آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۲۷
بازديد هفته: ۱۱۸
بازديد ماه: ۵۴۰
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۲۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مقالات حقوقي > حقوق محيط زيست > ۱۳۸۷/۰۲/۱۶
۴۰۷ بازدید
 
   

اقیانوس و آینده بشریت


مقدمه مترجم - خواننده عزیز ، بزرگترین واقعه قرنها در ده سال گذشته قرن ما به وقوع پیوسته است : كشف منابع عظیم مواد معدنی قابل استخراج در بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها ی جهان - تذكر چند نكته زیر این واقعیت را روشن می سازد :
۱- وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در دنباله فلات قاره ها و حتی در اعماق ژرف اقیانوسها امری است مسلم ۰ مقدار بسیار زیادی كلوخه های منگنز نیز در اعماق ژرف اقیانوس ها (به ویژه اقیانوس آرام و اقیانوس هند ) وجود دارد كه به آسانی می توان ار آن تقریبا كلیه انواع فلزات مهم را استخراج كرد.
۲- اهمیت این ذخایر به حدی است كه به قول كارشناسان پاره ای از آنها قرنها و قرنها پاسخگوی نیاز همه مردم روی زمین خواهد بود.
۳- چنانكه می دانیم سر و صدائی در باره این كشف بزرگ در مطبوعات جهان براه نیفتاد و در مقالاتی نیز كه گاهگاه درباره انرژی و مواد اولیه نوشته می شود غالبا اشارهای بدین منبع عظیم دریائی نمی شود : مثل این است كه دست اندر كاران امور مالی و اقتصادی در این باره سكوت را برجنجال ترجیح می دهند.
۴- با وجود این دولت های بزرگ دنیا و شركتهای وابسته به آنها در ظرف چند سال اخیر خود را از لحاظ وسائل فنی برای بهره برداری از منابع دریا كاملا آماده و مجهز نموده اند به وجهی كه شاید بتوان گفت امروز مساله ای حل نا شدنی در امر استخراج منابع وجود ندارد و عملا می توان از هر عمقی بهره برداری نمود.
۵- بدین سوال كه آیا استخراج این ذخایر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است یا نه گزارش دبیر كل سازمتن ملل متحد جواب مثبت می دهد (اسناد رسمی سومین كنفرانس ملل متحد درباره حقوق دریا - جلد سوم صفحه ۸ ) - بنابر پیش بینی های مبتنی بر ارقام و آمار این گزارش شركتی كه در سال ۳ میلیون تن كلوخه معدنی منگنز استخراج كند در صورتی نیز كه نیمی از عواید خالص خود را به سازمان بین المللی اعماق بدهد سالیانه سود خالصی برابر با ۳۶ درصد سرمایه گذاری خود خواهد داشت و حال آن كه در سال ۱۹۷۲ در امریكا سود متوسط سرمایه گذاری در معادن از ۴/
۱۰ تجاوز نكرده است. بدیهی است كه منافع سرمایه ای كه در استخراج نفت به كار رود از این هم زیادتر خواهد بود
۶- هم اكنون دولتها و شركتهای بزرگ در سراسر دریا ها و اقیانوسها به كاوش دریا و استخراج آزمایشی ذخایر آن مشغولند و شاید در این راه از مرحله آزمایش هم فراتر رفته باشند.
۷- درباره منابع حیوانی و نباتی دریا هم در این مدت تحقیقاتی شده است كه بدون شك روزی در بهبود وضع تغذیه مردم دنیا موثر خواهد بود.
۸- این مساله حقوقی نیز كه اعماق دریای آزادو ذخایر آن متعلق به كیست ، چه كسی باید این منابع را استخراج كند و منافع آن چگونه بین دولتها تقسیم شود در ۱۷اوت ۱۹۶۷ طی قطعنامه ای اعماق و منابع آن را میراث مشترك بشریت دانست ولی تنظیم و تنسیق سایر قواعد مربوط بدان را به تصمیم كنفرانسی بین المللی مركب از نمایندگان دولتهای جهان موكول نمود كه می بایستی كلیه اصول مربوط به حقوق دریا را مورد تجدید نظر قرار دهد.
۹- كنفرانس دریائی مزبور از سال ۱۹۷۳ تا كنون در پنج نشست (پنجمین نشست آن هم اكنون در نیو یو رك برگزار می شود ) كلیه مسائل مربوط به دریا را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است ولی هنوز در این زمینه موفق به انعقاد قرارداد لازم الاجرائی نشده است.
۱ - تصمیمات آینده این كنفرانس درباره دریا هر چه باشد این نكته مسلم است كه از این پس درك مفاهیم حقوق بین المللی عمومی دریا مخصوصا قضاوت درباره قواعد جدید آینده آن بستگی كامل و بی چون و چرائی با شناخت طبیعت فیزیكی دریا و خصوصیات دیگر آن دارد. به همین جهت است كه گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در نظر دارد به زودی درس جدیدی را با عنوان شناخت دریا یا اقیانوس شناسی در دانشكده دایر نماید. در مقاله زیر كه در حقیقت مقدمه ایست بر اقیا نوس شناسی و روی سخن آن با دانشجویان حقوق است مسائلی فقط مطرح می شود و فایده عمده آن این است كه دانشجو را در این مورد به تفكر و تجسس وامی دارد. آیا گاهی ما بر وجود زنجیره غذائی دریا و حیوانات و نباتات ذره بینی آن به ویژه باكتری ها ئی كه در اعماق ژرف املاح غذائی و ویتامین های ضروری برای زندگی این موجودات را تهیه می كنند خود به خود ما را به تفكر درباره مخاطرات احتمالی ناشی از استخراج بی رویه نفت و لوله های مكنده كلوخه های منگنز اعماق دریا وا نمی دارد ؟آیادر این صورت آزادی بهره برداری انفرادی و بی بند و بار در حكم جواز نابودی دریا و خشكی هر دو نیست ؟آیا وقتی دریافتیم كه دریا از لحاظ طبیعت عنصری است یكپارچه در نمی یابیم كه تقسیم آن عملی است غیر طبیعی و منافی با روش استفاده مطلوب ؟تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ۰
در جهانی متحرك و در تحول دائم جمعیت انسانی به آهنگی بیسابقه فزونی می یابد.
روزی ۷۵۰۰۰ كودك به دنیا می آیند: ۷۵۰۰۰ شكم اضافی كه باید سیر كرد- می
گویند در حدود سال ۲۰۰۰ عده ساكنان زمین به بیش از ۶ میلیارد خواهد رسید. این امر خاطر مردم و حكومتهای مسئول رفاه اجتماعی را بدون تمایز نژاد و ملیت به خود مشغول دشته است. چگونه ممكن است غذای كافی برای جمعیت های آینده كره خاكی را پیش بینی و تامین نمود ؟ شبح قحطی بر پاره ای كشور های كوچك و بزرگ سایه می افكند. باری ، میتوان تصور كرد كه بهره برداری كنونی از آبهای شیرین سطح زمین خواه یا ناخواه دیگر پاسخگوی نیاز مردم روی زمین نخواهد بود.یكصد چهل و نه میلیون كیلومتر مربع ( ۲/ ۲۹ درصد) از سطح زمین از آب بیرون است. فقط قسمتی از این خشكی مسكون می باشد: زیرا ارتفاع ، تندی سراشیبی : حرارت فوق العاده زیاد یاكم و درجه رطوبت یا خشكی انسان را از سكونت در پاره ای مناطق باز می دارد. بدیهی است كه در این صورت آدمی به سوی اقیانوسهاو دریاهای شور زمین كه منبع حیاتند روی می آورد. وقتی به نقشه دنیا می نگریم پهنه وسیع و آبی رنگی توجه ما را به خود جلب می كند. این قسمت نمودار توده اقیانوسها و دریاهائی است كه قاره ها و جزایر از آن سر بر آورده اند. این توده مایع مجموعه ای را تشكیل می دهد كه ۳۶۱ میلیون كیلومتر مربع یعنی ۸ ۷۰/كره خاكی را می پوشاند و دارای حجمی برابر با ۱۳۷۰ میلیون كیلومتر مكعب است. با آنكه این دریای بی كران كلیه عناصر تغذیه انسانی را در بر دارد و مخزن عظیمی از مواد معدنی به شمار می رود كوششی كه برای شناختن آن شده است در برابر مجاهدتی كه به منظور پیشبرد علوم مربوط به بهره برداری از خشكی صورت گرفته است سخت ناچیز است. با وجود این باید متذكر شد كه پس از جنگ دوم جهانی مطالعه درباره دریا رونق قابل ملاحظه ای یافته است. انسان قرن بیستم در بیان این واقعیت كه اطلاعات مادرباره اعماق اقیانوسها كمتر است آنچه درباره سطح ماه می دانیم تردید و تاملی به خود راه نمی دهد. اما همین انسان دریافته است كه پیش از اختراع یا تكمیل مسائل فنی قادر به بهره برداری از دریا نه تنها باید از فرآورده های آن به دقت صورت برداری كند بلكه ناگزیر است ماهیت محلهای بهره برداری از دریا را نیز مشخص و معلوم سازد. اقیانوس شناسان محیط دریا را با دقت علمی خاص و به منظور مشخص ساختن مراتب زیر مورد مطالعه قرار می دهند : منشاء دریا ، حدود آن ، ساخت آن از لحاظ زمین شناسی ، برجستیگیهای ناهموار اعماق ، روابط دریا با جو ، خواص فیزیكی و تركیبات شیمیائی آب دریا و موجودات گیاهی و حیوانی كه در دریا زندگی می كنند. در حقیقت اقیانوس شناسی جدید علم واحدی نیست بلكه كاربردی است از كلیه علوم برای شناسائی دریا - اقیانوس شناسی علوم مختلف و متنوع را به یاری می طلبد : از قبیل زمین شناسی ، ژئو فیزیك ، هواشناسی ، جغرافیا ، فیزیك ، شیمی ، ریاضیات عملی و زیست شناسی. در جریان چند دهه اخیر دولتها به خوبی در یافته اند كه باید قسمتی از بودجه خود را به پیشبرد مطالعه درباره اقیانوس شناسی تخصیص دهند و برای استخراج منابع حیرت انگیز دریاها نیز به تاسیس و تشویق مطالعات اقیانوس شناسی همت گمارند.موضوع عبارت ا ز آن است كه از اقیانوسها حد اعلای فراورده های معدنی و حیوانی را استخراج كنیم ۰ صید و شكار و جمع آوری گیاه و جستجوی حیوان و نبات در دریاو خشكی یكسان نیست.
در خشكی حیات صرفا وابسته بهوا فقط در باریكه نسبتا كم ارتفاعی از جو ، در سطح پوسته زمین و تا حد كمی در زیر و زبر آن تجلی می كند. برعكس موجودات زنده دریا حجم آب را در سه بعد یعنی از سطح تا عمق ده كیلومتری آن در بر گرفته اند. اعماق دریا را جز در نواحی ساحلی كم عمق به چشم نمی توان دید. امروز ممكن است به دستیاری دوربینهای تكامل یافته از موجودات زنده اعماقی كه در تاریكی محض به سر می برند عكسبرداری كرد. تا چندی پیش كاوش دریا به منظور دست یافتن به ذخائر آن كور كورانه صورت می گرفت. امروز آدمی با به كار گرفتن تكنیكهای خاص شناسائی بر كشتی های تخصصی یا زیر دریائی هائی كه روز به روز تكامل بیشتری می یابد سوارشده سطح دریا و اقیانوسهائی را می پیمایند كه پیش از این عبور از آن به علت فقدان اكسیژن امكان پذیر نبود. آنچه را این مردم از مسافرت دریائی به خشكی
آوردند در سكوت آزمایشگاههای خود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با مقایسه نتایج حاصله از همین آزمایشهاست كه برنامه ریزی توسعه علمی به مقیاس جهانی تحقق می پذیرد. عظمت وسایلی كه در این راه به كار می رود ایجاب می كند كه كلیه ملل متمدن در این زمینه با یكدیگر صادقانه همكاری كنند. دانشمندان همه كشورها باید به یكدیگر كمك كنند ، به مبادله اطلاعات و نتایج تحقیقات خود بپردازند ، از پراكنده ماندن كوششهای خود بپردازند و در عمل مشتركی استوار بربرنامه ای مشخص شركت جویند.
ایجاد شورای بین المللی به منظور كاوش دریا در سال ۱۹۰۲ حاكی از شناسائی خصیصه بین المللی اقیانوس شناسی است. این سازمان كه مقر آن در كپنهاك است ملل مختلف شمال اروپا را به گرد هم آورده است. قلمرو فعالیت سازمان مزبور عبارتست از دریای شمال و دریاهایای مجاور آن همچنین قسمتی از اقیانوس اطلس كه سواحل اروپائی و افریقائی شمال استوا را در بر می گیرد. دو سازمان بزرگ یونسكو تغذیه و خواربار جهانی با كمك مالی و تشویق خود در مقیاس جهانی تحقیقات در علوم مربوط به دریا و صید گاههائی را كه كمتر مورد كاوش قرار گرفته اند توسعه می بخشند. اخیرا دو سازمان بین المللی دیگر نیز كه هدف آنها مطالعه آبهای شور است تاسیس شده است : یكی كمیسیون اقیانوس شناسی بین المللی وابسته به یونسكو و ناشی از حكومتها و دیگری سازمانی علمی و مستقل منشعب از شورای بین المللی اتحادیه های
علمی. این كمیته ماموریت یافته است كه با همكاری چندین كشور مجهز به كشتیهای متعدد برنامه درازمدتی راجع به تحقیق در اقیانوس هند تهیه كند و به موقع اجرا بگذارد. مشروعیت این كار مشكل و در دست اجرا كه مربوط به آتیه منطقه وسیعی از كره خاكی خود به خود توجیه می شود. سطح اقیانوس هند كه تا كنون به خوبی شناخته نشده است ۱۴ درصد سطح زمین است و در كنار آن كشورهای استوائی و زیر استوائی متعددی قرار گرفته اند كه به علت تراكم وازدیاد جمعیت مجموعا" یك چهارم جمعیت دنیا را تشكیل می دهند. مردم كه خود نیز گاهی دستخوش حركات آب دریا شد ه اند بر عمل دریا به وسیله امواج و جزر و مد آن آگاهی دارند و از دوره باستانی نیز تا كنون ضمن مسافرتهای خود به وجود جریانهای دریائی افقی و عمودی (صعودی و نزولی ) پی برده اند. بشر از دیرباز دریافته است كه اقیانوسها یا به عبارت دیگر عوامل تنظیم كننده حرارت جو به وسیله یك سلسله جریانهای خود تاثیر به سزائی در آب و هوای اقلیم های زمین دارند. آیا این جریان گلف استریم نیست كه كشت پاره ای سبز یهاو درختان میوه زودرس را در ناحیه برتانی امكان پذیر می
سازد؟
- اگر جریان آب گرم گلف استریم وجود نداشت دریاها و خشكیهای شمال اروپا (به علت عرض جغرافیائی خود ) پوشیده از یخ و رودخانه های آن نیز منجمد بود. انسان از اثر چرخش زمین بر روی جریانهای بزرگ دریائی بی اطلاع نبوده است. جریانهای مزبور در نیمكره شمالی در جهت عقربك ساعت و در نیمكره جنوبی در جهت مخالف آن دور می زند. از طرف دیگر جریانهای عمودی ( ۱ ) به ساحل برخورد می كنند و بدین طریق آب اعماق دریا را كه محتوی املاح معدنی ضروری بر این تغذیه و زندگی گیاهان ذره بینی مواج است به سطح دریا می برند. این جریان دربعضی جاها موجب تكثیر فوق العاده موجودات زنده و بالنتیجه تراكم و تمركز توده های عظیمی از ماهیان می شود. امواج اقیانوسها در شكل دادن به سواحل موثرند و نوسانات مد دریاها انرژی مكانیكی و نیروی محركه ای (زغال آبی ) به وجود می آورد كه به انرژی مكانیكی مبدل می شود. علاوه بر این در دریاهای گرم حرارت آب از سطح دریا به طرف پآئین متدرحا كاهش می یابد تا در عمق دریا در حدود۴ درجه سانتیگراد ثابت بماند. بر اساس وجود همین اختلاف درجه حرارت آب دریاست كه آقایان م ۰ م ۰ ژ۰ كلود و بوشرو روش خاصی را برای كسب نیروی محركه از آب دریا تعبیه و تجویز
نموده اند. جریانهای دریائی آب گرم و سرد اثر به سزائی بر حرارت جو دارند و آب و هوا ، نیرو و جهت سیر باد ، جهت گرایش گردبادهای طوفانی و بالنتیجه اقتصاد مناطق
مختلفه كره زمین را به نحو سازنده ای تحت تاثیر قرار می دهند. انسان سعی می كند كه از منابع آلی و غیر آلی پراكنده در اقیانوسها استفاده كند. این منابع یا تجدید پذیرند (مانند املاح و مواد معدنی محلول و موجودات زنده ) یا تجدید ناپذیر ( مانند نفت انباشته در زیر كف دریاها ) ۰ آب دریاها عملا" كلیه عناصر طبیعی شنتاخته شده را در بر داردواز این لحاظ بنحو مداوم از چند جا مایه میگیرد: صعوداملاح طبقات زیرین بسطح دریا ، نزولات آسمانی ، مواد معدنی و فضولات غیر آلی كه از راه رودخانه ها به دریا می ریزند. مواد ناشی از انفجارهای هسته ای و فضولات رادیو اكتیفی كه بدریا ریخته میشود مندرجا" آنرا آلود میكند. آب اقیانوسها را میتوان بزرگترین مخزن مواد معدنیكره زمین بشمار آورد زیرا محتوی تقریبا" كلیه عناصر شیمیائی شناخته شده می باشداین عناصر حل شده در آب عناصر اصلی و مشكله دریا بمشار میرود و شورای آب دیا نیز ناشی از وجود همین عناصر است. بسیاری از اجسام دیگر نیز كه میتوان آنها را عناصر فرعی نامید در آب دریا گاه بمقداری بسیار ناچیز وجود دارد (طلا- نقره ۰ رادیوم - كبالت - مس - آهن - سیلیس - مانیزم - پطاس - برم و منگنز) – معذلك نقش این موارد از لحاظ زیستشناسی و حتی از لحاظ اهمیت صنعتی ممكن ( مخصوصا" طلا) بدون سرمایه های كلان امكان پذیربود این امر اقتصاد جهان را در هم میریخت
- خوشبختانه مقدار این فلز (طلا) در آب دریا بقدری ناچیز است كه امورز با وجود تحقیقات عمیقی كه در این زمینه انجا میگیرد هنوز روش مقرون بصرفه ای برای استخراج آن نیافته اند. (۱) در طول قرنهای متمادی بعضی املاح بصورت توده های عظیم رسوبی مستقیما" دردسترس استفاده مردم قرار گرفته است : از قبیل كلرور دوسدیم (نمك آشپزخانه فرآورده كنار دریا یا معدن ) ۰ برخی املاح دیگر دریا نیز كه از پاسخگوی نیازهای حیاتی آدمی میباشد بطور مستقیم در اختیار استفاده كنند گاه قرا میگیرد: مثلا" ید وبرم و بیكربنات دوسود را میتوان در خاكستر جلبك های محروقه یافت. همچنین كلیسیم سنگنی را نیز از لایه های آهكی مترشح بوسیله پاره ای نرمتنان استخراج میكنند. آب دریا منبع حیات است.با وجود این گاه اتفاق می افتد كه چون از فراز كشتی به سطح دریا نگاه كنیم در آب آبی رنگ عمیقی كه خالی از هر چه می نماید اثری از حیات نمی یابیم ۰معذالك اگر توری نازك و بسیار ظریفی را همچون دامی به دریا افكنیم بر سطح آن غباری مركب از میلیون ها دانه های ذر ه بینی خواهیم یافت كه هر یك از آنها گیاه كوچكی است كه به چشم دیده نمی شود. در اقیانوس نیز ما نندخشكی بهار فصل نو زیستی است. با وجود این فصول هیچ تاثیری بر موجوداتی كه به زندگی در اعماق ژرف و مرموز خو گرفته اند ندارد. جز پرتو فسفری پاره ای
حیوانات درخشنده نور دیگری بدین قلمر و راه ندارد و تاریكی مطلق و دائمی بر آن حكومت می كند. گوشتخواران و گوشت و گیاهخوارانی كه در اعماق ژرف زندگی می كنند یكدیگر را می بلعند یا از اجساد و فضولاتی كه از سطح دریا به طرف اعماق سرازیر می شود سد حوع مینمایند. در فصل بهار املاح معدنی و غذائی كه هنگام زمستان در آبهای عمیق و گرم دریا جمع شده است به سطح دریا صعود میكند و موجب جنب و جوش حیات در طبقات سطحی آب می گردد. هنگامیكه طبیعت در خشكی بیدار می شود ، شاخ درختان جوانه می زند و دانه در دل خاك سبز می گردد گیاهان و حیوانات ذره بینی دریا به شدت تكثیر می یابد. مراحل تولید مثل و نمو این موجودات بر حسب عرض جغرافیای متفاوت است. در نواحی گرم استوائی تولید مثل این موجودات به حدی سریع است كه در لحظه ای از زمان كه در آبهای سرد قطبی یك نسل به وجود می آید در این نواحی چندین نسل پی در پی ممكن است به وجود آید. توده های عظیم سبز و زرد و قرمز و قهوه ای رنگ چراگاه حیوانات گیاهخواری میشود كه خود نیز طعمه گوشتخواران دریا می گردند. این منبع حیات دائمی در فصل گرما رفته رفته كاهش می یابد.گاه سرمای زمستان نیز تولید مثل این موجودات یك سلولی را تقریبا" به كلی متوقف می سازد. با وجود این آب اقیانوس همیشه و عده ای از حیات در خود دارد كه یا افزا یش حرارت و نور در بهار آینده به تحقق می پیوندد. بدین طریق دور فصول شروع میشود. بین زنجیزه غذائی حیوانات دریائی و خشكی تفاوتی وجود دارد.در خشكی این زنجیره متضمن ۴ مرحله می باشد :گیاهان تحت نفوذ نور قرار می گیرند و به تولید مواد آلی می پردازند - حیوانات گیاهخوار از این مواد تغذیه می كنند و خود نیز طعمه بعضی حیوانات گوشتخوار و سر انجام انسان می گردند. سپس باكتری فضولات و اجساد كلیه
موجودات زنده را تجزیه می كنند و مواد ناشی از این تجزیه به كار پیدایش و نمو گیاهان دیگر می رود.
در قلمرو دریائی زنجیره مزبور پیجیده تر است - در این جا عده بسیاری از گیاهان ذره بینی مواج جای نباتات زمین را میگیرند عده زیادی از حیوانات ذره بینی مواج از این گیاهان تغذیه میكنند پاره ، ای از این حیوانات گوشتخوار طعمه حیوانات بزرگتر میشوند: مثلا" بعضی حیوانات ذره ، بینی مواج ، حیواناتی كه بین دو آب شنا میكنند و حیواناتی كه در عمق دریازندگی می نمایند-سپس گوشخورانی به قد و جثه های مختلف (از قبیل ساردین و ماهی روغن و نهنگ ) از این انواع مختلف و متنوع تعذیه میكنندوخود نیز طعمه گوشخوران دیگری میگردند ( از قبیل ماهی كوسه وسگ آب ) و بالاخره انسان - سرانجام باكتری ها و فضولات واجساد تمام گیاهان و حیوانات را تجزیه كردهخ عناصر سااده و ضروری برای زندگی نباتات وحیوانات ذره بینی مواج را بدین طریق تهیه می نمایند.
موجودات دریائی از نباتات ذره بینی مواج گرفته تا نهنگ غول پیكر در تغذیه بشر و رفاه زندگی وی موثرند- جلبك های بزرگ دریا بعنوان كود زراعتی وعلوفه چهار پایانو حتی غذای مردم ساحلی و جزایر مورد استفاده قرار میگیرد- ازاین گیاهان پاره ای مواد نیز كه در داروسازی بكار میروند استخراج میشوند: از قبیل آلژین : آگار آگار و كاراقنین ومواد قندی. انسان بعضی حیوانات دریائی را بمنظور تغذیه
یا تزیین یا تهیه تن پوش شكار یا صید میند: از قبیل نهنگ ، سگ آبی ، كوسه ماهی ، لاك پشت ، همار ، خرچنگ ، میگو ، صدف ، اسفنج ومرجان ۰ همچنین آدمی برای ارضای شكم پرتسی یا خودنمائی به پرورش صدف خوراكی و صدف مرواریدمی پردازد. بقایای كلیه حیوانات و نباتات دریائیبقعر دریا فرو میرود و در بستر آن انباشته میگردد. این مواد آلی تجزیه میشود ودرشرایط میعنی باكتری ها آنرا به فرآورده های غنی از لحاظ ئیروژن هیدروكربور از نوع نفت مبدل میسازند- در عصر حاضر محققین درپی آنند كه از روغنهای هیدروكربور برای تغذیه دامها پروت ئین استخراج نمایند. برای تعیین باروری توده های نخست باید كیفیت موجودات دریائی رامشخص نمود. سپس لازم است از لحاظ كمیت مقدار قابل استخراج هر یك از موجودات گیاهی و نباتی موجود در زنجیره غذائی را تعیین نمود: از قبیل املاح غذائی ، باكتری ها ، گیاهان ذره بینی مواج ، گیاهان بزرگ ، ماهی هائی كه از موجودات ذره بینی تغذیه میكنند ، حیوانات ماهی خوار و گشخوار و بالاخره خود انسان - پس از آنكه در این باره شناسائی كامل حاصل شد آدمی باید اقیانوسها را مورد بهره برداری منطقی قرار دهد. بهمان طریق كه امروز به پرورش دف می پردازیم در آینده به پرورش انواع موجودات دریائی كه بازده بیشتری دارند خواهند پرداخت ولی در انجام اینكار باید از
اشتباهی كه نیاكان ما در طول تاریخ وتمدنهای گذشته در امر زراعت زمین مرتكب شده اند اجتناب كنیم ۰ در عصر حاضر سعی وكوشش ما بر آنست كه برای زمین هائی كه بعلت تك كشتی مداوم قوت خود راز دست داده اند همچنین برای نازك شدن قشر زمین بعلت انهدام جنگلها و پوشش گیاهی چاره ای بیاندیشیم ۰ بمنظور تامین داوام صید بایداز لحاظ اقتصادی حد مطلوب یك بهره برداری منطقی را مشخص ساخت - روز به روز عده زیادتری كشتی هایتخصصی برای صیدو شكار پستانداران وماهیان و بی مهرگان خوراكی اقیانوسها را زیر پا می گذارند - بدین طریق به نحوی روز افزون به پرداشت بیتشری پروتئین در صیدگاههای روزبروز وسیعتر می پردازیم - راست است كه كفته اند دریا پایان ناپذیر است - مغذلك ذخحائر عظیم غدائی آن باید بوجهی مودر بهره برداری قرار گیرد كه برداشت ما از امكان تجدید ذخیره معمولی آن تجاوزنكند باید بوجهی عمل كرد كه حیوانات دریا بتوانند بر اثر تكثیر ونمو خودعناصری را كه بعلت مرگ و میر طبیعی و صید از میان رفته اند جبران كنند. صنعتی كردن صید بمنظور صرفه جوئی در هزینه تولید باید درحدود منطقی بهره
بردرای از منابع متوقف گردد- بهره برداری افراطی و خارج از حد موجب كاهش یافتن حیوان و گیاه دریا ونقصان برداشت بناگزیر باید به طعم وهضم غذاهای نوظهورعادت كنند: حب ویتامینی ساندویج های مختلف فراهم شدهاز نباتات و حیوانات ذره بینی مواج دریا ، شیرینی های آمیخته به پروتئین های ویتامین دار ناشی ازنفت – بشری كه دائما" افزایش می یابد باید برای ادامه زندگی مبارزه كند- روزی و رفاه مردم از جمله مسائل مهم رهبران امروز دنیاست دانشمندان همواره در صدد جستجوی راه فنی نوینی برای استفاده از اقیانوسها میباشند. باید بازده صیدگاهها را زیاد كرد ، حد اعلای مواد غذائی را از گیاهان و حیوانات كوچك و بزرگ دریا بدست آورد. منابع معدنی را كه گاه بحالت خالص یافت میوشداستخراج كرد وحتی آب دریا
را برای مصرف انسان و آبیاری مناطق بایر تقطیر نمود .

نوشته : دكتر ا. ل لو ترجمه : دكتر سیدی (حسین )

فهرست
۱- مترجم : به نظر میرسد كه در عبارت فوق بر اثر اشتباهی چاپی حریانهای عمودی به غلط به جای جریانهای افقی آمده باشند. علت این امر آن است جریان عمودی بر اثر سرد شدن و بالنتیجه سنگین شدن آبهای سطحی و فرو رفتن به اعماق و راندن آبهای اعماق به طرف سطح دریا بوجود می آید. بدیهی است كه در این صورت نیازی به برخورد به لبه ساحل ندارد تا بدینوسیله منحرف شود واملاح طبقات زیرین را به سطح دریا صعود دهد. بر عكس این جریانهای افقی عمیق دریا است كه در مسیر خود گاه با ارتفاعات آستانه فلات قاره برخورد می كند و به سطح دریا منحرف میگردد و بدین طریق املاح غدائی را (نیرات ها: فسفات هاو ویتامینهای تهیه شده به وسیله باكتری ها) در طبقات سطحی آب در اختیار گیاهان ذره بینی مواج قرار میدهند.

۱- مترجم : دراینجا ذكر ایننكته ضروری است كه در مناطق عمیق و بسیار گرم دریای سرخ یعنی جائی كه آب تقریبا" راكداست آبدریا متضمن بعضی فلزات از قبیل روی و سرب و مس و نقره و طلا میباشد: با غلظتی هزار تا پنجاه هزار برابر غلظت معمولی بدیهی است كه در اینصورت بهره برداری محلولهای غلیظ طلا یا نقره از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه میباشد.


منبع:
مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي 1355/09/00 19


نام
پست الکترونيک
پيام شما