آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۹/۰۸
۱۳۴ بازدید
 
   

در صورتی كه یگان های نیروهای مسلح مستقیماً از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شوند، به عنوان شاكی خصوصی حق اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای مراجع قضایی را دارند .


شماره و تاریخ نظریه  : ۳۹۱۷۹/۸۵/۳۴/۷- ۲۵/۷/۸۵
سؤال :
آیا یگان اعلام كننده جرم، حق اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد صادرشده نسبت به متهم را دارد یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


اشخاصی كه حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء وتصمیمات مراجع قضایی نظامی را دارند در مواد (۱۱) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها* مصوب سال ۷۲ و (۱۷۱) ق. آ. د. ك، ۱۲۹۰، احصاء شده اند، و با توجه به اینكه لفظ  ( اشخاص ) قیدشده در مواد قانونی مزبور اعم از شخص حقیقی و حقوقی می باشد و یگانهای نیروهای مسلح نیز از جمله اشخاص حقوقی محسوب می گردند، در مواردی كه به واسطه وقوع جرمی یگانهای نیروهای مسلح مستقیماً متحمل ضرر و زیان و خسارت می شوند و آن را مطالبه می نمایند به عنوان شاكی خصوصی برابر مقررات مواد قانونی مزبور حق اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء مراجع قضایی را دارند، لكن در مواردی كه جرایم كاركنان تحت امر خود راكه مستقیماً منجر به ایراد خسارت به یگان نشده و صرفاً دارای جنبه عمومی می باشند گزارش می نمایند عنوان شاكی بر آنها صدق نمی كند و فقط به عنوان گزارش دهنده تلقی و حق اعتراض نسبت به آراء و تصمیمات مراجع قضایی را ندارند .
*- ماده (۱۱)- در موارد مذكور در ماده قبل اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر را دارند :


۱- در مورد احكام حقوقی :


محكوم علیه یا نماینده قانونی یا قائم مقام او مانند : وارث، وصی، انتقال گیرنده كه از رأی دادگاه متضرر می شود .


۲-در مورد احكام كیفری :


الف- محكوم علیه یا نماینده قانونی او .


ب- شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان .


ج- دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانونی .


۳- در مورد قرارها :


هریك از طرفین دعوا كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .


منبع:
www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما