آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
۱۷۸ بازدید
 
   

دادستان می تواند از رأی غیابی درخواست تجدیدنظر نماید .


شماره و تاریخ نظریه  : ۱۰۷۸/۳۴/۷ – ۲۳/۱۲/۸۲


سؤال :


الف : آیا دادستان حق اعتراض نسبت به رأی غیابی را دارد یا خیر ؟ در صورت داشتن حق اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه صادركننده حكم می   باشد یا دادگاه تجدیدنظر؟


نظریه كمیسیون :


اگر رأی غیابی دارای ایراد و اشكال قانونی باشد و وفق مقررات صادرنشده باشد، دادستان ظرف مهلت قانونی می تواند از رأی مزبور درخواست تجدیدنظر نماید .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما