آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۵
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
مقالات حقوقي > حقوق مدني > ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
۱۵۳ بازدید
 
   

حقوق زوجین در ارث


اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه های مسئولین قانون گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم ترین و غنی ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) میزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی برد

الف) میزان ارث زوجه
میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ تر می برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می نمود و پسر ارشد فقط ارث می برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم فرما بود آیات ارث نازل شد.(۱)
در قرآن كریم (آیة ۱۲ سورة نساء) میزان سهم الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة ۹۱۳ قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه ۱۳ سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می نماید.
چون مبنای میزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن می باشد امكان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهیم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمایت قرار دهیم و در جهت رفع نیازمندی آنان پس از فوت شوهر و جلوگیری از مفسده های احتمالی در اثر فقر مالی زنان، كه یكی از عوامل انحرافات اخلاقی است، اقدامی انجام دهیم می توان به راه حل های فرعی توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصیبت از دست دادن شوهر گرفتار مصیبت مالی نشود و نیازهای مالی خود را بتواند مرتفع نماید. یكی از آن راه حل ها می تواند موضوع پرداخت اجرت المثل به زوجه باشد، یعنی به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوریكه مهریه را از ماترك شوهر وصول می كند، اجرت المثل سنوات زندگی مشترك را نیز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت المثل از ماترك شوهر به زنی كه همسر خود را از دست داده و به خصوص سالهای طولانی جوانی و انرژی خود را صرف زندگی زناشویی و تربیت فرزندان و انجام خدماتی در زندگی مشترك نموده است، می تواند جایگزین محدودیتهای ارث زن شود كه با هدف تأمین مادی زن همسر از دست داده می باشد.
راه حل دیگر وصیت مفروض است كه استاد كاتوزیان بعنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن یاد می نماید با این توضیح كه «قانون گذار می تواند اعلام كند، در صورتی كه زن همراه طبقة دوم و یا سوم وارثان فرض می برد، چنین فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصیت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصیت نامه یا سایر مدارك و اسناد استنباط شود.(۲)
البته باید وصیت را كه در قرآن سورة بقره آیه ۸۰ مطرح گردیده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامی در بین مردم ترویج نمود و چه بسیار پسندیده و انسانی است كه شوهری مقداری از اموال خود را تا یك سوم به نفع همسر خود وصیت نماید تا آیندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه ای تأمین نماید كه این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می شود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر می گردد.
راه حل دیگری كه می توان از آن به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پیشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ایام عدة وفات است. قانون وقتی زنی را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت ۴ ماه می نماید باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسكن برای زن در مدت ایام عده می تواد از مشكلات اولیه زوجة همسر از دست داده تا حدودی بكاهد.
پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) كه امروزه در حال اجرا می باشد، راه حل هایی فرعی هستند كه تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می نماید.

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد ۹۰۵ و ۹۴۹ قانون مدنی در صورتیكه زن فوت نماید و به غیر از شوهر هیچ وارثی نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر می رسد، لیكن وقتی شوهر فوت نماید و به غیر از زوجه هیچ وارثی نداشته باشد اموال به زن می رسد و بقیة اموال شوهر متوفی در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق می گیرد. این تبعیض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجیه ناپذیر می باشد بخصوص وقتیكه ماترك اندكی باشد و زن هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشد. البته می توان برای ماترك های كلان ترتیبی مقرر نمود كه خزانة دولت هم بی نصیب نماند.
حكم قانون مدنی كه فوقاً اشاره گردید بر پایه نظر مشهور فقها و استنباط آنان می باشد كه با توجه به تغییر نوع ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این روزگار قابل تأمل می باشد.
دربارة محرومیت زن از باقیماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه امامیه پنج نظر ابراز شده است:
۱- نظر مشهور این است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامی تركه زوجه را به ارث می برد ولی زوجه فقط یك چهارم (سهم الارث قانونی) خود را می برد و بقیه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدنی از این نظریه پیروی دارد و به صورت مدون در مواد ۹۰۵ و ۹۴۹ آن را مورد تبعیت قرار داده است.
۲- روایت ابن بصیر از امام صادق (ع) مبنی بر اینكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده می شود.(۳)
۳- شیخ مفید معتقد است وقتیكه برای ازدواج وارث دیگری نباشد باقی تركه به همان زوج یا زوجه داده می شود.(۴)
۴- شهید ثانی در مسالك و شیخ صدوق و شیخ طوسی در استبصار و شهید اول در لمعه و علامه حلی در تحریر معتقدند كه در زمان غیبت امام عصر، كل تركه به زن داده می شود (در صورتیكه زن وارث منحصر شوهر باشد).
۵- نظرات دوم و سوم از فتاوی معتبر است و پذیرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمی باشد و اصولاً به نظر نمی رسد پذیرفتن هر یك از نظرات فقها مخالفتی با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردی اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد می توان به هر یك از نظرات رجوع كرد و هیچ قاعده ای قانون گذرا را مكلف به پذیرش و پیروی از نظر مشهور نمی كند. اصل ۱۴۷ قانون اساسی به این مهم پرداخته و «فتاوی معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضی اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوی را در فتاوی معتبر جستجو و بر اساس آن رأی صادر نماید.
بنابراین اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و برای ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر در لغو قوانین حقارت بار و تبعیض آمیز و تصویب قوانین منصفانه و مترقی در این مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوی معتبر در امر قانون گذاری استفاده نماید به نظر نمی رسد قانون خلاف شرعی تصویب شده باشد. شاید در برهه ای از زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایجاب می نمود كه قانون گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذیرش قرار دهند و از آن تبعیت نمایند. اما امروزه كه ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر كلان نموده و چرخ اقتصادی از روستاها تا شهرها بدست توانای زن نیز به گردش درمی آید و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبری نموده و بازده اقتصادی او حتی در برخی موارد و در برخی مشاغل بر مردان ترجیح دارد، چگونه می توان برخی از قوانین را كه با مقتضیات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذیرش و توجیه قرار داد؟
در همین راستا آیت ا… صانعی در خصوص موضوع مورد بحث چنین فتوایی دارد:
«چنانچه زوج وارث دیگری غیر از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه اش می رسد» چنانكه گفته شد فقهای پیشین نیز از جمله شیخ صدوق و شیخ طوسی و شهید اول و علامه حلی چنین نظری داده اند.

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی برد
در قانون مدنی ایران زن از تمام اموال همسرش ارث نمی برد در حالیكه شوهر از تمامی تركة همسر خود ارث می برد. در مادة ۹۴۶ قانون مدنی چنین ذكر می شود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لكن زوجه از اموال ذیل:
۱- اموال منقول از هر قبیل كه باشد.
۲- از ابنیه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول یكدیگر ارث می برند اما در بُعد اموال غیرمنقول تفاوت كلی این دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره می گردد:
اگر مردی دارای زمینی باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عیالش از زمین (عرصه) به هیچ وجه ارث نمی برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث می برد، آن هم نه عین آنها بلكه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد.
به عبارتی یك هشتم یا یك چهارم فرض زن را از قیمت بنا هر چند قدیمی و مخروبه و فاقد ارزش آنچنانی و از قیمت درختان هر چند كم ارزش، پس از ارزیابی، محاسبه و به زن پرداخت می كنند. بنابراین زن از زمین به هیچ وجه ارث نمی برد نه از قیمت و نه از عین و از اعیانی و اشجار نیز از قیمت آن فرض خود را می برد. به عبارت روشنتر به این معناست كه زن پس از فوت شوهر باید منزل شوهر را ترك نماید و بقیة عمر خویش را با اندك سهم الارث خود سپری كند.
این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله ای و قومی بوده است. زنی كه از قبیله ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملك باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه را به خانه شوهر متوفی وارد كند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعیت و كمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیكه زوجه از این میراث گرانبها به طوركلی محروم است.
در خصوص محرومیت زن از زمین، فقها نظرات متفاوتی ارائه نموده اند:
۱- شیخ مفید و ابن ادریس دامنه محرومیت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضی مزروعی و باغ و مزرعه ارث می برد. مرحوم آیت الله بروجردی را می توان طرفدار این عقیده دانست(۵). آیت الله منتظری نیز در رسالة توضیح المسائل خود می فرماید: «بنا به احتیاط مستحب در زمین غیر خانه با او صلح كنند و اگر زن از میت بچه دارد، بنا بر احتیاط مستحب مؤكد از همة تركه حتی از زمین به او ارث بدهند یا با هم مصالحه كنند.»
۲- سید مرتضی و ابن زهره معتقدند كه زن از عین زمین و ساختمان ارث نمی برد اما قیمت آنها را باید به او بدهیم.(۶)
۳- مرحوم محقق و شیخ طوسی و شهید ثانی معتقدند اگر برای زوجه از متوفی فرزندی باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمین به او داده می شود.(۷)
۴- بنا به روایت عبید بن زراره و فضل بن ابی العباس از امام صادق و روایت ابن ابی یغفور و اسكافی (ابن الجَّنید): زن از تمامی تركه شوهر ارث می برد.(۸)
۵- از بین متأخرین، لاهوتی صاحب بدایع الاحكام معتقد است نظر به عموم آیه و بعضی از اخبار، منع زن از ارث زمین مشكل است … .
۶- مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از علمای معاصر و بزرگ اصفهان (متولی ۱۳۵۷ هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل می كنند، فتوای ایشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.(۹)
۷- آیت الله صانعی اخیراً فتوی داده اند كه زن از همة اموال ارث می برد، اما از اموال غیرمنقول از عین آنها ارث نمی برد فقط از قیمت آنها ارث می برد.
۸- نظر دیگر قول مشهور فقها و عموم فقهای معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمین مسكونی و مزروعی) ارث نمی برد (نه از قیمت و نه از عین) از ساختمان و درخت هم ارث نمی برد بلكه قیمت آن را باید به او داد. این نظرات مستند به روایات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می باشد و قانون مدنی در مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از این نظر پیروی نموده است.
علیرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصیص آن، در قرآن كریم كه مهمترین منبع حقوق اسلامی است زن نیز مانند شوهر از تمام تركه ارث می برد و محدودیت و تخصیصی به آن وارد نشده است در آیه ۱۲ از سورة نساء به صراحت می فرماید:
«و لَكُم نصف ماترك … فلكم الربع مما تركن …»
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت برای زن می فرماید:
«… وَلهن الربع تركتم … فلهن الثمن مما تركتم …»
و سهم ارث زنان یك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آیه مذكور كه حكم سهم الارث زن و شوهر بیان می شود برای ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» برای هر دو استفاده گردیده است. و از ظاهر آیه برمی آید كه سهم الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) می باشد و محدودیت ندارد.
در كتاب تفسیر مجمع البیان (جلد ۲) در تفسیر آیه مذكور چنین آمده است:
«هیچ قید و محدودیتی دربارة میراث زن نیامده است به این دلیل كه از نظر ادبی در دلالت آیه تردید نمی باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائی در پاسخ سؤالی كه از ایشان در تفسیر این آیه شده چنین می فرمایند:
«مسأله محرومیت فی الجمله زوجه از برخی از تركه زوج از واضحات فقه اهل بیت است و اطلاق آیه ارث زوجه با روایات تقبیبد خورده و از این نظر مسأله ای است فقهی نه تفسیری … با اینكه آیه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روایات مقید است و مكرراً در تفسیر، مسائل فقهی را به كتب فقه حواله داده ایم.»(۱۰)
فقهای اهل تسنن (كلیه مذاهب) به همین ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كلیه دارایی شوهر ارث می برد و حق تصرف اموال غیرمنقول شوهر را دارد.
با اینكه محدودیت و محرومیت ارث زوجه از دارایی شوهر موافق نص صریح قرآن نمی باشد شاید در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسی می تواند نقش محوریت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتی امروز زن نقش مهمی در اقتصاد و تولید دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته دیگر یك مصرف كننده نیست بلكه تولیدكننده و پیشرفت دهنده است فعالیت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقی سابق را برهم می زند و حكومتها و دولتها باید خواسته ها و توقعات بجای زنان را كه تساوی و عدالت در حقوق می باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نیازمند ایفای نقش فعال او در همة زمینه ها می باشد مورد پذیرش و باور قرار دهند.
تحولات صنعتی و سنتی و اخلاق عمومی و باورهای نسبی در مورد توانمندی های زنان، نیازمند یك تحولات عظیم در قوانین بخصوص قانون میراث زن در برابر شوهر است.
اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تكریم و سرمایة فرهنگی ملی می باشد و امت شیعه پای بند آن اندیشه هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی باشد. حضرت امام می فرمایند: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبك صحیح است ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند.»
زنی كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداری فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگی مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضی موارد شوهر در اثر همكاری زن دارایی هایی را كسب نموده است حال چگونه باید بپذیرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقیرآمیز و قهرگونه ای خواهد داشت؛ و چگونه بپذیرد كه بوسیلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گیرد.
راستی قانون میراث زوجه را چگونه می توان برای زن تلاش گر امروز و برای نسلی كه زنان آن بیش از ۶۰% قبولی دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند توجیه نمود؟!


منبع:
1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي
2- دورة مقدماتي حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان
3- وسائل‌الشيعه، جلد 17، حر عاملي
4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2
5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور
6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهيه
7- كتب شرايع و نهايه و مسالك
8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشيعه شيخ حر عاملي
9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دكتر مهرپور
10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر مهرپور
11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98
12- قانون مدني
13- قانون اساسي
14- قانون امور حسبي

نويسنده : شهناز سجادي
بانک مقالات حقوقي


نام
پست الکترونيک
پيام شما