آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۸
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
۱۳۴ بازدید
 
   

در محاكمات جنایی، دادگاه با حضور دادستان یا نماینده او تشكیل می شود .


شماره و تاریخ نظریه : ۱۴۳۲/۳۴/۷ – ۱۹/۱۱/۸۳


سؤال :


با توجه به ماده (۲۵) فصل ششم ق.آ.د.ك ۱۳۳۷*، در ارتباط با تشكیل محاكم جنایی، آیا حضور دادستان یا جانشین یا نماینده وی در جلسات دادرسی دادگاههای نظامی الزامی است یا اختیاری؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به ماده (۲۵) فصل ششم ق . آ . د . ك ،مصوب مرداد ۱۳۳۷، در محاكمات جنایی دادگاه با حضور دادستان یا نماینده او تشكیل می شود .
 


*- ماده (۲۵)- رسیدگی به ترتیب ذیل خواهد بود :


۱-      تحقیق از متهم دایر بر اینكه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه ؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می شود .


۲- استماع اظهارات دادستان یا نماینده او و شهود و اهل خبره ای كه دادستان معرفی كرده است .
۳- استماع اظهارات مدعی خصوصی و شهود و اهل خبره ای كه مدعی خصوصی معرفی كرده است .
۴- استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره كه متهم یا وكیل او معرفی می كند .
۵- رسیدگی به آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكیل متهم .
۶- رسیدگی به دلایل جدیدی كه بعداً به محكمه از طرف متهم یا وكیل او تقدیم می شود ( در صورتی كه رسیدگی به دلایل جدید مؤثر در قضیه باشد . )
رئیس دادگاه مكلف است خلاصه اظهارات طرفین دعوی و عین اظهارات یك طرف را كه مورد استناد طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعكس كند و هرگاه دادستان مجدداً اجازه نطق بخواهد به متهم یا وكیل او نیز اجازه داده می شود ولی این اجازه به هریك از طرفین بیش از یك بار داده نخواهد شد و پس از خاتمه مذاكرات، رئیس یك بار دیگر به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وكیل او اجازه صحبت داده و رسیدگی را ختم می كند .


منبع:
imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما