آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
۱۵۳ بازدید
 
   

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان


س:  مسئول محترم هیأت های هماهنگی رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان وزارت راه و ترابری اعلام می دارد مقام رسیدگی به اعتراض سازمان بازرسی كل كشور نسبت به آراء قطعی  هیئت های بدوی دیوان عدالت اداری است. در صورتی كه مستند به ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۲ آرای صادره در دو مرحله بدوی و تجدید نظر به عنوان مرجع خاص تعیین گردیده است. اعلام فرمایید به آراء قطعی هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در چه مرجعی باید رسیدگی شود.


نظریه كمیسیون حقوقی                                       شماره و تاریخ نظریه: ۱۰/۶/۷۸ – ۳۱۷/۷۸/۳۰۲/۳


به موجب ماده ۶ اصلاحی قانون تشیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب ۱۳۷۵(۱)  صادره توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری را با درخواست سازمان بازرسی كل كشور  ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دانسته و با عنایت به ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان دولت مصوب ۱۳۷۲ آراء صادره در دو مرحله بدوی و تجدید نظر دارای خاصبت قطعیت می باشند و حسب مورد در هر مرحله مرجع حاصی برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به آراء مذكور وجود دارد لذا چنانچه اعتراض سازمان به آراء قطعی مرحله بدوی یا تجدید نظر اعمال شود حسب مواد فوق باید در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.


منبع:
1. ماده 6 قانون اصلاحي تشكسل سازمان بازرسي كل كشور : گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي و موافقت دادستان كل كشور و آراء صادره هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان.
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما