آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي سازمان قضايي نيروهاي مسلح > ۱۳۹۱/۰۷/۰۶
۳۴۱ بازدید
 
   

اعاده وثیقه ای كه به نفع دولت ضبط شده است، خلاف مقررات می باشد


شماره و تاریخ نظریه : ۴۳۵/۳۴/۷ – ۲۵/۴/۸۴

سؤال :

چنانچه ملكی كه به عنوان وثیقه تودیع شده، پس از طی مراحل قانونی به صورت قطعی ضبط شود، آیا می توان مبلغ وثیقه را به صورت وجه نقد و تقسیط شده از وثیقه گذار اخذ و ملك را به وی مسترد نمود یا خیر؟

نظریه كمیسیون :

چنانچه ملكی به عنوان وثیقه در قبال وجه الوثاقه معینی معرفی و توقیف شده باشد، وثیقه گذاربه میزان وجه الوثاقة معین ضامن است. در صورتی كه دستور ضبط وثیقه با شرایط قانونی صادر و قطعی گردد وثیقه گذار می تواند مبلغ وجه الوثاقه مقرر شده را به صندوق دولت تودیع نموده و تقاضای رفع توقیف از ملك خود را بنماید ؛ اما ملكی كه وثیقه آزادی متهم بوده و پس از رعایت تشریفات قانونی به نفع دولت ضبط شده باشد، اعاده آن به وثیقه گذار و اخذ وجه الوثاقه به نحو اقساط یا غیر آن وجهه قانونی ندارد.
منبع:
www.imj.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما