آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۰۸
۱۳۰ بازدید
 
   

پس از ارسال پرونده به دادگاه، مرجع مزبور چنانچه موضوع را مشمول عفو بداند، باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید


شماره و تاریخ نظریه  : ۱۳۲۷/۳۴/۷- ۲۹/۱۱/۸۴


سؤال :


تعدادی از پرونده های فرار از خدمت سربازان وظیفه مربوط به قبل از سال ۸۱ كه با كیفرخواست غیابی به دادگاه ارسال و مجدداً جهت دستگیری به دادسرا اعاده شده اند، مشمول عفو سوم خرداد سال ۸۴ مقام معظم رهبری می گردند. حال در مورد این كه آیا در خصوص پرونده های مذكور باید در دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادرشود یا در دادگاه، اختلاف نظر وجود دارد، لطفاً ارشاد فرمایید .


نظریه كمیسیون :


بـــــا عنایت به تبصره ماده (۳۱۲) ق. آ. د. ك، ۱۲۹۰، و بند «۱» ماده (۱۴) قانـــون تشكیل محاكم جنایی*، پس از صدوركیفرخواست در صورتی كه قرار رفع نقص توسط دادگاه صادر و پرونده جهت تكمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شود، دادسرا مكلف به انجام تحقیقات مورد نظر و عودت پرونده به دادگاه بوده و مجاز به صدور قرارموقوفی تعقیب نسبت به موضوعی كه قبلاً در مورد آن كیفرخواست صادر نموده است ، نمی باشد. بنابراین پس از ارسال پرونده به دادگاه، مرجع مزبور چنانچه موضوع را مشمول عفو بداند برابر مقررات مواد قانونی مذكور باید قرار موقوفی تعقیب صادر نماید .
*-  ماده (۱۴)- پس از وصول اعتراضات و انقضاء مهلت مدیردفتر پرونده را به دادگاه ارسال می دارد. رئیس دادگاه جنایی پرونده های  واصله را به نوبت تاریخ وصول بین هریك از مستشاران دادگاه جنایی توزیع می نماید، مستشار مذكور حداكثر ظرف ده روز گزارش مبسوط اتهام و دلایل و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می نماید .


رئیس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتی اداری دادگاه را در صورت اقتضاء با حضور دادستان یا قائم مقام او و با حضور متهم یا وكیل او تشكیل و راجع به گزارش عضو محقق با توجه به اوراق پرونده رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی و به قرار ذیل اقدام می نماید :


۱-    در صورتی كه تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقایص را صادر و پرونده را برای اقدام به وسیله دادستان استان نزد بازپرس می فرستد كه پس از انجام دستور هیأت مقدماتی دادگاه بدون اظهار نظر اعاده كند . هرگاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنایی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید .
۲-    در صورتی كه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد یا متهم از جهت گذشت شاكی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر می نماید در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد می گردد .


منبع:
www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما