آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
۱۷۴ بازدید
 
   

با عنایت به اجرایی شدن مصوبه شماره ۷۳۳۳۷/ت/۵۳۰۳۷۴ مورخ ۱۲/۱۲/۸۳ هیأت وزیران(آیین نامه پیگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی):


۱. آیا مصداق های ذکر شده در بند های ب و ج از ماده یک که تا کنون بعنوان اخذ رشوه یا رشوه خواری در قوانین جزائی و رسیدگی به تخلفات اداری مطرح نبوده و از آنها تحت عنوان مصادیق رشوه خواری نام برده نشده، در صورت وقوع و اثبات عمل، می توان مرتکب را برابر بندهای مذکور علاوه بر معرفی به مراجع صالح اداری در اجرای ماده ۳  از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به مرجع صالح قضائی معرفی نمود یا خیر؟


۲. با عنایت به اینکه بعضاً تسهیلات پرداختی بر خلاف قواعد و دستورالعمل ها از حیث اخذ تضمین  توجیه اقتصادی میزان سهم الشرکه و وضعیت اعتباری مشتری پرداخت میگردد  آیا صرفاً عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور بدون ردّ و بدل شدن مالی برابر بند(و) از ماده ۱ اخذ رشوه یا رشوه خواری محسوب گردیده و مرتکب بایستی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردد .


۳. تسهیلات صوری که عموماً  با  ارائه فاکتور و اسناد جعلی و ...  پرداخت می گردد در صورتی که توام با ردّ و بدل شدن مالی نباشد، عمل مرتکب برابر بند (و) تخلف اداری می باشد یا خیر؟


۴. با عنایت به اصل تفکیک قوا آیا بازرسان منصوب از طرف استانداران برابر بند(ط) از ماده ۸ آئین نامه مذکور حق بازرسی از واحدهای غیر اجرایی مانند ادارات وابسته به قوه قضائیه و مقننه را دارا می باشند یا خیر؟


۵. منظور از قید مدیر و مسئولان مربوطه در ماده ۹ آیین نامه چه سطحی از مدیران را مشمول می گردد . (مدیران ارشد، میانی یا مسئولان واحد)»


در پاسخ به نامه شماره ۲۴۵/۳۱ مورخ ۳/۳/۱۳۸۴ مدیر کل محترم وقت بازرسی استان سیستان و بلوچستان کمیسیون با بررسی سوابق به شرح زیر مبادرت به اظهار نظر می نماید:


نظریه کمیسیون حقوقی مورخ ۴/۵/۸۵


۱. مصداقهای مذکور در بندهای ب و ج ماده یک مصوبه مورد نظر در ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است . بنابراین با حصول شرایط مندرج درماده مرقوم امکان تعقیب کیفری مرتکب وجود دارد .


۲. فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ... جملگی دلالت بر آن دارد که ارتکاب بزه ارتشاء منوط به تحصیل مال اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم میباشد بنابراین عدم رعایت ضوابط و مقررات عنوان مجرمانه ارتشاء را ندارد .


۳.  این مورد از مصادیق بند (و) آیین نامه مورد بحث نبوده لیکن از مصادیق بند ۲ ماده ۸ قانون تخلفات اداری می باشد.


۴.  با عنایت به اینکه اعزام بازرسان استانداری به دادگستری ها و سایر واحدهای قوه قضائیه با اصل ۵۷ قانون اساسی منافات دارد و به نحوی دخالت در امور قوه قضائیه می باشد لذا  فاقد جایگاه قانونی است .


۵.  نظر به اصل سلسله مراتب اداری و نظارت اداری مقامات مافوق نسبت به مقامات مادون منظور از مدیر و مسئول در آئین نامه مقام ما فوق بلا واسطه و یا مدیر مستقیم مامور متخلف منظور نظر می باشد .


منبع:
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما