آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۵
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
۱۳۹ بازدید
 
   

رسیدگی مجدد به موضوعی كه قبلاً در خصوص آن رأی قطعی صادرشده است فاقد وجهه قانونی است .


شماره و تاریخ نظریه : ۹۱۰/۳۴/۷ – ۱۲/۸/۸۳


سؤال :


پرونده ای در تاریخ ۱۷/۷/۸۱  جهت ضبط وثیقه از دادگاه به دادسرا ارسال و در تاریخ  ۱۸/۸/۸۱ دستور ضبط وثیقه ازطرف معاون دادستان صادر و درتاریخ۱۲/۱۰/۸۱ بدل پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذارازسوی شعبه دوم بازپرسی به دادگاه ارسال كه به شعبه اول دادگاه نظامی یك ارجاع می شود، مجدداً بدون توجه به سابقه قبلی درتاریخ ۱۲/۵/۸۲ یك بدل دیگر از پرونده جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار به دادگاه ارسال كه به شعبه دوم دادگاه نظامی یك ارجاع می شودكه شعبه دوم دادگاه نظامی یك برابر رأی قطعی مورخ ۴/۶/۸۲ اعتراض وثیقه گذار را رد و شعبه اول دادگاه نظامی یك نیزبرابررأی قطعی مورخ ۱۰/۱۰/۸۲ اعتراض وثیقه گذار را به لحاظ فوت متهم وارد و دستورضبط وثیقه را فك نموده است. حال كدام یك از آرای مزبــوركه بدون اطلاع ازسابقه صادرشده است، معتبر و لازم الاجراء می باشد ؟


نظریه كمیسیون :


رأی نخست كه براساس ارجاع و بنابرتكلیف دادگاه به رسیدگی وفق مقررات صادرشده صحیح و لازم الاجراء می باشد؛  لكن رأی دوم كه پس از اعتبار امر مختومه صادرشده باعنایت به ملاك ماده (۴۳۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی*، اثری برآن مترتب نیست وبایستی نقض شود .
 


*- ماده (۴۳۹)- اگر جهت ادعای دادرسی مغایرت دوحكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی خواهد بود .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما