آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
۱۷۹ بازدید
 
   

رسیدگی غیابی به بزه فرار از خدمت مستمر برخلاف قانون است .


سوال:
در خصوص اتهام فرار از خدمت تعدادی از متهمان بدون این كه فرار آنها منتهی به دستگیری یا مراجعت شده باشد، پرونده های مربوط با كیفرخواست غیابی به دادگاه ارسال، دادگاه نیز با وجودی كه فرار آنها استمرار داشته با استناد به مواد قانونی مربوط مانند مواد (۵۹ و ۶۰) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حكم محكومیت غیابی آنها را صادر و پرونده ها را به اجرای احكام ارسال نموده است. حال، دادسرا در رابطه با پرونده های مزبور به جهت این كه مواجه با اشكال حقوقی و قانونی نباشد، چه اقدامی می تواند انجام دهد؟


نظریه شماره ۷/۳۴/۸۹/۵۷۳۱۸ - ۱۳۸۹/۱۱/۲۳
با عنایت به مواد (۲۷۳) و (۳۱۵) قانون آیین دادرسی كیفری و قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی رسیدگی غیابی به جرم فرار از خدمت به استثناء مواردی كه فرار از خدمت استمرار داشته و دستگیری یا مراجعت متهم در مجازات متهم مؤثر باشد با رعایت مقررات و تشریفات مربوط امكان پذیر است، اما در مواردی كه دستگیری یا مراجعت متهم در تعیین مجازات موضوعیت دارد (مانند مواد ۵۶، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴ ق.م.ج.ن.م) بدون مشخص شدن وضعیت دستگیری یا مراجعت، عملاً امكان تعیین مجازات برای متهم مقدور نیست، لذا در این موارد رسیدگی غیابی در دادسرا و دادگاه ممكن نمی باشد. بنابراین در فرض سوال، رسیدگی غیابی توسط دادسرا و دادگاه به لحاظ استمرار فرار بر خلاف مقررات قانونی می باشد و آراء صادره با توجه به مشخص نبودن نحوه ابلاغ توسط دفتر دادگاه حسب مورد از طریق واخواهی یا تجدید نظر خواهی محكوم علیه و یا تجدید نظرخواهی دادستان برابر مقررات قانون تجدید نظر احكام قابل نقض توسط مراجع ذی صلاح می باشد.

منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما