آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۷/۰۶
۱۹۲۸ بازدید
 
   

با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، از قرار وثیقه رفع اثر می شود و وثیقه گذار دیگر مسئولیتی نخواهد داشت


شماره و تاریخ نظریه  : ۳۷۲۵۹/۸۵/۳۴/۷- ۲۲/۶/۸۵


سؤال :


چهارنفر از سربازان وظیفه به اتهام . . . تحت تعقیب دادسرای نظامی . . . قرارگرفته و پرونده با صدور كیفرخواست به دادگاه ارجاع می گردد. سه نفر از متهمین بازداشت و نفر چهارم با تودیع وثیقه آزاد می شود. دادگاه پس از محاكمه متهمین، هرچهارنفر را به مجازات محارب ( اعدام ) محكوم می نماید. دادیار جانشین دادسرا با توجه به میزان مجازات متهم چهارم تشدید تأمین متهم را از دادگاه صادركننده حكم تقاضا می نماید و دادگاه مذكور نیز پس از صدور حكم، بدون حضور متهم قرار وثیقه صادرشده را به قرار بازداشت موقت تبدیل و تشدید می كند و به حفاظت اطلاعات سپاه دستور جلب محكوم علیه را می دهد، ولی حفاظت اطلاعات سپاه به لحاظ فرار و مخفی شدن محكوم علیه موفق به جلب وی نمی شود. سپس دادگاه به وثیقه گذار محكوم علیه ابلاغ می نماید كه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ محكوم علیه را به دادگاه تحویل نماید و در غیر این صورت نسبت به ضبط وثیقه صادرشده اقدام خواهد شد. وثیقه گذار در مهلت قانونی اقــــــدامی به عمل نمی آورد و از طرف دیگر، با اعتراض محكومین و وكلای آنان نسبت به رأی صادرشده، دیوان عالی كشور دادنامه مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می نماید و شعبه همعرض نیز سه نفر متهم حاضر را به مجازات حبس محكوم نموده كه حكم صادرشده در دیوان عالی كشور تأیید می گردد و نفرچهارم همچنان فراری است. حال با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود:


۱- آیا اقدام دادگاه مبنی بر تشدید قرار تأمین متهم بدون حضور وی، منطبق با موازین قانونـــــــی


می باشد یا خیر ؟


۲- آیا پس از تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت می توان از وثیقه گذار تحویل متهم را خواستار شد یا خیر ؟


۳- پس از فك قرار وثیقه و تشدید آن به بازداشت موقت ، آیا قرار وثیقه قبلی همچنان به قوت خود باقی است یا خیر و آیا وثیقه گذار در وضعیت فعلی مسئولیتی در برابر مرجع قضایی دارد ؟


۴- وثیقه گذار و وكیل وی با توجه به فك وثیقه توسط دادگاه و تشدید آن به بازداشت موقت، تقاضای فك رهن از سند وثیقه را نموده اند، حال آیا دادگاه در شرایط فعلی می تواند نسبت به فك رهن از سند اقدام نماید ؟ به عبارت دیگر، آیا اشتباه فرضی دادگاه قبلی در تشدید قرار تأمین متهم بدون حضور وی ، موجب سلب مسئولیت وثیقه گذار می شود یا خیر ؟


نظریه كمیسیون :


۱- با عنایت به اینكه قرار تشدید تأمین باید به متهم ابلاغ و مراتب اعتراض یا عدم اعتراض وی قید گردد، حضور متهم هنگام صدور قرار مزبور ضرورت دارد. همچنین برابر مقررات مــــاده (۱۶۹) ق. آ. د. ك،۱۲۹۰، دادگاه تا قبل از صدور حكم به درخواست دادستان می تواند تأمین متهم را تشدید نماید و این اقدام بعد از صدور حكم مبنای قانونی ندارد .


۲و۳- با تشدید قرار وثیقه سابق الصدور و تبدیل آن به قرار بازداشت موقت، از قرار وثیقه رفع اثر به عمل می آید و چنانچه قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات قانونی صادرشده باشد ، این اقدام موجب بقاء قرار قبلی و ادامه مسئولیت وثیقه گذار نخواهد بود. ضمناً، نظریه شماره ۱۰۴۸۵/۷- ۶/۱۲/۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه* مؤید مراتب مزبور است .


۴- با توجه به پاسخ سؤالات قبلی، اشتباه قاضی در فرض سؤال موجب مسئولیت وثیقه گذار نمی گردد و به لحاظ منتفی شدن اصل قرار وثیقه و قرار قبولی آن، وثیقه تودیع شده باید آزاد شود.


*- نظریه مشورتی اداره حقوقی :


« با تشدید وثیقه سابق الصدور و تبدیل آن به قرار بازداشت موقت، از قرار وثیقه رفع اثر به عمل آمده است. چنانچه قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات قانونی صدور یافته باشد، این اقدام موجب بقای قرار قبلی و ادامه مسئولیت وثیقه گذار نخواهد بود . »


منبع:
www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما