آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۶۴ بازدید
 
   

چگونگی اشتغال به كار بازنشستگان در شركت های دولتی


س:  آیا اشتغال به كاركنان بازنشسته شاغل شركت آب و فاضلاب خوزستان مشمول ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ می گردد؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                      شماره و تاریخ نظریه ۱۰/۶/۷۸-۳/۳۱۷۳/۷۸/۳۰۲/۳


در ماده ۸ قانون تعدیل نیروی  انسانی  مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی(۱) مقرر شده است اشتغال به كار كلیه بازنشستگان در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت های دولتی منوط به تصویب هیأت وزیران و اشتغال غیر رسمی برای مدت معین می باشد فلذا طبق اساسنامه ارایه شده شركت آب و فاضلاب استان خوزستان در صورتی كه بیش از ۵۰% سهام آن متعلق به دولت باشد دولتی محسوب می شود و مشمول ممنوعیت فوق الذكر می گردد.


منبع:
1. ماده 8 قانون تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مصوب سال 1366: اشتغال به كار كليه بازنشستگان و نيز كساني كه سنوات خدمات آنان بر اساس قوانين و مقررات استخدامي بازديد شده است در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها. موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ممنوع است و در صورت نمياز دول به تخصص بعضي از اين افراد، ‌اشتغال آنان به صورت غير رسمي و براي مدت معين مجاز خواهد بود
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما