آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۴۰ بازدید
 
   

عدم تكلیف قانونی دستگاه های اجرایی به ارسال مرتب احكام عزل و نصب مدیران و كاركنان خود به سازمان بازرسی


س:  مدیر كل دفتر بازرسی استان گیلان از مدیر كارخانجات استان درخواست  نموده است بر اساس بند (ب) ماده ۶ آیین نامه قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور كلیه احكام عزل و نصب های صورت گرفته را به طور مستمر جهت ملاحظه ارسال دارند و میردیت كارخانه یاد شده اعلام می دارد این امر با وظیفه نظارتی سازمان مغایرت دارد فلذا تقاضا نموده است موضوع مورد بررسی قرار گیرد.


آیا دستگاه های اجرایی مكلف به راسال منظم احكام عزل و نصب مدیران و سایر كاركنان خود به دفاتر سازمان بازرسی هستند.


نظریه كمیسیون حقوقی                                           شماره و تاریخ نظریه ۱۰/۷/۷۸-۳۶۵/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به اطلاق ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور(۱) كه وظیفه بازرسین  یا هیئت های بازرسی را در بازرسیهای مستمر ترسیم می نماید به ویژه بند(ب) آن(۲) مدیر كل محترم  دفتر بازرسی استان گیلان می باشد، بررسی طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حیث اخلاق، ایمان، روحیه و هكذا می باشد و تصریحی به اخذ مدارك یا اسناد و یا احكام عزل و نصب كاركنان ندارد. بنابر مراتب كمیسیون عقدیده دارد نامه مذكور خارج از حدود و وظایف و اختیارات مشروحه قانونی تنظیم و قابل انطباق با بند(ب) ماده ۶ آیین نامه مذكور نمی باشد.


منبع:
1. ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحات 1375 وظيفه بازرسين و يا هيئت‌هاي بازرسي در بازرسي‌هاي مستمر به شرح ذيل است
2. بند (ب) ماده 6 آئين نامه فوق الذكر اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور : بررسي رفتار روسا و…
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما