آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۰۸
۲۱۹ بازدید
 
   

عدول از گذشت در امور كیفری مسموع نمی باشد


شماره و تاریخ نظریه : ۳۴۹۵۵/۸۵/۳۴/۷- ۱۴/۵/۸۵


سؤال :


شخصی در خصوص ایراد ضرب منجر به پارگی گوش وی، برابر صورتجلسه تنظیمی در یگان نسبت به ضارب اعلام رضایت نموده، لكن در تحقیقات دادسرا و دادگاه ضمن اعلام شكایت ، اظهارنموده كه رضایت وی در یگان مشروط بوده است، لیكن دادگاه درخصـوص شكایت مشارالیه به لحاظ اعلام رضایت در یگان قرار موقوفی تعقیب صادرنموده كه نامبرده به قرار صادرشــده اعتراض كرده است.حال، آیا اعلام رضایت در یگان می تواند ملاك صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه باشد یا خیر؟


نظریه كمیسیون :


با عنایت به مقررات ماده (۲۳) ق.م.ا ، عدول از گذشت در امور كیفری مسموع نمی باشــد، اعم از اینكه گذشت شاكی نزد ضابطان به عمل آمده باشد یا در مرحله دادسرا و یا دادگاه، به شرطی كه منجز باشد و گذشت مشروط و معلق قابل ترتیب اثر نیست.


منبع:
www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما