیت، دختر و پسر بطور مساوی ارث می بردند و برای پسران و دختران كه هنوز ازدواج نكرده اند مخارج عروسی آنها از اموال و دارایی میت جدا می شود و بقیه را بطور مساوی میان فرزندان تقسیم می كنند.
در قانون مسیحیت، شخص قبل از مرگ می تواند فرزند بدرفتار یا خارج از مذهب خود را كلاً از ارث محروم نماید و همچنین می تواند با وصیت، دارایی و اموال خود را به هر كس كه بخواهد به كلیسا منتقل نماید.
همچنین مرد اگر فرزند نداشته باشد در صورتی كه همسرش تعهد نماید كه بعد از مرگ شوهرش هرگز ازدواج نمی كند، تمام دارایی و اموال شوهر به همسرش تعلق می گیرد.
در ایران باستان، ارث میان پسران و دخترانی كه شوهر نكرده بودند و همسران بطور یكسان تقسیم می شد و اگر دختر شوهر كرده بود، در این صورت از پدر یا كفیل خود ارث نمی برد.
در دوران جاهلیت، در میان اعراب جاهلی به دلیل اینكه زنان و كودكان چون در حمله و كشتار دشمن شركت نمی كردند و همچنین سواری نمی دانستند، از ارث محروم بودند، و گاهی زن فرد مرده را هم جزو اموال و دارایی محسوب می كردند و به صورت سهم ارث او را تصاحب می كردند.جایگاه ارث در حقوق اروپا
ارث در حقوق اروپا بر اساس اصل همخونی استوار است. بدین ترتیب كه هر كس كه از نظر خون به میت نزدیكتر باشد به تنهایی ارث می برد و دیگران را از ارث محروم می سازد.
در اروپا زن در صورتی ارث می برد كه هیچیك از چهار طبقه ورثه نسبی یا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشد، و می بینیم كه این در قانون كمتر اتفاق می افتد كه زن بتواند از دارایی شوهر ارث ببرد و آشكار است كه با این قانون زن با حقوق چندانی در اروپا برخوردار نیست و در اصل، از ارث محروم می باشدجایگاه ارث در اسلام
هر مكتبی كه بخواهد بشر را به سعادت برساند باید به جنبه فردی و اجتماعی او توجه خاصی داشته باشد، و دین مبین اسلام در زمینه فطرت و آفرینش و نیازهای فردی و اجتماعی و روانی زن و مرد توجه ویژه ای داشته تا آنجا كه زنان را از ارث بهره مند ساخته است.
چنانچه در مكاتب و ادیان گذشته بررسی شد، هیچگونه حق و حقوقی برای زن قائل نبودند و این در صورتی است كه اسلام ۲/۱ ارث مردان را برای زنان در نظر گرفته است.
مسئله ارث زن در اسلام، همیشه از سوی غرب زدگان و مستشرقین و غربیها مورد اعتراض واقع شده و از مدتها پیش این مسئله را مطرح كرده اند كه اسلام با دو برابر ارث و دیه مردان، بر زنان ظلم روا داشته، ولی اگر به اصل موضوع توجه كنیم، می بینیم كه اینها نه تنها از زن و حقوق او دفاع نمی كنند بلكه در جوامع خودشان نیز كوچكترین ارزشی برای زن قائل نیستند، زن مسلمان نه تنها از مهریه و جهیزیه برخوردار است، بلكه از جهاد و هزینه آن و پرداخت مخارج زندگی دیه (عاقله) معاف بوده و تمامی این امور بر عهده مرد می باشد .


منبع:
احكام قرآن چاپ تهران 1360
تاريخ اجتماعي ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان
تاريخ اسلام دكتر جعفر رشيدي
علل الشرايح شيخ صدوق
مجله دادرسي شماره 36
تاريخچه ارث نويسنده حسن عرب

www.shamimnet.com


نام
پست الکترونيک
پيام شما