آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۶
بازديد روز قبل: ۱۵
بازديد هفته: ۱۰۹
بازديد ماه: ۵۲۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۰۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
۷۷۲ بازدید
 
   

تخفیف – تبدیل و تعلیق مجازات


تخفیف مجازات و تعیین مجازات تتمیمی تواماً ، منع قانونی ندارد


سؤال :


آیا دادگاه می تواند بدواً به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جرم را مشمول تخفیف مجازات بداند و سپس با استناد به ماده ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای همان جرم متهم تتمیم مجازات تعیین نماید ؟


پاسخ :


منع قانونی ندارد و دادگاه می تواند با استناد به ماده ۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای همان متهم مجازات تتمیمی تعیین نماید .


****************************
حذف قسمتی از مجازات بر خلاف مقررات است


سؤال :


آیا معافیت مرتكب جرم از بخشی از مجازات قانونی از باب تخفیف مجازات می باشد یا مستلزم نص صریح مواد قانونی است .


پاسخ :


دادگاه حق ندارد قسمتی از مجازات قانونی را حذف نماید لیكن می تواند با توجه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آن را تخفیف داده و یا به نوع دیگری تبدیل نماید . 


***************************
گذشت شاكی خصوصی پس از صدور حكم محكومیت به اختلاس از موجبات تخفیف در مجازات محسوب نمی گردد .


سؤال :


چنانچه یكی از مأمورین دولت به اتهام اختلاس اموال دولتی و اموال شخصی كه حسب وظیفه به او سپرده می شود به مجازات های مقرر محكوم شود . بر فرض رضایت شاكی خصوصی آیا با توجه به وحدت ملاك ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مستنداً به ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مجازات مقرر را را حسب درخواست محكوم علیه تخفیف دهد و آیا اختیار دادگاه فقط در رابطه با تخفیف حبس می باشد یا شامل جزای نقدی و اخراج از خدمات دولتی هم می شود ؟


پاسخ :


در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت مطرح می باشد و رد مورد جرم اختلاس علاوه بر این كه جرم قابل گذشت نیست چون متضرر از جرم دولت است لذا گذشت شاكی یا مدعی خصوصی مذكور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مطرح نمی باشد .


***************************
با ارتكاب جرایم موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی الغاء تعلیق محكومیت های سابق اعلام می گردد .


سؤال :


« لغو تعلیق مجازات پرسنلی كه به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی دارای سابقه محكومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات می باشند چگونه خواهد بود ؟ » به طور مثال یكی از پرسنل كه در سال ۷۵ مدتی از حبس وی كه به اتهام فرار از خدمت محكوم گردیده به مدت دو سال تعلیق شده و در همین مدت مرتكب دو بار فرار از خدمت یا جرایم عمدی دیگر شده و محكومیت حاصل نموده است . آیا دادسرا الزام به انعكاس تقاضای لغو تعلیق مجازات با توجه به بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر كننده حكم تعلیق را دارد یا خیر ؟ هر چند كه در ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی عنوان محكومیت در ماده ۲۵ كه شامل ۴ بند اول ماده اخیر الذكر می گردد ذكر نموده و این ابهام وجود دارد .


پاسخ :


كسی كه مجازات او به موجب حكم صادره از سوی دادگاه معلق شده است چنانچه در طول مدت مقرر در حكم ، مرتكب جرم جدیدی شود كه مستوجب محكومیت مقرر در یكی از بندهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد ، به محض این كه قطعیت حكم صادره در مورد جرم جدید اعلام شود می بایستس مطابق ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی ، دادگاهی كه حكم تعلیق مجازات سابق را صادر كرده است الغاء آن را اعلام دارد ، تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجراء شود .


**************************
تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس پس از اعتراض دادستان از جهت قلت مجازات .


سؤال :


دادستان به لحاظ قلت مجازات در اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها به حكم جزای نقدی دادگاه بدوی اعتراض نموده است . آیا دادگاه تجدید نظر می تواند جزای نقدی را به مجازات حبس تشدید نماید ، یا باید جزای نقدی را تشدید كند ؟


پاسخ :


تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مقرر داشته ، در احكام كیفری مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حكم بدوی را تشدید نماید ، مگر این كه دادستان از این جهت درخواست تجدید نظر نموده باشد . لذا ، در صورتی كه دادگاه تجدید نظر به لحاظ تجدید نظر خواهی دادستان از جهت قلت مجازات حكم دادگاه قبلی را نقض نماید ، مطابق بند ۲ ماده ۴ همان قانون پس از نقض رأی بدوی مجدداً به اصل دعوی رسیدگی و حكم مقتضی صادر می كند .


*****************************
اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم موضوع ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت كارآیی ندارد


 


سؤال


 آیا وجود ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم موضوع ماده ۳ كارآیی داردیا خیر؟


پاسخ :


نظر به این كه قانونگذار در جرایم مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون برخی از درآمدهای دولت اختیار تبدیل مجازات اصلی را به جزای نقدی به دادگاه داده در موارد اعمال ماده قانونی مزبور ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی كارآیی ندارد.


*********************
سابقه محكومیت حبس تعلیقی مانع استفاده فرد از آزادی مشروط می گردد


سؤال


با عنایت به این كه یكی از شرایط اساسی اعطای آزادی مشروط به زندانیان برابر ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی نداشتن سلبقه محكومیت به حبس می باشد آیا سابقه محكومیت حبس تعلیقی مانع از اعطای آزادی مشروط به محكومین حبس می گردد؟


پاسخ


با توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر كس برای اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس محكوم شده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكومیت قطعی می تواند با توجه به شرایط مذكور در مبحث آزادی مشروط زندانیان حكم به آزادی مشروط نماید،بنابراین در مواردی كه محكوم علیه برای بار دوم به مجازات حبس محكوم شود،نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما