آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۴
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
کتابخانه > بانك فهرست كتابهاي حقوقي > ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
۸۲۳ بازدید
 
   

« رساله دکتری » طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی دروس حقوق مقطع کارشناسی


دانشگاه خوارزمی


دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی


دکتر محمود رجبی پور


« رساله برای دریافت درجه دکتری تخصصی رشته علوم تربیتی برنامه ریزی درسی »


 عنوان پژوهش : طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی دروس حقوق مقطع کارشناسی رشته انتظامی دانشگاه علوم انتظامی


استاد راهنما: دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی

اساتید مشاور : دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، دکتر مجید علی عسگری

پژوهشگر : محمود رجبی پور ( زمستان ۱۳۹۰)

مقدمه
پیچیدگی ، تنوع و تعارض نیروهای اجتماعی در جامعه بشری هرگونه مناقشه در مورد تردید در ضرورت بی کم و کاست اداره جامعه توسط قانون را منتفی ساخته است . بنابراین جامعه انسانی هرچه بیشتر نیازمند قواعد و قوانین عمیق و جدی تری است که بتواند عدالت ، نظم و امنیت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندان را اجرا نموده و مجازات مرتکبان به جرایم علیه اموال ، اشخاص و امنیت جامعه را محقق کند و موجب افزایش احساس امنیت ، رفاه و آسایش ، توسعه و پیشرفت آن شود . به همین منظور در جوامع مختلف برای تدوین ، اجرا ، پیگیری قوانین و مقابله با قانون شکنان نهادهای متعددی تاسیس و اجرای وظایف مذکور را به عهده گرفته اند .
انجام وظایف مذکور نیازمند دانش ، آگاهی و مهارت لازم می باشد ، بنابراین برای تحقق این اهداف مراکز دانشگاهی مختلف ، تربیت افرادی که مسئولیت مهم قانون گذاری ، قضاوت و اجرای قانون را در آینده بر عهده خواهند داشت ، پذیرفته و با ایجاد دانشکده ها و گروههای آموزشی و برنامه های درسی در زمینه های مربوط انجام وظیفه می نمایند .
در حال حاضر از میان دانشگاه های کشور ، دانشگاه علوم انتظامی وظیفه آموزش دانشجویانی را دارد که ماموریت آنها حفظ و پاسداری از نظم و امنیت اجتماعی ، مشارکت در اجرای عدالت ، پیشگیری از جرم ، مقابله با متجاوزان به حقوق ملت و رعایت حقوق شهروندی است . ( برداشت از سند چشم انداز دانشگاه ۱۳۸۹ و قانون ناجا ۱۳۸۴). به همین منظور نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۰ اقدام به تشکیل پلیس های تخصصی کرد تا با آگاهی ، شناخت و مهارت بیشتری وظایف مذکور را انجام دهد و برای حمایت و پشتیبانی علمی از آنها ، دانشکده ها و رشته های تخصصی مشابه را پایه گذاری کرد . یکی از پلیس های تخصصی ( در کنار پلیس های تخصصی راهور ، جنایی ، اطلاعات ، اداری و مرزی ) پلیس پیشگیری و رشته مشابه آن در دانشگاه علوم انتظامی رشته انتظامی است .
رشته انتظامی متشکل از دروسی است که بخشی از آن مربوط به دروس حقوق است . پلیس انتظامی به لحاظ پیشینه تاریخی و وظایف بسیار مهم خود بسیار نیازمند به دانش ، آگاهی و مهارت دروس حقوقی می باشد . در کشورهای دیگر جهان و از جمله ایران پایه دانش ، مهارت و ماموریت سازمان های پلیسی ، دانش حقوقی می باشد .
منظور از آموزش دروس حقوقی به دانشجویان رشته انتظامی ، تربیت قاضی ، حقوقدان و وکیل نیست بلکه منظور تربیت پلیسی است که برای انجام ماموریت خود نیازمند یادگیری یک سلسله دروس خاص حقوقی می باشد که بر اساس آن در درجه نخست ماموریتش را مطابق با قانون انجام دهد ، و در مرحله بعد حقوق شهروندان را محترم بشمارد ، و در مرحله سوم در پیگیری از جرم و مقابله با متجاوزان به حقوق شهروندان هوشمند و فعال بوده و بالاخره مشارکت کننده ای مسئول و کارآمد در خصوص اجرای عدالت  به عنوان ضابط قوه قضائیه باشد . بنابراین منظور از پلیس انتظامی پلیس کارآمدی است که مشارکت فعال در اجرای عدالت داشته و شهروندان ، سازمان و خود را براثر جهل به قانون و یا عدم آموزش مناسب با مشکلات متعدد مواجه نساخته و به صورتی شایسته در اجرای ماموریت های محوله ، نسبت به اصول قانونی مربوط آگاهی و تسلط داشته باشد ( برداشت از سند چشم انداز ، ۱۳۸۹ و قانون ناجا ، ۱۳۸۴)
دروس مذکور در صورتی می توانند در نیل به اهداف آموزشی مورد نظر موثر باشند و نیازهای دانشی ، نگرشی و توانشی دانشجویان را تامین نمایند و گامی موثر در آموزش عالی کشور بردارند که از جامعیت لازم برخوردار باشند . به همین منظور پژوهش حاضر بر آن است که ضمن بررسی وضع موجود و شناخت نقاط قوت و ضعف دروس حقوقی رشته انتظامی ، الگوی برنامه درسی مناسبی را براساس ملاک ها و قواعد علمی پیشنهاد کند و با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی اعتبار الگوی مذکور را مورد اعتبارسنجی قرار دهد .


نام
پست الکترونيک
پيام شما