آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
۱۸۲ بازدید
 
   

در صورت طرح شكایت یا گزارش جرایم توسط قسمتهای مختلف یگان، موضوع حمایت قضایی نمایندگان حقوقی یگان از مرتكب جرم ،منتفی است .


شماره وتاریخ نظریه : ۳۵۱۰۳/۸۵/۳۴/۷- ۱۶/۵/۸۵


سؤال :


با عنایت به تبصره یك ماده واحده قانون حمایت قضایی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، كه حمایت قضایی را شامل كاركنانی كه دستگاه دولتی از آنها شاكی می باشد ندانسته است، به سؤالات زیر پاسخ دهید :


الف- در چه مواردی دستگاه دولتی شاكی محسوب می شود ؟


ب- پرونده هایی كه توسط واحد بازرسی و یا حفاظت اطلاعات دستگاه دولتی تحت عنــــوان اخذ رشوه ، تبانی یا قاچــاق و . . . به مرجع قضایی اعلام می شود، آیا از طرف اداره حقوقی همان یگان قابل حمایت قضایی است ؟


ج- تشخیص اینكه یگان دولتی از متهم شاكی است یا خیر ، با مقامات یگان مربوط است یا مرجع قضایی ؟


نظریه كمیسیون :


۱- با عنایت به ماده (۷۸) ق.م.ج.ن.م، و سایر مقررات قانونی، دستگاههای دولتی و یگان های نیروهای مسلح به عنوان اعلام كننده و گزارش دهنده جرم تلقی می شوند و در فرض سؤال، با عنایت به ماده (۹) ق.آ.د.ك، ۱۲۹۰ و ماده (۹) ق.آ.د.ك، ۱۳۷۸ چنانچه دستگاه دولتی و یگان های نیروهای مسلح در اثر وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شوند و آن را مطالبه نمایند شاكی خصوصی محسوب می شوند .


۲- با عنایت به اینكه مجموعه قسمت های مختلف یك یگان نظامی اعم از فرماندهی، حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی، بازرسی و . . . حكم سازمان واحد را دارند و هریك به نحوی حسب شرح وظایف قانونی عهده دار انجام مأموریت های محوله و صیانت از حقوق یگان می باشند، بنابراین، طرح شكایت یا گزارش جرایم به مراجع قضایی توسط هریك از قسمت های اشاره شده به منزله اعلام آن از طرف مجموعه یگان نظامی تلقی می شود، كه با این توصیف، موضوع حمایت قضایی از مرتكب، در فرض سؤال، توسط نماینده حقوقی یگان به لحاظ شاكی بودن دستگاه متبوع منتفی می باشد .


۳- با عنایت به تصریح ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از كاركنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ناظر بر ماده (۶) آیین نامه مزبور* ، مقام تشخیص شاكی بودن یگان و ارتباط دعوا با وظایف شخص متقاضی حمایت قضایی، بالاترین مقام دستگاه متبوع است كه وی می تواند این اختیار را به مدیر یا مدیران همان دستگاه تفویض نماید .
 


*- ماده (۱۲)- چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی ( شروع و یا در اثنای آن ) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شكایت دستگاه های دولتی مذكور در ماده (۳) این آیین نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد. تشخیص این امر به عهده مقامهای موضوع ماده (۶) این آیین نامه می باشد .


 ماده (۶)- مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی بالاترین مقام دستگاه متبوع قضایی می باشد.


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما