آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
۱۴۲ بازدید
 
   

مأمور به خدمت شدن كاركنان شركت كشتی‏سازی خلیج‏فارس در اداره كل كار و امور اجتماعی استان


س: استناداً به ماده ۲۲ آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی كار مصوب ۱۳۶۴(۱) هیأت وزیران قصد بكارگیری ۳ نفر از كاركنان شركت كشتی‏سازی خلیج فارص بعنوان مأمور به خدمت در اداره كل كال وامور اجتماعی استان را داشته آیا مأمر به خدمت شدن افراد دارای وجاهت قانونی است.


نظریه كمیسیون حقوقی                                               شماره وتاریخ نظریه ۳/۲/۷۹ـ ۳۶/۷۹/۳۰۲/۳


باتوجه به اینكه در ماده ۱۱ استخدام كشوری(۲) تعیین تكلیف در خصوص چگونگی انجام مأموریت به عموم و اطلاق به آئین نامه مصوب هیأت وزیران ارجاع شده است و در ماده ۲ آئین نامه فوق الذكر به طور خاص در اختیار قراردادن نیروی انسانی به شورای اسلامی كار برای حسن اجرای قانون شوراها اجازه داده شده است لذا مأمور نمودن كاركنان واحدهای تولیدی، صنعتی، كشاورزی و خدمات به ادارات كار برای انجام وظیفه در جهت حسن اجرای قانون شوراها ممنوعیت قانونی ندارد.


منبع:
1. ماده 22 آئيين نامه انتخابات قانون شوراي اسلامي كار مصوب 1364

وزارتخانه‏ها،‌واحدهايدولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني در جهت حسناجراي قانون شوراها،‌همكاري لازم را با وزارت كار بعمل آورده و در صورت نياز،‌تجهيزات و نروي انساني لازم را در اختيار آن قرار خواهند داد

2. بند ب ماده 11 قانون استخدام كشوري

اعزام مستخدمين به طور موقت به وزارتخانه‏ها و مؤسساتي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد و همچنين اعزام به سازمان‏هاي بين‏المللي كه دولت ايران عضويت آنها را پذيرفته با ـ زماني‏هائي كه دولت ايران شركت در آن ها را مقتضي بداند.
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما