آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۱۵
بازديد روز قبل: ۲۲
بازديد هفته: ۱۲۸
بازديد ماه: ۵۱۴
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۵۲
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
نظريات مشورتي > نظريات مشورتي > ۱۳۹۰/۰۱/۱۴
۱۴۶ بازدید
 
   

نحوه بازرسی از مؤسسات وابسته به دولت كه نام آنها در فهرست قانون بودجه نیامده است


س: برخی از شركت های من جمله بانك ها به استناد این كه:


نامی از شركت های آنها در ردیف بودجه كل كشور نیامده است.


شركت های آنها براساس قانون بوجود نیامده است.


هیچ گونه ارتباطی از نظر مشمولیت با بودجه عمومی كشور ندارند.


ماده ۴ قانون محاسبات عمومی كشور بر آنها منطبق نیست.


شركتها براساس قانون تجارت اداره می شوند و قانون تجارت هم مرجع بازرسی شركتها را مشخص نموده است.


خود را مشمول بازرسی این سازمان نمی دانند.


نظریه كمیسیون حقوقی                                   شماره و تاریخ نظریه ۲۲/۳/۷۸-۱۸۷/۷۸/۳۰۲/۳


با توجه به بررسی های بعمل آمده قبلی مقرر می گردد با نگرش به تشابه سئوال با مورد شماره ۶۷۱/۷۷/ق مجموعه نظریات مشورتی كمیسیون حقوقی سازمان بازرسی كل كشور جهت اخذ پاسخ كمیسیون به شماره یاد شده رجوع شود.


منبع:
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir


نام
پست الکترونيک
پيام شما