آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۲
بازديد روز قبل: ۲۰
بازديد هفته: ۱۱۶
بازديد ماه: ۵۱۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۱۷
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۷
۱۳۱ بازدید
 
   

وضعیت استخدامی بازرسان قضایی شاغل كاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی


س:  با توجه به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا بازرسان قضایی سازمان بازرسی كل كشور نیز مشمول قانون یاد شده بوده و می بایست ظرف مهلت قانونی استعفا دهند تا بتوانند به عنوان كاندیدا ثبت نمایند.


نظریه كمیسیون حقوقی                                        شماره و تاریخ نظریه ۲۱/۱۰/۷۸-۴۵۰/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به تصریح  ماده۲۹(۱)  قانون  انتخابات مجلس شورای اسلتمی مصوب سال ۱۳۷۸ مسئولینی  كه از انتخاب شدن در سه مقام كشوری، استانی و شهرستانی احصاء شده  و شركت آنان در انتخابات به ارائه استعفا و قبول آن از شغل مربوطه است مشخص كردیده اند و بازرسی قضایی از عداد مقامات مذكور نمی باشد و منعی برای شركت در انتخابات نداشته و موكول به استعفای وی نیست. مگر آن كه بازرس قضایی تصریحاً از سوی سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان هم طراز یكی از مشاغل مذكور در ماده ۲۹ قلمداد شود.


منبع:
1. ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/78:

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

الف) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخاباتي در سراسر كشور محرومند مگر اين كه حداقل سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در ان پست شاغل نباشند.

1. رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي

2. دبير محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي

3. مشاورين معاونين رئيس جمهور

4. روساي دفاتر سران سه قوه

5. ‌وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها

6. ‌معاونين و مشاورزن وزراء

7. مديران كل و سرپرستان ادارت كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و روساي دفاتر وزراء

8. اعضاي شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات

9. رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي

10. رئيس ايوان عالي كشور و معاونين و مشاروين وي

11. دادستان كل كشور و معاوني و مشاورين وي

12.

13.

14. روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارت كل و ادارت عقيدتي سياسي نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينيان و معاونين آنان در سراسر كشور

15. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي

16. رئيس سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي

17. استانداران

18. معاونين و مشاورين استانداران

19. فرمانداران

20. بخشداران

21. ‌شهرداران و روساي مناطق شهرداري

22. رؤسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي

23. رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

24. اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنان به كل كشور تسري دارد.

25. اعضاي هيئت مديره و مدي رعامل بانكها

26.‌ رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاروين وي

27.‌ روسا و سرپرستان بنياد هاي (مستضعفان ـ شهيد،15 خرداد، مسن) كميته امداد امام خميني (ره) نهضت وساد آموزي. سازمان تبليغات اسلامي ـ دفتر تبليغات وزه علميه قم و رئيس سازمان هاي تعزيرات حكومتي و روسي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون.‌معاونين و مشاروين آنها.

28. شاغلين در نيرو هاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اين كه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در ان پست شاغل نباشند.
1. ائمه جمعه دايمي
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما