آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۵۳ بازدید
 
   

تكلیف هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در ارسال آن دسته از پرونده هایی كه جنبه محرمانه دارد به محاكم دادگستری


س:  معاونت امور تولیدی و كشاورزی اعلام داشته:


اخیراً مواردی از تخلف اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات ادرای در رابطه با عدول از انجام وظیفه مندرج در ماده ۱۹(۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت عالی نظارت اعلام وخواستار رسیدگی شده اند در این رابطه موضوع در هیأت عالی نظارت كه بر طبق مفاد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون مكذكور را عهده دار می باشد مطرح و پس از بحث و گفتوی زیاد هیئت به این نتیجه رسید  كه تكلیف مندرج در ماده۱۹ مزبور صرفاً ناظر بر رسیدگی به تحلف و صدور رأی قانونی بوده و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ملزم به ارسال پرونده به مراجع قضایی نمی باشند.


خواهشمند است با توجه به مراتب اعلام نظر فرمائید.


نظریه كمیسیون حقوقی                                           شماره و تاریخ نظریه ۲۱/۱۰/۷۸-۴۴۹/۷۸/۳۰۲/۳


تكلیف مقرر در ماده۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان دولت معطوف به رسیدگی به تخلف در هیئت های مذكور و نیز اعلام موارد محرمانه به محاكم ذیصلاح می باشد لذاكمیسیون تشخیص معاونت محترم تولیدی و كشاورزی در اعلام موارد تخلف از چگونگی اجرای ماده ۱۹ برای هیأت هایی كه به تكلیف ارسال پرونده به محاكم قضایی عمل نكرده اند موافق واقع دانسته و استدلال هیئت محترم عالی نظارت به شرح اعلمی را كه افاده اختیار از ماده ۱۹ برای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نموده است را بر خلاف صریح ماده یاد شده می داند.


منبع:
1. ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دولت:
هر گاه تخلف كارمند يكي از جرايم مندرج در قوانينم جزايي را نيز داشته باشد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي….
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما