آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
۱۴۲ بازدید
 
   

آیا نیروهای شركت خدماتی كه هیچ گونه رابطه استخدامی با سازمان بازرسی كل كشور ندارند، می توانند عضو شركت تعاونی مسكن كاركنان سازمان بازرسی شوند یا خیر؟


در خصوص نامه شماره ۱۰۸/ب/م/ت/ش مورخ ۳۰/۳/۸۵ شركت تعاونی مسكن كاركنان بازرسی استان آذربایجان شرقی كمیسیون با بررسی سوابق به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید:


نظریه كمیسیون حقوقی مورخ ۲۵/۵/۸۵


نظر به اینكه ماده ۱۲ اساسنامه نمونه تهیه شده توسط وزارت تعاون ( كه رعایت مفاد آن برای تعاونی ها الزامی است) با اشاره به شرایط عمومی و اختصاصی، عضویت در تعاونی برای كل واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی را آزاد اعلام كرده است، بنا به مراتب منعی برای عضویت نیروهای شركت خدماتی در تعاونی مسكن كاركنان سازمان وجود ندارد، با وجود این چنانچه در بند ب ماده یاد شده راجع به «شرایط اختصاصی» وجود رابطه استخدامی با سازمان بازرسی كل كشور قید شده باشد اشخاصی كه واجد این شرط نباشند از عضویت در شركت تعاونی منع خواهند شد.


منبع:
مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما