آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
۱۳۸ بازدید
 
   

نحوه درخواست تجدید نظر از آراء محاكم از سوی سازمان بازرسی كل كشور ظرف مهلت مقرر قانونی


س: با توجه به ماده ۶ قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور(۲) كه آراء صادره از مراجع قضایی را با درخواست سازمان بازرسی و موافقت دادستان كل كشور تجدید نظر دانسته است آیا درخواست تجدید نظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ می‏بایست به دفتر دادستانی كل كشور تسلیم شود و یا دفتر دادگاه صادر كننده رای؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                           شماره و تاریخ نظریه ۳/۲/۷۹ـ ۳۵/۷۹/۳۰۲/۳


باتوجه به ماده ۶ قانون اصلاح قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور كه مقرر داشته است آراءصادره مراجع قضایی با درخواست سازمان و… و موافقت دادستان كل كشور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است و در ماده ۳۶ آئین نامه اجرائی طی قانون مذكور(۲) نیز تاریخ وصول أی به دبیرخانه سازمان تاریخ ابلاغ محسوب گردیده واینكه سازمان بازرسی كل كشور به عنوان مرجع تجدیدنظرخواه تعیین شده است. لذا اعتراض به آراء صادره باید از طریق سازمان مركزی با رعایت تشكیلات مصوب اعم از معاونت‏ها ، گروه‏های بازرسی و دفاتر استان‏ طبق مراتب فوق انجام گیرد.


منبع:
1. ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
گزارش‏هاي سازمان در مراجع قضايي و هيأت‏هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره از مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرزسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراي صادره هيأت‏هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.
2. ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
مراجع قضايي و رسيدگي به تخلاف اداري و انظباطي كه مستقيماً گزارش‏هاي سازمان را در مورد سوء جريانات اداري و مالي دريافت خواند كرد مكلف هستند سريعاً و خارج از نوبت به موارد اعلامي رسيدگي كرده و نسخه‏اي از آراء صادره را به سازمان ارسال دارند.

تبصره: تاريخ وصول رأي به دبيرخانه سازمان تاريخ ابلاغ محسوب مي‏‏گردد.
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما