آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
۱۵۶۹ بازدید
 
   

فرار از خدمت(۲)


كاركنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نكنند، فرار آنان استمرار خواهد داشت


شماره و تاریخ نظریه : ۳۷۲۵۶/۸۵/۳۴/۷- ۲۲/۶/۸۵


سؤال :


شخصی به اتهام فرار از خدمت از ۲۷/۷/۸۲ تا ۱۷/۵/۸۳ توسط یگان به دادسرای نظامی معرفی می شود كه نهایتاً مرجع قضایی رسیدگی كننده، فرار وی را به شرح زیر تفكیك و به یگان اعلام می كند :


فرار از ۲۷/۷/۸۲ تا ۱۸/۸/۸۲


فرار از ۱۹/۸/۸۲ تا ۲۶/۱۱/۸۲


فرار از ۲۷/۱۱/۸۲ تا . . .


حال، آیا تفكیك فرار به شرح فوق كه بدون حداقل یك روز فاصلة زمانی است مطابق با قانون و مقررات است یا خیر ؟


مستند آن چیست ؟ آیا تفكیك به شرح مزبور موجب خروج موضوع از شمول مقررات تبصرة ماده (۱۰۵) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران می شود یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


۱- در فرض سؤال، تفكیك فرار به نحو اشاره شده مغایرتی با قانون و مقررات نـــــــــدارد و تاریخ های ۱۸/۸/۸۲ و ۲۶/۱۱/۸۲ حسـب مورد ممكن است براساس مدارك ارائه شده بـــــــــه دادسرای نظامی، عذرموجه یا مراجعت تلقی شده باشد كه در این صورت خاتمه فرار مرحله اول ۱۷/۸/۸۲ و فرار مرحله دوم ۲۵/۱۱/۸۲ محسوب می شود .


۲- با عنایت به اینكه در فرض سؤال، تاریخ وقوع فرار قبل از حاكمیت قانون جدید مجازات جرایم نیروهای مسلح بوده است، با احراز معاذیر موجه جرم و یا مراجعت متهم در اثناء فرار از خدمت، فرار وی به چند مرحله تقسیم می شود و چنانچه مدت هرمرحله بالغ بر شش ماه نشود، موضوع از مقررات تبصره ماده (۱۰۵)* قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و مقررات مشابـه سایر نیروهای مسلح خارج است. البته برابر مقررات ماده (۷۷) قانون جدید، كاركنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نكنند فرار آنان استمرار خواهد داشت و در صورتی كه در اثناء فرار عذرموجه حادث شود برای مدت عذر موجه مجازات نخواهند شد، ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یك فرار متوالی و مستمر محسوب می شود.


- ماده (۱۰۵)-  .......


تبصره- هرگاه مدت فرار پرسنل كادر ثابت بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می گردند و پس از آن برابر مقررات كیفری مربوط محاكمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حكم اخراج نیز كان لم یكن خواهد شد. در صورتی كه محاكمه غیابی انجام گردد پرسنل می توانند پس از حضور به حكم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی مجدد، حكم اخراج آنان نیز كان لم یكن می گردد .
****************************
چنانچه فرد نظامی پس از چهارده روز غیبت، خود را به یگان معرفی كند و سپس مرتكب غیبت شود، تحت عنوان «فرار از خدمت» قابل تعقیب نیست


شماره و تاریخ نظریه : ۶۰۵۳۱/۸۶/۲/۷- ۲۶/۸/۸۶


سؤال :


با توجه به منطوق ماده (۵۶) ق.م.ج.ن.م، كه مقرر می دارد: «اعضای ثابت نیروهای مسلح كه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتكب غیبت شده و عذرموجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات های ذیل محكوم می شوند ...» برخی از كاركنان ثابت و وظیفه به منظور فرار از اجرای قانون پس از غیبت چهارده روزه، یك روز در محل خدمت خود حاضر و مجدداً از روز شانزدهم اقدام به غیبت چهارده روزه می كنند. آیا ارتكاب غیبت این دسته از كاركنان، به نحوی كه ذكر شد، مشمول موضوع ماده (۵۶) قانون مزبور می شود یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به مقررات ماده (۵۶) ق.م.ج.ن.م، فرار از خدمت در زمان صلح عبارت است از «غیبت متوالی بیش از پانزده روز و بدون عذرموجه». پس در فرض سؤال، چنانچه نظامیان موردنظر پس از چهارده روز غیبت به منظور خدمت خود را معرفی و به كارگیری شوند و مجدداً غیبت كنند، تحت عنوان «فرار از خدمت» قابل تعقیب نمی باشند. هرچند این اقدام چندبار تكرار شود. البته موضوع از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات قابل رسیدگی است.


****************************
فرار موضوع  مواد (۷۱) و (۷۳) ق.م.ج.ن.م، نوعی فرار از خدمت بــــــا كیفیات مشدده محسوب می شود و تحقق حدنصاب در آنها شرط نیست


شماره و تاریخ نظریه : ۴۰۵۲۴/۸۵/۲/۷- ۱۷/۸/۸۵


سؤال :
در مواد (۷۱ و ۷۳) ق.م.ج.ن.م، فرار به سوی دشمن مطرح است ؛ حال :


 الف – آیا عناوین مزبور از جرایم مستمر می باشند یا آنی ، در صورتی كه آنی تلقی شوند ، آیا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر ؟در صورتی كه مستمر بوده و مرتكب سرباز وظیفه متولد قبل از ۱۳۵۵ باشد و یا فرار وی قبل از سال ۸۱ باشد، آیا مشمول عفو مقام معظم رهبری می شود یا خیر ؟


ب- آیا می توان عناوین فوق را تفكیك نمود یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


۱_ با عنایت به صراحت مواد (۷۱ و ۷۳) ق.م.ج.ن.م، نظامیان موضوع مواد قانونی یادشده، از كاركنان فراری نیروهای مسلح محسوب می شوند و برابر ماده (۷۷) قانون مزبور تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی نكنند فرارشان استمرار خواهد داشت .


۲_كاركنان وظیفه موضوع مواد قانونی مورد اشاره، چنانچه واجد شرایط بخشنامه « عفو تخلف گروهی از مشمولان غایب و فراری به مناسبت سال نهضت خدمت رسانی به مردم » كه به موجب نامه شماره ۵/۱۲/۷۰۸/۳- ۱۷/۶/۸۲ ستاد كل نیروهای مسلح اعلام شده است، باشند، صرفاً اتهام فرار از خدمت نامبردگان مشمول عفو مقام معظم رهبری می شود؛ لكن به نظر می رسد، چنانچه فرار آنان نوعی اقدام علیه امنیت كشور نیز تلقی شود از شمول عفو سوم خرداد سال ۸۴ با توجه به مقررات تبصره «۲» بند «۴» عفو مزبور خارج باشند.
۳_فرار موضوع مواد (۷۱ و ۷۳) ق.م.ج.ن.م، نوعی فرار از خدمت با كیفیات مشدده محسوب می شود و تحقق حد نصاب در آنها شرط نیست. همچنین تحت دو عنوان « فرار از خدمت » و «فرار به سوی دشمن و یا فرار با سلاح و مهمات» قابل تفكیك نمی باشند .


****************************
صرف صدور دستور اخراج از خدمت به لحاظ فرار بیش از شش ماه بـــــدون مراجعت یا دستگیری، از موجبات قطع استمرار بزه و شروع مرور زمان كیفــــری نخواهد بود


شماره و تاریخ نظریه : ۱۰۱۸/۳۴/۷- ۶/۹/۸۴


سؤال :


یكی از كاركنان ناجا از تاریخ ۹/۱۱/۷۶ مرتكب فرار از خدمت شده كه به موجب دستور مورخ ۲۷/۷/۷۷ به لحاظ فرار بیش از شش ماه از خدمت اخراج می شود. برابر قرار مورخ ۱۸/۲/۸۴ دادسرای نظامی ناحیه كرج در خصوص فرار از خدمت مشارالیه از تاریخ ۹/۱۱/۷۶ الی ۲۷/۷/۷۷ به علت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب و در خصوص مابقی فرار از خدمت وی از ۲۸/۷/۷۷ الی ۱۱/۲/۸۴ با این استدلال كه نامبرده تكلیفی مبنی بر حضور در یگان نداشته ، به علت عدم احراز وقوع بزه ، قرار منع پیگرد صادرشده است . حال با عنایت به اینكه فرار از خدمت بیش از شش ماه در زمان حاكمیت قانون سابق ناجا كه صدور قرار موقوفی تعقیب را موجب وضعیت انتساب و لغو حكم اخراج می دانسته ، صورت گرفته است و برابر قانون استخدام فعلی ناجا صرفاً رأی برائت یا قرارمنع پیگردموجب لغو حكم اخراج می شود ، آیا قرار موقوفی تعقیب مزبور منجر به اعاده به خدمت وی می شود یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


به صراحت مقررات ماده (۷۷) ق.م.ج.ن.م، كاركنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای خدمت معرفی نكنند فرارشان استمرار خواهد داشت . بنابراین، فرار از خدمت از جرایم مستمر است و صرف صدور دستور اخراج از خدمت به لحاظ فرار بیش از شش ماه بدون مراجعت یا دستگیری از موجبات قطع استمرار فرار از خدمت و شروع مرور زمان كیفری نیست. رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۸۱ *هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز مرور زمان را در مورد جرایم مستمر قابل اعمال ندانسته است .
 *- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور:


«برطبق ماده (۱۷۳) ق.آ.د.ك ، سال ۷۸، جرایمی كه مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حصول مرور زمان تعقیب آنها موقوف می شود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با مورد لحاظ قراردادن ماده (۱۷) ق.م.ا، دارای مجازات بازدارنده است، ولی چون جرم مذكور از جرایم مستمر می باشد و تا وقتی كه تصرف ادامه دارد موضوع مشمول مرور زمان نخواهد شد، علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان صرفاً از حیث نقض رأی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی دایر به موقوفی تعقیب، به اكثریت آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور نتیجتاً قانونی تشخیص و مستنداً، به ماده (۲۷۰) قانون مزبور در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»


****************************
مجموع فرار قبل و بعد از عذر موجه حادث شده در طول فرار، یك فرار مستمر و متوالی است


شماره و تاریخ نظریه : ۵۴۱۷۳/۸۶/۷/۲- ۲۰/۴/۸۶


سؤال :


چنانچه در طول مدت فرار كاركنان پایور نیروهای مسلح، معاذیر موجهی نظیر بیماری حادث شود، با عنایت به منطوق ماده (۷۷) ق.م.ج.ن.م، آیا در كیفرخواست دادسرا و به تبع آن در رأی دادگاه باید كل مدت فرار متهم قید شود یا اینكه زمان عذرموجه باید از مدت فرار كسر شود؟ به عنوان مثال، اگر فردی مرتكب هفت ماه فرار از خدمت شده باشد و برابر مدارك پزشكی ارائه شده پنجاه روز از مدت مزبور موجه باشد، دادسرا و دادگاه به چه نحوی باید اقدام كند تا موجبات اخراج كاركنان پایور فراهم نشود؟ نحوة نگارش تاریخ شروع و خاتمه فرار و كسر مدت عذرموجه چگونه است ؟ آیا دادسرا در خصوص ایامی كه متهم عذرموجه دارد باید قرار منع پیگرد صادركند یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


به صراحت مقررات ماده (۷۷) ق.م.ج.ن.م، در صورتی كه در اثناء فرار، یكی از عذرهای موجه حادث شود ، مرتكب برای مدت زمان عذرموجه مجازات نخواهد شد، ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یك فرار متوالی و مستمر است. بنابراین، نسبت به ایام عذرموجه كه در اثناء فرار حادث شده به لحاظ عدم قابلیت اعمال مجازات و جرم نبودن عمل ارتكابی، حسب مورد در دادسرا یا دادگاه قرار منع پیگرد یا حكم برائت صادر می شود و مابقی مدت فرار به عنوان یك مرحله فرار مستمر و متوالی تلقی می شود. در فرض سؤال، زمان عذرموجه از ایام فرار كسر می شود و باقی مانده فرار كه مدت آن پنج ماه و ده روز است با ذكر تاریخ های مربوط در كیفرخواست یا رأی دادگاه به عنوان یك مرحله فرار مستمر محسوب شده و چون مدت مزبور كمتر از شش ماه است، اخراج از خدمت نیز منتفی است.


****************************
اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، بدون احتساب خــــلاء خدمتی است و جایگزین خدمت دوره ضرورت نمی شود


شماره و تاریخ نظریه  : ۵۲۸۴۳/۸۶/۲/۷- ۲۹/۳/۸۶
سؤال :
به موجب مقررات بند « الف » ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، كاركنان وظیفه فراری كه ظرف مدت شصت روز از تاریخ شروع غیبت مراجعت كنند، در مقابل هر روز غیبت و فرار، مدت دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود كه این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.


به رغم تصریح ماده قانونی مزبور، مسئولین ركن یكم یگان های تابعه، اضافه خدمت مقرر را با خلاء خدمتی مربوط احتساب كرده ( به عنوان مثال، چنانچه كاركنان موصوف مرتكب چهل روز غیبت و فرار شوند مجموعاً چهل روز به عنوان خلاء خدمتی و چهل روز بابت اضافه خدمت محاسبه و در پرونده خدمتی آنان منظور می شود ) و در سوابق خدمتی ثبت و درج می كنند .


به منظور رفع هرگونه ابهام و بهره برداری لازم، صریحاً مشخص و اعلام فرمایید دو روز اضافه خدمت به ازاء هر روز غیبت و فرار بدون احتساب خلاء خدمتی ناشی از غیبت و فرار است یا با احتساب آن ؟
نظریه كمیسیون :


با عنایت به صراحت بند «الف» ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، مبنی بر اینكه «چنانچه كاركنان وظیفه برای اولین بار مرتكب فرار از خدمت شوند و ظرف مدت شصت روز از تاریخ شروع غیبت مراجعه نمایند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هرروز غیبت و فرار، دوروز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود و این اضافه خدمت بیش از سه مـاه نخواهد بود. » اضافه خدمت مزبور یك نوع اعمال تنبیه قانونی است كه براساس مقررات بند «الف» ماده قانونی یادشده باید از طرف یگان مربوط اعمال شود و این اضافه خدمت بدون احتساب خلاء خدمتی است و به هیچ وجه جایگزین خدمت دوره ضرورت نمی شود، بلكه به آن اضافه می شود و در صورت رضایت فرماندهان از انجام بقیه خدمت، برابر تبصره «۲» ماده (۶۰) تمام یا قسمتی از آن قابل بخشش است.
****************************
فرار از خدمت از جرایم مستمر است و صرف صدور دستور اخراج در فرار بیش از شش ماه، موجب قطع استمرار آن نمی شود


شماره و تاریخ نظریه : ۵۲۰۷۶/۸۶/۲/۷- ۱۶/۳/۸۶


سؤال :


برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح، اگر فرار نظامیان پایور بیش از شش ماه باشد، از خدمت اخراج می شوند. حال، آیا برای مدت بیش از شش ماه نیز قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر ؟ [ با عنایت به اینكه بعد از اخراج، پایور اخراجی را به پادگان راه نمی دهند،  تكلیف وی به مراجعه، تكلیف بما لایطاق و مجازات وی هم عقاب بلابیان خواهد بود . ]
نظریه كمیسیون :


بنا به صراحت ماده (۷۷) ق.م.ج.ن.م، كاركنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای خدمت معرفی نكنند، فرارشان استمرار خواهد داشت. بنابراین، فرار از خدمت از جرایم مستمر است و دستور اخراج كه در مورد فرار بیش از شش ماه كاركنان پایور نیروهای مسلح توسط یگان مربوط و در اجرای مقررات قوانین استخدامی نیروهای مسلح صادر می شود، صرفاً در مقام بیان وضعیت خدمتی و حقوق و مزایای آنان است كه برابر مقررات مربوط، افراد یادشده از تاریخ غیبت اخراجی تلقی می شوندو پس از رسیدگی قضایی در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد یا قرار موقوفی تعقیب ( قانون آجا و سپاه ) دستور اخراج كان لم یكن خواهد شد .


****************************
اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، اضافه خدمت قانونـــی است


شماره و تاریخ نظریه : ۵۹۸۴۹/۸۶/۲/۷- ۱۲/۸/۸۶


سؤال :


در اجرای مقررات بند «الف» ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، مصوب ۱۳۸۲، كاركنان وظیفه كه برای بار اول مرتكب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از تاریخ غیبت مراجعه كنند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هرروز غیبت و فرار دوروز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود، این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود. حال با عنایت به اینكه برای كاركنان وظیفه سه نوع اضافه خدمت (سنواتی، انضباطی و محاكماتی) تعریف و مشخص شده است، اضافه خدمت هایی كه در اجرای بند «الف» ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، اعمال می شود، از نوع اضافه خدمت های انضباطی است یا محاكماتی؟


نظریه كمیسیون :


اضافه خدمت موضوع بند «الف» ماده (۶۰) ق.م.ج.ن.م، اضافه خدمت قانونی است كه باید برابر مقررات ماده قانونی مزبور و دستورالعمل اجرایی آن اعمال شود.


****************************
فرار در دوره آموزش به عنوان فرار مرحله اول است و تجدید دوره شدن و تغییر تاریخ اعزام اولیه موجب منتفی شدن سابقه فرار نخواهد شد


شماره و تاریخ نظریه  : ۵۴۹۴۲/۸۶/۲/۷- ۲/۵/۸۶


سؤال :


در رابطه با كاركنان وظیفه ای كه در حین آموزش مرتكب نهست منجر به فرار می شوند و پس از مراجعت علاوه بر تجدید دوره آموزش به مراجع قضایی معرفی و به فرار آنان رسیدگی می شود، خواهشمند است در رابطه با رسیدگی به سایر مراحل فرار از خدمت آنان كه در حین خدمت مرتكب می شوند در خصوص موارد ذیل نظریه حقوقی اعلام شود :


الف- با توجه به اینكه فرار این دسته از كاركنان وظیفه قبل از اتمام دوره آموزش و اخذ سردوشی می باشد، فرار آنان چه حكمی دارد ؟


ب- نظر به اینكه پس از مراجعت از فرار، تجدید دوره آموزش شده و مجدداً با تاریخ اعزام جدید مشغول به خدمت می شوند، آیا معرفی آنان به مراجع قضایی جهت رسیدگی به فرار دوره آموزش ضروری می باشد یا خیر ؟


ج- با توجه به نمونه های موجود، در مواردی كاركنان وظیفه مركز آموزش فراری شده اند و پس از مراجعت و تجدید دوره آموزش به دادسرای نظامی معرفی و به فرار آنها رسیدگی شده است، لیكن در رابطه با مراحل فرار دیگر كه در حین خدمت مرتكب شده اند، پرسش ها زیر قابل طرح است:


۱) آیا فرار دوره آموزشی به عنوان فرار مرحله اول تلقی می شود ؟


۲) با توجه به تاریخ اعزام جدید و پس از تقسیم، چنانچه افراد مزبور مرتكب فرار از خدمت شوند، آیا فرار مرحله اول محاسبه می شود و یا به عنوان فرار مرحله دوم باید به مرجع قضایی معرفی شوند؟


نظریه كمیسیون :


۱- دوره آموزشی كاركنان وظیفه نیروهای مسلح جزئی از خدمت آنان محسوب می شود و برابر بند «و» ماده یك ق.م.ج.ن.م، افراد مزبور از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن به عنوان نظامی تلقی شده و مشمول مقررات كیفری نیروهای مسلح می باشند، پس فرار از خدمت در دوره آموزشی جرم و مستوجب تعقیب كیفری است.
۲- با عنایت به پاسخ بند «۱» باید موضوع جهت رسیدگی به مرجع قضایی ذی صلاح گزارش شود.
۳- فرار در دوره آموزش به عنوان فرار از خدمت مرحله اول است و تجدید دوره شدن و تغییر تاریخ اعزام اولیه موجب منتفی شدن سابقه فرار نخواهد شد و ارتكاب بزه مزبور پس از تجدید دوره به عنوان فرار مرحله بعدی تلقی می شود.
****************************
هر نظامی كه پس از انتقال به یگان جدید، بدون عذر موجه در معرفی خــــــود تأخیركند، موضوع از مصادیق فعل واحد دارای عناوین كیفری متعدد است


شماره و تاریخ نظریه : ۵۴۹۴۰/۸۶/۲/۷- ۲/۵/۸۶


سؤال :


در مواردی كه ابلاغیه انتقال كاركنان نظامی صادر می شود و تاریخ اجرای مشخصی دارد، روال بر این است كه كاركنان منتقل شده پس از انجام تسویه حساب باید در موعد مقرر خود را به یگان جدید معرفی كنند. برخی از كاركنان در مهلت معین شده خود را به محل جدید خدمت معرفی نمی كنند كه این امر ممكن است مدت زمان زیادی نیز طول بكشد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است مقرر فرمایید بررسی و اعلام شود :


۱- عمل ارتكابی مشمول مقررات كدام یك از بندهای ذیل قرار می گیرد :


الف- عمل ارتكابی صرفاً مشمول تبصره یك ماده (۴۲) ق.م.ج.ن.م، می باشد.
ب- فعل ارتكابی غیبت و فرار از خدمت محسوب شده و در صورتی كه فرار بیش از شش ماه شود، مرتكب باید از خدمت اخراج شود .


ج- عمل مزبور ضمن اینكه در شمول مقررات تبصره یك ماده (۴۲) ق.م.ج.ن.م، قرار می گیرد، به عنوان غیبت و فرار از خدمت نیز تلقی می شود .
۲- مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع تحت عنوان « فرار از خدمت یا عدم حضور در محل مأموریت» دادسرای نظامی محل خدمت اولیه است یا یگان مقصد ؟


نظریه كمیسیون :


هرنظامی كه پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن یگان بیش از مهلتی كه به او داده شده است، بدون عذرموجه تأخیر كندو این اقدام منجر به فرار از خدمت نیز شود، موضوع از مصادیق فعل واحد دارای عناوین متعدد كیفری است و برابر مقررات ماده (۴۶) ق.م.ا، مجازات اشد نسبت به مرتكب اعمال می شود. همچنین با توجه به اینكه متهم به یگان جدید منتقل شده و رابطه خدمتی وی با محل خدمت سابق قطع گردیده و كلیه سوابق پرسنلی وی نیز به یگان جدید ارسال شده است، پس مرجع قضایی حوزه ای كه متهم باید در آنجا خدمت نماید، صالح به رسیدگی است. در هر صورت، آثار تبعی فرار از خدمت نسبت به موضوع اعمال خواهد شد.
****************************
پس از تحقق فرار از خدمت، یگان نمی تواند با احتساب ایام فرار از خدمت بــــه عنوان مرخصی، موجبات عدم تعقیب متهم را فراهم كند


شماره و تاریخ نظریه : ۵۱۳۱۹۸/۲/۷- ۲/۵/۸۶


سؤال :


چنانچه یگان گزارش فرار از خدمت فرد نظامی را به مرجع قضایی منعكس كند و پس از آن در حین رسیدگی مجدداً اعلام شود كه در صورت موافقت مرجع قضایی با احتساب مرخصی انتقالی و استحقاقی، فرار از خدمت وی كان لم یكن شود. با عنایت به اینكه بزه فرار از خدمت تحقق یافته، آیا مرجع قضایی می تواند فرار را نادیده بگیرد و اقدام به صدور قرار منع تعقیب و یا حكم برائت كند ؟
نظریه كمیسیون :


در فرض سؤال، پس از تحقق بزه فرار از خدمت، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی ذی صلاح است و یگان مربوط نمی تواند با احتساب ایام فرار از خدمت به عنوان مرخصی،عنوان كیفری را زائل و فعل ارتكابی را موجه و موجبات عدم تعقیب متهم را فراهم كند؛ زیرا برابر مقررات، استفاده از مرخصی تابع ضوابط و تشریفات خاصی است. البته، چنانچه یگان اشتباهاً ایام مرخصی انتقالی را كه پس از انتقال برابر مقررات استخدامی نیروهای مسلح به اشخاص تعلق می گیرد به عنوان قسمتی از فرار گزارش كرده باشد، پس از اعلام موضوع، مدت مزبور از ایام فرار از خدمت كسر می شود.


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما