آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۳
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۰
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۴۳ بازدید
 
   

نحوه تشكیل شورای اسلامی كار در مراكز حساس و حیاتی دولتی مشمول قانون كار


س:  آیا تشكیل شورای  اسلامی كار در مراكز حساس و حیاتی مانند صنعت آب، برق مطابق ماده۱۵ قانون تشكیل شورای اسلامی كار الزامی است یا منوط به موافقت شورای عالی كار می باشد؟


نظریه كمیسیون حقوقی                                شماره و تاریخ نظریه ۱۰/۶/۷۸-۲/۳۱۷۲/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به این كه در ماده ۱۵ قانون تشكیل شوراهای اسلامی كار(۱)  مصوب ۱۳۶۳ وزارت كار موظف شده است در واحد هایی كه بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم مشمول قانون كار دارد نسبت به تشكیل شورای اسلامی كار اقدام كند و در تبصره ذیل این ماده(۲) زمان تشكیل شورای اسلامی كار در شركت های بزرگ دولتی موكول به موافقت شورای عالی كار موضوع ماده۵۵ قانون كار گردیده است. لذا با توجه به عموم صدور ماده تشكیل شورای اسلامی كار در كلیه واحد های دولتی و غیر دولتی كه بیش از ۳۵ نفر شاغل دائم مشمول قانون كار دارند وظیفه وزارت كار تقاضای  تعیین زمان تشكیل شورای مذكور را نماید و آن شورا نیز نظر خود را بر تعیین تشكیل ابراز ننماید وزارت كار باید به وظیفه مقامی خود برای تشكیل شورا اقدام نماید. بنابراین در خصوص الزام به تشكیل شورای اسلامی كار در واحد های تابعه وزارت نیرو، با رعایت مصلحت و تشخیص زمان مورد نظر به عهده شورای عالی كار بوده و مقام دیگری حق تعیین زمان و توافق در این خصوص را ندارد.


منبع:
1. ماده 15 قانون شوراي اسلامي مار مصوب 1363: وزارت كار موظف است در واحد هايي كه بيش از 35 نفر شاغل دائم دارد به تشكيل شوراي اسلامي كار اقدام نمايد.
2. تبصره: ذيل ماده15 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار: زمان تشكيل شوراها در شركت هاي بزرگ دولتي از..
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما