آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
۱۶۹ بازدید
 
   

چنانچه شخصی تحت عنوان قرارداد خرید خدمت به مدت ۶ سال در اداره راه و ترابری اشتغال داشته باشد


چنانچه شخصی تحت عنوان قرارداد خرید خدمت به مدت ۶ سال در اداره راه و ترابری اشتغال داشته باشد، آیا در اجرای بند ب ماده ۱۲۷(۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و .... می تواند بازخرید شود یا نامبرده می باید از طریق هیأت های حل اختلاف کارگری نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید؟


در پاسخ به نامه شماره ۷۶۰/۳۴ مورخ ۲۹/۴/۸۴ مدیر كل محترم بازرسی استان قم كمیسیون با بررسی سوابق به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید:


نظریه كمیسیون حقوقی مورخ ۲۵/۵/۸۵


بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... با توجه به مفاد بند ب تصویب نامه شماره ۵۶۸۹۰/ت۲۳۹۳ &#۶۵۲۵۹; مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران شامل شاغلان رسمی ، پیمانی ، خرید خدمت و روز مزد وزارت راه و ترابری می شود و مستفاد از تبصره ماده ۳ تصویب نامه مذكور «كاركنان رسمی ، پیمانی و روزمزد و خرید خدمت با تحصیلات دیپلم و پایین تر كه دارای حداقل پنج سال سابقه خدمت مؤثر تا ابتدای سال ۱۳۷۹ باشند » مشمول بند ب ماده ۱۲۷ قانون مرقوم می باشند و چون در ما نحن فیه فرد مورد نظر در سال ۱۳۸۳ قرارداد خرید خدمت داشته است لذا از شمول مقررات موصوف خارج بوده و در صورت عدم حصول توافق بین نامبرده و اداره طرف قرارداد راجع به حق و حقوق ادعایی (وفق ماده ۲۴ قانون كار) (۲)، هیأت حل اختلاف موضوع قانون كار مرجع صالح برای رفع اختلاف می باشد .


منبع:
1. به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود : الف ـ ... ب ـ نسبت به كاهش و تبديل نيروي انساني بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام كنند ...

2. در صورت خاتمه قرار داد كار ، كار معين يا مدت موقت، كار فرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما